Köroglu masalı

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Köroglu masalı

Köroglunun masalı meraklı, gercik, bir annatmaktı, evel, açan analarmız-bobalarmız gençti, uzun onu annadardılar, bey : peetleri gözäl çalınırdı, olsa e tutalım onnarı aklımızda. Vakıt saurer aklımızdan çok işlär. Neçin Köroglu demişlär ona? Onu padişaa açan kör etmiş, bakarmış onun hergelesini o adam. Varmış o adamın bir oolu. Da dee o adam ooluna:

Bak te o hergelä gelecek suya, hepsi beegirlä içee su, nereyi akee, akıntıya dooru içerlä. Bak angısı suya karşı içee te o ürük olecek.

Alee çocuk da tutee o beegiri, genç bir beegir angısı suya karşı içee. Getire onu evä. Padişaa da dee:

Sän görmemişin ürük beegir, görmäysin da.
Karar veree çıkarsınna adamın gözlerini. O çocuun bobasının gözlerini çıkarerlar. Sora bubası dee :
Kaz bir maaza islää. Koy o beegiri maaza içinä, ama bak bir erdän gün urmasın. Çocuk doyure, beslee beegiri maaza içindä. Bobası dee:

Hadi gidelim bakalım...
Bobası göörmer, çıkarmışlar onun gözlerini. Yoklee beegirin sırtını, dee:
Te burdan neredän sa gün uree sırtına. Bak dee tıka orasını.
Taa nekadar sa vakıt çocuk beslee beegiri. Açan gelee vakıt bobası dee:
Ani çocuum gidelim bakalım gene.

Bakela:
Te şindi islää dee olee koşmaa yarışmaa.
Şindi çocuk padişaya dee:
Hadi şindi yarışiciz senin ürüklerini çıkar.

Çakederlär yarışmaa. Çocuun beegiri geçer onun ürüklerini.İstee padişaa çocuu öldürmää, neçin ani geçti onun ürüklerini deeni. E-e-ey! Alee çocuk bobasını beegirä da kaçela nereyi gözü görecek. Padişaa yollandıre ürüklerini etişsinnär onnarı. Bake çocuk geeri.

Gele birisi dee yakın.
Korkma dee bobası nası tüüdän?
Te bu soy tüüdä, kula tüüdä.

Kula tüüdä, o emin beegir, dee bırazçık duruklan o durdaan, sora kopuşamee birtaani ayakları tutulee.

Çocuk birazçik duruklanee. Öbürü taman etişee onu, duruklane çocuklan laf etmää, çocuk gene pinee beegirä, gide a o beegirin ayaklaa tutule etişämee birtaani onu.Birazdana bake gene çocuk geri.

Gele başka geerdän dee.

Sore bobası:
Nası beegir nası tüüdä?
Dooru beegir dee tauşamnı.

O dee tauşamnı o çok sürtmeycek. O da etişmeycek. Beegir harıycek etişmeycek gene bizi.
Gene duruklane biraz da gide ileri. Üçüncü beegir gele.

Beegir gele dee çakal beegir Etişeycek
Korkma dee bu o soy beegir, ani birazçik duruklandıynan alamee birtaani kopuşamee.
Birazçik duruklane laf etmää pinee gene beegirinä kaçee öbür beegir gene etişmee onu.
Da te ölä çocuk bobasını alee beegirä kaçela, etişäme padişaanın beegirleri.
Eyvaz dostu onun var. Var işittim ama tutmem aklımda.