Ka Naʻi Aupuni

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ka Naʻi Aupuni  (1897) 
William Kahino

E Hawaiʻi nui kuauli
E nā hono aʻo Piʻilani [1]
Oʻahu o Kākuhihewa
Kauaʻi o Manokalanipō

Hui:
E naʻi wale nō ʻoukou
I kuʻu pono ʻaʻole pau
I ke kumu pono o Hawaiʻi
E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono
E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono

I hoʻokahi kahi ka manaʻo
I hoʻokahi kahi puʻuwai
I hoʻokahi kahi ke aloha
E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono
E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono

He leo aloha ia paʻē mai
Mai nā kūklu mai o Kahiki
E ī mai ana iā ʻoe e Hawaiʻi
E mālama i ka maluhia
E mālama i ka maluhia

Notes[edit]

  1. alternate 2nd stanza
    (ʻO Maui nui a Kama)


This work is published before January 1, 1928 and is anonymous or pseudonymous due to unknown authorship. It is in the public domain in the United States as well as countries and areas where the copyright terms of anonymous or pseudonymous works are 100 years or less since publication.