Ilm

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ilm
by Abdulla Avloniy

Ilm bog‘inda bizam toza bakom o‘lmaliyuz,
Ilm gulzorina bulbul kabi rom o‘lmaliyuz,
Ilm vaslina xiradmandi xirom o‘lmaliyuz,
Ilm ila millati Isloma g‘ulom o‘lmaliyuz,
Yashamak istar esak, ilma ravon o‘lmaliyuz,
Ilmsiz qolsak, asoratga nishon o‘lmaliyuz.

Ilm uchun bizga bo‘laklar kabi g‘ayrat lozim,
Ilm uchun bizga muallimlara diqqat lozim,
Ilm uchun bizga muruvvat bila himmat lozim,
Ilm uchun bizga taraddud bila xidmat lozim,
Yashamak istar esak, ilma ravon o‘lmaliyuz,
Ilmsiz qolsak, asoratga nishon o‘lmaliyuz.

Ilmsizlarga jahonning keng uyi tor o‘ldi,
Ilmsizlarga zamon bermaki ozor o‘ldi,
Ilmsizlarga hama dardu alam yor o‘ldi,
Ilmsizlarga maishat yo‘li dushvor o‘ldi,
Yashamak istar esak, ilma ravon o‘lmaliyuz,
Ilmsiz qolsak, asoratga nishon o‘lmaliyuz.

Ilmdur ikki jahon manzilining a’losi,
Ilmdur ikki jahon masnadining bolosi,
Ilmdur ikki jahon rohatining ma’vosi,
Ilmdur ikki jahon shavkatining barposi,
Yashamak istar esak, ilma ravon o‘lmaliyuz,
Ilmsiz qolsak, asoratga nishon o‘lmaliyuz.

Ilm bir gavhari noyob, yo‘q o‘lmas, bitmas,
Ilm bir nuri ziyodurki, jilosi ketmas,
Ilm bir nuri ilohiy — kishini xor etmas,
Ilm bir quvvat erur — millatini mahv etmas,
Yashamak istar esak, ilma ravon o‘lmaliyuz,
Ilmsiz qolsak, asoratga nishon o‘lmaliyuz.

Ilmsiz ushbu zamonlarda yashar kun bitdi,
Ilmsiz xobi kasolatda yotar kun ketdi,
Ilmsizlarni bilimlik yo‘q etar kun yetdi,
Ilmsizlik bizi, Hijron, yashatur kun o‘tdi,
Yashamak istar esak, ilma ravon o‘lmaliyuz,
Ilmsiz qolsak, asoratga nishon o‘lmaliyuz.


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.