Jv/Caping Gunung

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Caping Gunung
Pangripta: Gesang

Tèks[edit]

dhèk jaman berjuang
njur kèlingan anak lanang
biyèn tak opèni
ning saiki ana ngendi
jaréné wis menang
keturutan sing digadhang
biyèn ninggal janji
ning saiki apa lali
  • Reff:
nèng gunung tak cadhongi sega jagung
yèn mendhung tak silihi caping gunung
sukur bisa nyawang
gunung désa dadi reja
déné ora ilang
nggoné padha lara lapa