Hey bän bir Körogluydum

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Hey bän bir Körogluydum

Hey bän bir Körogluydum, çıktım obadan
Kuzulu koyunu seçtim çobandan.
Eyvaz, seni çaldım kasap bobandan
Bän bir Körogluydum, daada gezärdim,

Demir topuzluyla kele ezärdim,
İnär alçaklardan duşman beklärdim,
Esen lüzgärlärdän izler seçerdim.
Saydı billähı käfir ermeni,

Etimnerin payını saygı teerini
Senin söleycek sözün bunnar mı, Köroglu?
Al bin beşüz altını, kolverin beni
Senin bin beşüz altının bana mal olmaz.

Şehitlere versäm cep arsı olmaz
Kır atına çaktırsam bir teklal olmaz
Allah Allah! dedi saldı Köroglu
Yalla Yalla! dedi bastı ermeni

Etiş Eyvaz etiş gitti canımız
Bir hızır ermeniyä kurban mı canımız
Bir käfir ermeniyä ellä canımız