Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 100

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 100

Panneau travaux.png

Kaca iki lagi digarap
Pitulung aksara mawa tandha diakritis:

Diakritis: É é È è Ê ê ô

Aksara nglegana:

Aksara pasangan: ꧀ꦲ ꧀ꦤ ꧀ꦟ ꧀ꦕ ꧀ꦖ ꧀ꦫ ꧀ꦬ ꧀ꦏ ꧀ꦑ ꧀ꦢ ꧀ꦣ ꧀ꦠ ꧀ꦡ ꧀ꦱ ꧀ꦯ ꧀ꦮ ꧀ꦭ ꧀ꦥ ꧀ꦦ ꧀ꦝ ꧀ꦞ ꧀ꦗ ꧀ꦙ ꧀ꦪ ꧀ꦚ ꧀ꦘ ꧀ꦩ ꧀ꦒ ꧀ꦓ ꧀ꦧ ꧀ꦨ ꧀ꦛ ꧀ꦜ ꧀ꦔ

Aksara swara: ꦿ

Angka & tanda baca:


Rangsang Tuban kaca100.jpg

Alihaksara[edit]

Status: 75%.png

/kaca 100/ 1. ta amuḍar asta ; lajĕng lenggah timpuh angajengaken lawanging gu 2. wa ; sang prabu terang ing paningal ; yen sang wiku ingkang raka sayek 3. tos ; meh anjerit ; nanging dipun sabili ; lajĕng ḍehe 4. m ; ngatingal wontĕn sangajengipun sang panḍita ; sang wiku sange 5. t kaget ; ing galih ; dené daludalu ; wontĕn prajurit ḍa 6. teng ; ing guwa patapan ; panyananipun ; baḍé nukup sarirani 7. pun ; geter ing galih ; kaliyan angacarani ; 8. sumangga sang prawira ing prang ; kula aturi malebet ing gu 9. wa rumpil ; rawuh sampeyan ing pratapan ; dalu dalu ; ta 10. npa kanṭi ; amratanḍani ; satunggaling prajurit wanter ing pa 11. prangan ; berbudi ; legawa ing pati ; awit hyang wisesa 12. rumeksa ing kawanteran sampeyan ; kinemulan ing raha 13. yu ; sang putri lajĕng malebet ; satata lenggah wontĕn ing 14. galar kaloṭokaning kajeng tingi ingkang ginapit pa 15. njalin wungu ;