Hona ke nênerdo hard u hewa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Caé pi u khalıku çıqa ke tırr u kaşi Ewro ki, é tırru ra esté, dar u vaşi Cıré wayiro, kam ke tede rae ra şi Bé hard bené ve xami, caé ho de, xaşi

Sari serva ma qerari dé, ma sér kerdo Sené aqılo ke, ma hardé ho caverdo Hard u ağwe u hewa hona ki némerdo Caé weşiyo, çıqa ke zımıstani serdo

Düey bıkerime ke zof çi névırajiyo Koti ke kerdo ve béton, dest ra véjiyo Sa vime ke hard hona qılérın nébiyo Hardé ma zengıno, çıqa ke nézoniyo

Ollem zoneno, waré ma tır u bendıno Kemer u kuçé welaté ma zof rengıno Qomé ma qey welat u zoné ra vérdıno Hawur nime ke, sar derdé hardé zengıno

Dina de, her ca ison rameno, weşiye Qa heq zoneno ke, weşiye ke zoniye Êndi qe keşi de néramina dısmeniye Werté pére u qomi de cémebırné lézımiye

Ewro televizyon u kompütur véjiyé Jubini u dina ra xeverdari, baqıliyé Baqıli Torné Thuji ré ki tım olvojiyé Qimeté hard u ağwe ke zona, isoniyé

Çımey[edit]

https://288757.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=zaza_aydin_ve_yazarlarin_dilinden_kaleminden_hasretlik_duygusal_de-piya&action=std_show&entryid=1111707263&mainid=1111707226&threadid=2&USER=user_288757&onsearch=1

Nuskar :Tornê Thuji