Jv/Amazing Grace

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

en: Amazing Grace is a song in the English language, which was written by John Newton in the 18th century. He was a former captain of a slave ship which brought Africans to the Americas.

jv: Amazing Grace iku sawijining lagu ing basa Inggris sing ditulis déning John Newton, mantan nakhoda kapal ulun-ulun ireng saka Afrika ing abad kaping 18.

Asli Pertalan
Amazing grace! - how sweet the sound -
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.
Rahmat ajaib! - manis swarané -
Sing nylametaké wong muspra kaya aku!
Aku mbiyèn ilang nanging saiki wis ditemokaké,
Mbiyèn wuta, saiki wis bisa weruh.
'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear,
The hour I first believed!
Yêku Rahmat sing ngajaraké atiku supaya wedi,
Lan Rahmat sing ngilangaké kawedèn;
Kepriyé minulyané nalika Rahmat iku metu,
Jam kapisan nalika aku percaya!
Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
'Twas grace has brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
Ngliwati akèh bahya, bañcana lan kangèlan
Aku wis teka;
Yêku Rahmat sing nggawa aku menyang kaslametan,
Lan Rahmat sing ngeteraké aku mulih.
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.
Gusti wis njanjèni apik marang aku,
Pangandikané njamin pangarepanku,
Panjenengané dadi tamèng lan bagéyanku,
Salawasé urip.
Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease;
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
Iya, yèn daging lan jantung iki bakal mandheg,
Lan uripku bakal entèk;
Aku bakal ndarbèni, sajroning krudhung,
Urip sing kebak mawa kabagyan lan katentreman.
The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who call'd me here below,
Will be forever mine.
Bumi sadhéla engkas bakal sirna kaya salju,
Srengéngé bakal mandeg kumenyar;
Nanging Gusti Allah, sing nimbali aku mréné,
Bakal dadi darbèku salawas-lawasé.