Jv/Serat Nitisruti

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dhandhanggula[edit]

Sinom[edit]

1.[edit]

 • Tyas kumlungkung kumawagya,
 • luwih maning lamun uwis,
 • munggwing luhuring turangga
 • ngembat watang numbak siti
 • katon èstanya kadi,
 • kurang mungsuhing ngapupuh,
 • anyadèraken kuda,
 • mamprung alok cerik-cerik,
 • kang mangkana mung samono notoging prana.

2.[edit]

 • Dhapur amerang langenan,
 • para tandang nyanyampahi,
 • tandha candhula-candhala,
 • mumawawa angarani,
 • sabar mring liyan janmi,
 • tan wruh lamun dhèwèkipun,
 • katon ing jerihira,
 • angucira nora wani,
 • kang mangkana iku tingkah tan prayoga.

3.[edit]

 • Yoga kaki singkirana
 • tingkah kang saru kaeksi,
 • nulada para sujana
 • myang sarjana kang nimpuni,
 • ngambar gandané wangi,
 • apan ta uwus kasebut,
 • ana ing layang wacan,
 • caritané kyana patih
 • ri sang Koja jajahan lan sri Naréndra.