Hody

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
nadpis Hody
awtor Jakub Bart-Ćišinski
lěto
žórło http://www.obrys-kmen.cz/
licenca public domain

Do Božej nocy zwony du
a hwězdźički so saja rjenje.
A z njebjes wyski słyšeć su:
K wam chwata waše wumóženje.

A hrózbne mróčna zblěduja,
hdyž płomjo Betlehema sapa.
A njebjesa so raduja,
hdyž miłosć na zemju u nich kapa.

A jědla wyska, wyska šmrěk:
k nam z njebjes Bože dźěćo jědźe.
Všěm njese pokoj, měr a lěk,
kiž hinu v lubosćach a w bědźe.

Do Božej nocy zwony du
a tajne hłosy wotućeja,
a kwětki we wutrobach ktu,
kaž wonka wabiła by meja.