Kanto di Mea Cid

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

L'okuli di Mio Cid multa ploranto iras ploranta;
retroe torna la vido e esis regardinta a li,
il vidis malfermita pordegi e pordi sen padloki,
vakua pateri, sen furi nek manteli,
e sen falkoni nek mudata acipitri.
E parolis, kam omnatempe parolas, tanta justa, tanta mezure:
"Benedikez esez, mea Deo, Patro qua esas en l'alta!
Kontre me mashinacis ico mea enemiki!"