Il mendicante d'amore

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Il mendicante d'amore  (1846) 

Se biella ti me pari cù ti rèidi
Biella ti son quando ti pjuri ancuura,
Cù ti trùvi baròufa, cù ti crèidi,
Chi ca te vjdo dòuti se 'namura,
Che cumù i uzai ch'i gjra inturn'i nèidi
Còussèio 'nturno ta ven chi che te duura;
Ningun se pol sasià 'n le tu balisse.
Dòuti resta ligadi 'n le tu' drjsse.