In laude de lenghe furlane

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
In laude de lenghe furlane (XVI SEC.) 
by Jaroni Sini

Al par al mont chu cui chu scrif in rime
Al sei tignut a falu par toscan;
Seij pur chui cu compagn napolitan,
Lombard o d’altre tiarre o d’altri clime,
103
Iò l’hai par un abús, parcè ch’un stime
Chu chel cil sool seij rich e vebi a man
Dut chel di biel chu chiaat in cur hurnan,
Ni chu ad altri Parnaas mostri la cime.
Iò no soi di paree che in tal Friul
La frase sei mior, sint sparnizade
Di talian, frances e di Spagnul:
Par chest l’historie ven tant amirade,
Lu mont è biell, havint pur cui chu vuul
Tante var ï etat in se siarrade.