Heidi, Keyna Koyan

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

HEİDİ, KEYNA KOYAN

HEİDİ, KEYNA KOYAN[edit]

Ju {yew} roca gulana germe biye. Phanc seri de, derg, weş keyneke Heidi ra, dergalaçi, sureta gırse ra yew keyneke piya raa Koê Alpi ra pedıme şiyêne. Keyneka phanc serriye; zey zımıstani, kat be kat kıncan têser ra gırewt bi pıra, vılê xo ki puşiye ra pişt bi.
Xeylê rae be veng vêrde ra. Rae xo zerrey dewa Dörfi’ra vêrdêne ra. Rae, dewe ra vecina koyan seruna ercina Koyanê Alp. Dewıcan keyneka pila ke, keyneka phanc serri ra piya şona nas kerde. Raver vat bi ke ”Belkia ki yenê dewe”, eke di ke, vêrenê şone:
-Keyneka ke lewe dera kama ke?
-Keyneke bena koti?
-Key peyser yenê?
Xo be xo pers kerdêne u meraq kerdêne.
Cenıka Barbel bi ke, meraqliye na dewe biye. Dewe de kamci kılancıke şiya koti musayêne, wexte rew de resnene dewıcan. Zare keyey ra sarê xo vete zırca:
-Dete, ala sae, ala sae!
Keyneke ra, domane ke xo xezelna, Barbel veşt rest lewê inan:
-Tene dotde karê mı ki esto, piya şimere, heta oska şıma rê hevalbikerne.
Dete:
-Rınd beno!
Piya, hetê Koê Alp ser şi... Hete ra şone, hete ra ki qıse kerdêne. Barbel pers kerde:
-Na keyneka kama?
-Keyna waa mına remetliya.
-Bena koti?
Heidi kewt bi ver, inan ra dür şiyêne. Dete, qaytê keyneke kerd, nêwaştêne ke na qıse şêra ae goş:
-Keyneka waa mına rametliya, merdena maa xo ra heta nıka lewê mı de biye. Newe kare pangılotin inan, sewta keyneke ra karê xo ra nêweşina! Ben lewê xalık Ape Alp’de caverdan. Se bıkeran ez ke xalikene, eyik khalıko. Raşt niyo ke?
-Kar koti de di?
-Alamanya de, suka Frankfurte de. Keyneke khalık rê ca ver dane ra qedır çiye destê bere mıra nêno..
Keyneka dewıce, Barbel, lewê xo kıt kerd:
-Na keyneke lewê deyde nêmanena, vat
Dete:
-Çaê memano? Khalıkê xo niyo ke?
-Apê Alpi serê koyan tıp-tenya weşiya xo rameno. Dewe ke nezdi u ehpebê xo çıniyo. Kes de werê niyeno, qıse nêkeno. Tersenime ke ri de qayt kerime. Zey merdumanê koyan porr u erdişe kewtê têwerte. Na keyneke insan çıturi lewê ey de ca ver dano?
-Nae ra qedır destê mı ra çiye nêno, çiyo bin destê mı ra nêno! Vatene ra na münasebet bırna eşt Dete..
Heidi ver ra veştêne ra şiyêne. Şıwaney mal Peter diya, dı doman piya vorta mal de kay kerdêne. Piye şıwaney mal Peter, zaf raver ra merd bi. Maa xoya bêkese u deka xoya çımeşefil ra qedır kesê xo çine bi. Peter ra maa xo şıwaneyina malê dewe kerdêne. Keyneka dewıce Barbel:
-Khalıkê keyneke Apê Alp ser zaf çi vacino. Dewe de weşiya na mordem zaf xofıno vanê, raşta? Nae vaa toyo ke merda ge to rê nêvat?
Dete:
-Mı rê vat, çaê mevaco ke?
- Se vat? Qıse ke dewe de vacino raşta?
Dete destê xo sanıt, zanıtêne ke çıke vaco, Barbel bena resnena dewe, oskarak reseno goşê kokım, sarı xo decino, nae ra: -Peyde qısanê ma reseno goş sarê mı deceno...
Barbel seba itimate ae gırewtêne:
-Mı ra qıse nêvecino?
Dete, çıke zanena vat:
-Lacê yew ağay biyo. Xo, da mey u kumare, derdê ey ra ma u piye xo merde. Nezdiyê xo ki lınga xo bırna. Lacê quyo pil gırewto, amo dewa ma Dörfli. Lacê xo semerciyo rınd u mokem biyo. Piyê xo Koyê Alp de nişto ro. Na sewtera pêro çı rê “Alp, aprek Apê Alp” vate. Lacê xo Tobias ra, waê mı zeweciye. Weşiya rınde ramıtene. Dı seran raver merde, ey ra tepiya ki waa mı merde. İnan ra na keyneke, Heidi mende..
Barbel, qısey ko waşt bi mısavy u biyv rınd. Ameyv verê çeyiye şıwane mal Peter:
-Şıma rê oğır bo. Maa Peter mı rê pırç reştiyenede, nıka reşta gedena, ez ki amune ae cen.... Yewbin ra xatır waşt şi raunexo.
Barbel, düşte raera, hete sere keye şıwane mal Peter şiye. Na banan rê keye vatene ra, dı hezar şahid waştêne. Saze ser gıneyv var, verdayv herca. Kemere des rıjiye, her ca kerd bi pır. Camê penceran şikiyo, paç ra tımıt bi, yak kağıt ra kerd bi pırr. Şıwane mal Peter, maa xoya bemerdi u deka xuya çımeşefil naskade niştene ro.
Ticiyê Gulane zey adır sera sare de vınıtene. Dorme zaf germ bi. Serê koyan germ ra veşayne. Heidi, na roca germe gulane de, katbekat kıncan gırewt bi pıra u zaf araq diyêne. Rıyexora dılepe araq rêcıtêne. Domeneke germ ra xenekiya, rawe puşiya xo vete, oratipayik çıke serdero, heta külot minta mende vete, gırewt vırara xo.
Xalika xo herediya:
-Heide se kenay? vat
-Tu biyay bom?
Heidi:
-Zaf germo, pişkela bine!
Şıwane mal Peter, Heidi u xalıka xo Dete, hetê banê Apê Alp’eko Koê Alp seriyo, ey ser şiyêne..
Apê Alp qayt kerd ke, hirê teney hao yene keyey ey. Sere yew sere darede nişt ro u adır da tütünê xo. Çımanê xo ra ki qaytê inan kerdêne.
Tenenera tipa şıwaney mal Peter, xalık Dete u Heidi amey. Heidi kınce vırare xo ca ver da destanê xo kerd ra:
-Khalık to zaf kewto ra mı vir!..
Vırare kerde pıra, dı hete suratê ra paç kerde. Zey vatena dewıcê Dörfli, Apê Alp zaf merdumê tamase bi. Zaf derg nêbi, polê xo gırs bi u nêweşinê xo çıniyê bi. Por u erdişa xo biv derg şi bi. Xeyle wexto ke, por u erdişe nêteret bi. Zey porê xo buriyê xokik derg bi, tüye buri ameyne sere çıman ver, çım nêasiyêne. Riyê xo xofin asiyêne. Amena hirê merdum rê honda sa nêbi. Dete, vaştêne ke karê xo wexte raver ra bıgedeno u peyser şêro. Na sewtra lerz ra qıse ard vatena xo ser:
-Merdena mae ra nıka ez qaytê Heidi kenan. Suka Alamanyaê Frankfurte de xore rınd, zaf pangılotın kar inan. Heidi ardneke lewê to de caverdine.
Kokım buriyê xo art yewbin ser, rıyixo kerd tırs, zey çiye vordene qaytê riye Dete kerd:
-Keyneke ca ver de!
-Ca meverde...
Nêvat.
Dete:
-Sowta keyneka waa mına remetliye ra, karê xo vin nêken ya.. Ez ke xalıkene, tik khalıka Heidi’ya.
Nae ser kokım zey bombey veng vet:
-Def bê şêrên naskara! Mı rehet ca ver dê. Ez sowta şıma ra ramune amune naska, ancia ki mı rehet ver nêdayêne! Def bê şêrên!
Xalık Dete terse, tene peyser şiye:
-Mı ke, xapıkera girede, ancia naskade nêvınden, ezo ke nıka şiyêne..
Dewe ser hervi hervi kewte rae:
-Heidi xatır be to, heq to ra bo!..
Dest da. Veşt şiye..
Dewa Dörfli ra ke verdene ra, cenan ver bırna pers kerd:
-Dete keyneke ca ver da?
-Keyneke kotiya?
Eke vat ke lewê khalık de ca ver dayik:
-Guneka a domanekera!
-Ge, lewê deyde doman vındeno ke?
Vatene ra morojiyena xo vat.

HEİDİ RA GALİKEXO VOŞİYA RINDE PİYA RAMENE[edit]

Xalik Dete, peyrak şanemal Peter ke şi, Heidira galikexo teyna mendi. Galikexo haştenera deste Heidi guret, venge rındekera: -Ala bi, çema tore bımısnine, vake. Çevere tever kerdra, kut zare.. Bon dı kat bi u darra vıraştiv. Bıne, kate raven hard biye. Çevere tever ke, kerdene ra kutene naska. Naska gora mal biye. Daroke do sanenero, ro vezenek ju hette vınıtene. Mıx kutiv des, mıxure; ru, sitile most, tencere sam u tavaxu kerdiv pıra. Merdivenurak vejiyene kate ser. Naskadek; vasra cıle galikexo bi. Darunra xore sofe vıraşto, çıle vasuk eştiv sere ninu. Çae sare serik kıncexo biyv. Galikexo lee çılexo mısna perskerd: -Heidi caeto ke naskade rakerme rınd beno? Heidi sa biye: -Rınd beno galikem -Ewru hardde rakuye, meşte torek sof vırazeme... -Tı çutır vazena galikem... Herse ke, lee Xalik Dete de serde bi, vinbiyv şiv nıka. Eke nıkariya, riyexo honde rındek, honde kamil asiyeneke.. Na mordemoke, je vatene pörine; hersin u mırozıno, Heidire honde germ u rınd gayitkerdeneke, serde lerziyene. Lerzera, sere hardde kışkek vase neweyra cae Heidi vıraşt: -Meşte söfe to vırazeme, na çıluk ceme sere dey, evru naska de rakuye.. Destkerd pore Heidi sa kerd: -Tı nıka biya vesan, katıxe huskra çimi burme...vatenera vuştra çimi ard. Pendir ard, sıt kerdgerm. -Xo mırdke çenekam vake. Verva sonde, dı bıze galik amey. Heidi, na bızura zaf haskerde. Bız honde sakil bi ke... Heidi, derze vasra tene cena, deste daera cene, gımırt gımırt vordene. Vase destexo mısnayistra vejina tever, ik ae dıma amene. Heidi naera zaf sabiye. Galikexo: “Tı nıka gefeliya, vurze so rakuye” ke mevazo, wona bızura kaykerdene. Galike xora piya, vase bızu davecı, aqoek da sımıtane. Heidi kute cılaxo, kut hewne qori şi. Sodıre rındeka gulenera ju bi. Tij vejiyo, teneyik ameyv ser ebonu. Nem’o ko sondera gıno sere vasu, germe tijra buqur biyene şiyene asmeni. Şanemal Peter ame ke, bıze Ape Alp’i bero, Ape Alp cıre yareniye kerde: -Şanee pil ama? vake -Amune vake Peter -Ewru bızu bena kot ala vaze? Eyik vake.. -Cae rındo oska, voşiye zafa. Bızu rınd vone, perç pufele bene, zafik sıt dane -Paskıre nona to kotiyo? Peter mısna: -Nawo naskadera. -Ala bije bi. Peter paskıre nonaxo guret ard. -Rake. Kerdra. Ape Alp ju nona gırsera piya, pendire neweykerdcı. Suse sıtik kert zare peskıre: -Heidik tode yena mal, ni same ae, famkerd? -Famkerdne vake Peter. Hedira piya şiyenre zaf sa bi. Wona verendeke div aera haskerdiv. Ape Alp: -Çımeto sere Heidi de vo, meverdeke bıvejiyo sere kemere gırsu u vere jilura şero, vare meğuno henima? -Hiya! İ ke wona geseykerdene, Heidi ame lee dinu. Dı doman worte çefte gına peye mal, vorte darune bırunra, sere kemerunra, raune kemerune xıravunura bi vin şi. Heidi, nara rave niya worte tebiatte nımendiv. Kowe gırsu, dar, teyr, derey, çemi... Voşiya kowu, kut zare çeneke. Hopkert, xo eşte vorte vas, gındirbiye, Peter’ra piya worte malde voşte. Roza vırene de, name mal pöre mısa. Viluku kerd top, gayite çae heline sere kowu kerde. Aaaa! Ree gayitkerdke tij hao sono. Peter: -Mal indu berme çe Heidi,vake -Berme... Vejay ju kemera gırse ser: -Hey, hey, heeeey! -Gınt gınt gııınt! Bızu kerttop, ardi dewe. Peter peskerd: -Meşte onca mıde yena? Galiketo onca nu, pendir, sıt keno peskıra nonamı?

HEİDİ, Şİ ÇE DAKILE MEYMANEN![edit]

Ree gayitkerd ke asme amnoni jeveju vejiye şiye. Payiz ke ame was çinit, cewunu çarnay, dar pelgunexo kert bıne, mırçıku şi wolatune germu. Hata peniye payiz, Heidi’ra Peter mal onca berd ware. Piya word, piya sımit. Sere kowunde, varunde piya woşt, kaykerd, xoserxobın kerd, gırbi vorte vasunde. Heidi zaf vaxte rewde ameve xo. Gon kut rıye, biye rındeke. Reyna, her ca bi serd. Serde henen bi ke, zımed guret dörme bonu. Galike Heidi: -Heidi, çenakamına rındeke vake, indu mal şiyene çino Heidi: -Çae galikem, bızunema vesaniyera mırene? Galikexo: -Tı zımıstane naska nızonena çınekam. Honde vore vorena ke mara zaf rıjino, holde şel yeno ke, dina piya bene. Serd erzeno pisika mordem ke, keno newes. Bızemak vesan nımanene. Wase ke amnon kerdme mereke, inu vone... Eke nıvora, serd nibi, onca vejime kowu fetelime. Mı fam kena? -Famkerdne galikem! Peter ke, teyna şi mal, zaf bi mırozın. Heidi ke nibiyene, bızûk je: “Mak nısome, nıçereme” vatenera, nıvaştene şere ware. Naera, her ju kutene cae, ju hetra şiyene. Peter sowta mal hurende peguretenede zaf gureiyene. Ju roze, vae dûz, gırs u çip vejiya. Lozine bonu rızna, teneyik vortera sıkıt. Bulusk erjiya. Asme gura. Rave siliya henen vore ke, derey pır şi. Şelra, şel ameyhure, aqoe kut aqoe. Siliyeke nişte, peydek vore vora. Sodır sonde nıvinet vora. Sere hard pore vore çinit. Dare gışkek bıne vorede mend. Bone kokım, bıne vorera zor asiyene. Heidi, kokımra piya çesan guret destexo vore eşte. Ju roze ke vore eşt dı metrey, Peter vejiya ame. Serexo vorera pır bi. Kıncexokik cemedınbi. Şi lee adır u xo kerd husk. Galik perskerd: -Şaneyen gediya, indi sona mektev henima? Peter: -Ya ağayem vake, mektev bira. Heidi perskerd: -Mektev çıko galik? -Mektevde se kene? -Çeney mektev nızone? Galik cave dae davecı. Piya goşto ke galik xaşiyera vetiv, niştero word. Peter: -Heide, dekamı çedera. Vana ‘Berö geseybıkerme’ vana, vake. Heidi: -Ezik vazen ke, deke bivenine... Ax eke ree besebıkerne berne, ke... Peter ke şi çexo, galike xore: -Galik; mı, bena çe dakıle hen niyoke? Ez ke şine, dakıle zaf sa bena. Ma, se beno mı bere çe deka Peter, vake. Galik: - Çenakamına rındeke; tı zonena ke, na roza worenide besenıbeke şerme çe inu? Vake. Heidi: -Çutır some, deste jumin peceme hen some.. Aeke niya vake kokım hûya: -Na rozıne worede, anca tavugera besekeme şerme. Je amnon, besenıkemeke lıng şerme. Eke niya va, Heidi sas biye. Wona ge tavuge nidiv. Perskerd: -Tavuge çıko galik? Galik hatake zonoxo şi ser çıre vake. Peniyede: -Meşteke nişteracı venena, vake. Galik nara tipa, çelede hale Koye Alp seneno cıre vake. Her ça; xozura, vergura, avresunra pıro ke, vergi, xozu kamke teverde bivene havede bene, naera zaf xofino vake. Ju roza tijinde, tavuge ard vere çever. Kınce pırçın da Heidi ke, serde meçiyo. Puşiye resınik da vıle, peydek: -Heidi nıka tavuge mıse vake. Heidi perskerd: -Some kot? -Some dakıle! Çeneka gışkeke, naera zaf sa bi, xo eşt sere tavuge, galikaxokik peye daera nişt tavuge. -Heidi rınd pebije some! Tavuge, je mırçık şiyene.. Zare Heidi hise sabiyayis u voşiyenra pır bi. Çıke, wona newe niştene tavuge. Sowta niştena tavuge, galikexora dayna haskerd, galikexo dayna çıme daede bi pil u itimatexo dayna bi zaf. Satede ju: -Galik tı her çi zonena u vırazena, vatene vınıtene. -Heidi, tı so lee dakıle, ez vonake sond nibi yen to cen, gayite xoke cigeram vake. -Hiya galikem -Ala na satera xatırve to -Oğurvo! Juminra kut dür. Heidi, gırsena gırmıkaxo ju kemere guret, tak tak tak! Da çeverre. -Kamo? Nae, maa Peter biye, Heidi guret berde oda dakıle. Dakıle, sere sedırde niştaro zarexora duvay vondene. -Dakıle, vake Çutiriya? Dakıle sas bi: -Venge to newe esnen, tı kama? -Name mı Heidi’yo! -Ala destexo bıdem... Dı çıme dakıle nidiyene, deste çeneka gışkeke guret, destkerdpıra. Peydek destedae guret berd rıyexo, oratipayik berd porexo: -Peter, her roza hak tora geseykeno, nıka Heidi tiya heniyoke? -Heno dakılam. -Wolatema rındeko? Tı çutir diya ala vaze? Heidi, koyeke amnon şiye, jile gırsu, mırçıku, viluku ju veju cıre vake. Dakıle vorte sasbiyenide ae gosda. Reyna, asmen hewre şae siliyera bi pır. Pukeleke vejiye: -Vuuu, vuuu, vuuu! Va ke vejiya, çe dakıle je zelzele saniyene. Heidi: -Dakılam vake, deste galikemıra her çi yeno. Mıre söf vıraşt. Galikemıke naskadevo na bonu vırazeno, Torjene xora mıxu kenopıra naska nılerjino Dakıle zarexo onte: -Piye Peter’ik hen bi çenekam vake. Destberra her çi amene. Çıme şefilen, zaf xıravıno çenekam. Sondeke, maa Peter kunara, hewn çımemı nıkuno, mıre hen yenoke na çe sere sarımıre rıjino. Çutır tersen, nızonena çenekam.. Tenenera tipayik Peter ame. Heidi ke çexode di zaf sa bi. -Xerama! -Xermendime! Peter, mırçıkoke vere çeverde peguretiv mısna ae. -Besenıkerdene bıramo, peguretne ardne vake. Mırçıke perexo kerdivra, sarexokik sere hardde nayvro. Çı dae vordene, çık aqoe sımıtene. Dekaxo: -Niya rozune vore de, mırçık zaf tenge oncene. Sowta, çiye vordene saekerdenere kune zare çeyik, yene kunecı vake. Mırçıkake to pegureta nevesa vake. Peter, niya cave dakılaxo da: -Dakılam keyke besekerd pır bi caverdan... -Ax reeke pır bıkero Dakılaxo: -Hakre imanem esto ke, besekena yenoraxo, vatenera duvaykerd. Xeyle wakt verdivra. Ju da çever. Heidi vuştra, ameraxo: -Galikem ame, venga mı dano, vake Peterra piya voşt çever, galikexo ameyv. Heidi onca kut zare, ma u dakıla Peterra: -Xatırve sıma vake -Oğurvo. Dakıle, deste Heidi peğuretiv nıvaşteneke caverdo. -Kowu, kemeru, çiyoke feteliya honde rındek vanake, tıke va sankim ezik son oskau fetelin. Tora zaf haskerdne, gonamı tore giriye, ma xovirra meke, ma niya cameverde onca bi... Heidi: -Onca yen dakılam onca yen... Galikaxora piya niştve tavuge. Tavuge, je mırçıke sere worera hete çeyi ser pırbi şi.. Eke kutve çeyi, Heidi; dakıle, çe dakıle vatenera besenıkerdeneke bıxelesno. Satede reek: -Galikem çe dakıle gano. Gereke bıvırajiyo vake, je dare vere bonune, ma sanino. Tıve hak kena, sandığe mıxu bijerme şerme bonune dinu çipkerme.. Dakıle zaf sabena, tore duvaykena, vatene vınıtene. -Peter wona gışkeko, besenıkeno mıxu pırakero, tı vırazena henniyoke? Tavuge niştenek zaf rındeko. Je mırçıke, sere asmende son sankim. Onca nıseme tavuge, ezve tora some. Roza bine galik, sandığe aletu guret, mıxe gırs u gışkekura zafe teney kerdvecı: -“Ala vurse Heidi, some” vake Heidi perskerd: -Some kot? -Some çe dakıle vırazeme... Heidi zaf sabi, vırare kerdve galikexo. Niştve tavuge, amey cer, çe Peter. Galik boneke vayra sanino vıraşt, taxteyeke gınevare ard hurend, mıxkerd, kerd mokem. Çıkake çerayverik, galik çe Peter’ra zare nıkut. Karexoke gedena: -Heidi, ala raekume çenekam vake. -Şerme galikem! Niştve tavuge, ceray amey çexo... Dakıle peye dinura: “Hak vojiye çıdo” “Sarexo dert meveno” “Dest pırkero” “Dar u bekesen meveno” “Hak daeve dey mekero” vatenera duvay kerdene.

DI TENEY AME ÇEYİ; JU VAŞTKE HEİDİ BERO MEKTEV, İYE BİNİK BERO SUKE![edit]

Roz, heftey, asmu verdiyene jumin dıme. Bonç seride; ju çeneka kışkeke biv, eke amey lee Ape Alp. Nıkayik kutiv heşt serre. Na, hire sere gırsede; biv pil u dayna biv çip. Rozunexo; sere kowunde, vorde bırunde verdenera. Na sowtra, gon ameyv rıye. Voşiyaxokik hurendde biye. Wusar, amnon, payiz oratipayik çele amiyene. Je serune binu peye payizde mektevi bivra, taleveyik reşt malimunexo. Ju sodır; Heidi ke, mal kerdiv tever berdene bır, zare kıncune neweyde, rıyexo zare newe terdiyisde, ju mordemek vejiya ame. Vona çıme kamke bıgıno, a dayme zonıteneke no mordeme gırso. Mordemek ke Heidi di, buriyexo ard peser, rıyexo kerd düz perskerd: -Heidi tıya? Vake. Heidi, cave dey nıda. Hete zare ser, lee galikexo ramiyene ke, mordemek perskerd: -Meterse çenekam meterse.. Galikete kotiyo? Vake -Zaredero Destexora çeyi mısna. -Karexo esto de. Çever kerdra. Naoko amo, mordeme dine Hristiyanu, Papaze dewa Dörfli bi. Kut zare şi. Ape Alp pendir vıraştene. Papaz: -Roza rınde to serrevo vake Mordeme kokım ke sarexo çarna papaz di: -Ooo Papaz efendi to xer ama -Xermendime. Ravera jumin naskerdiyene. Ça mısna: -Niya ronıse. Papaz caeke mısna, şi oskada niştve ro. Ape Alp gayite rıye papaz kerd: -Çutır bi ke, na het ser ama? Papaz: -Amuneke tode ju mesela mühime ser geseybikırne.. Heidi, vorde inundebi gese dinu gosdiyene: -Tı bızu bere... Domonek: -Hiya galikem!...Vatenera oskara vejiye tever. Papaz naeser, lerzera gesexo ard dae ser: -Heidi çond serdera -Heşt Papaz: -Gereke par Heidi bişiyene mektev, tı nırusna. Ma va belkam esmer rusnena. Esmerik mektev bi ra, onca domonek mektev nırusna. Tı se kena? Tı vazena ke Heidi mektev meşero cahil, be zonayis, be medeni bımano? Ape Alp: -Heidi mektev nırusnen vake -Çae ge çiye henen benoke! Ape Alp: -Beno vake, beno! Aek je mı xırave mıletra dürde, kowunde, darunde, vilukunra, lulukunra piya voşiyaxo ramena. Famkerd Papaz efendi! Papaz gese itikatunra geseykerd: -Heidi domoneka gışkeka. “Dar ke vona terno, yeno var” vane. Gereke ae bişero mektev u çiyeke cıre lazımo bımıso, oncak sıma zonene... Galik peye vatenaxode bi: -Heidi mektev nırusnen! Papaz: -Ape Alp; tı, mordema kamila, zaf diya, zaf vernera. Faide mektev tora çae bıvajneke, Heidi merusnayisra ge, çiye rındeke nıvırazena, çiye gelet vırasena! Galik “çık çık” vake, sarexo sanero: -Ez çiye gelet ken, henima Papaz Efendi. -Ya heno! Perskerd: -Dewa Dörflira hata nıka çon seat onceno? -Dı saetra cer niyo... Galik, gıravın gıravın gayite rıye Papaz kerd: -Na wore u zımustonde, çeneka heşt seriye ge, teyna her roza hak, dı seat teyna besekena sona yena? Hemik na domonik çenekevo? Raştbi vatenaxo. Papaz herdisaxo gurete destexo. Gına worte mexel şi. Xeyle waxt geseynıkerd. Peyra Papaz: -Nae naede raşta Ape Alp, oskade raşta. Domoneke, her roze çor seate rae besenıkena şero bero. Onca dermane naek esta. Galik perskerd: -Çutır derman vana? -Tı naskade teyna manıten caverde, bi dewe Dörfli vorte ma kuye. Çenekek, xore ret sona mektev yena. Galik: -Hakveko peyser dewe nıson! Vake u movet bırna eşt. -Çefe Heidi’k çefe mik, naskade zaf rındo. Papaz dike, Ape Alp gesexora nıvejino: -Oncak tı zonena... mıra vatene, müsadetora ez şerne... nae vatenera vuştra: -Xatırve to! -Ogurvo! Papaz ke kut rae, hetera sono heterak :”Çıka mordemo terso, ez mordeme nanen nidine” vatene hen şiyene.

XALIKAXO VEJİYA AME:”AMUNE HEİDİ BEN SUKE” VAKE.[edit]

Verva sonde bi. Heidi, vase bızu dayv çı, sıte pendir kerdene sur. Xalik Dete vejiya ame. Eke ardiv naska, Heidi, bonç serde vona ju domoneke biyv. Nıka kutiv heşt sere. Biv pile, biv gırse. Rıyera gon rezekiyene. Dete sas bi mende, naere: -Heide, eke raedeke to bivenitene, to nasnıkerdene vatenera sasbiyenaxo dısdene nıkerde. -Galik, Hak tora rajivo ke rınd gayite çeneke kerda vatenera xo besenıker bijero. Lerzra, gese ard ser perskerd: -Galik ez çae amune naska zonena? Mordemo kokım buriyexo ard jumin ser hers kut ri: -Çae ama? -Zonen! -Nızonen... Nıvake, xıravın xıravın gayite rıye dae kerd, vınıt. Xalik Dete: -Galik, zonena ke ez hire serreo Alamanya de suka Frankfurt’ede gureen. Çeoke ez leede gureen zaf nejdiyexo este u zaf maldarde. Ju çeneka kude dinu esta u heval feteline cıre. Fame mırek Heidi ame. Vazenke berne Frankfurt, aere olvozvo. Galik veng nıvet. Xalik Dete geseykerdene: -Sülala çeneke kude zaf maldare. Çede ustay, şaney u amele bostan este. Galik, je çiye hersra vordene gayite rıye Dete kerd, perskerd: -Gese to gediya? -Gediya! -Sewta olvozen u gayitkerdene ju çeneka kude kerdenere çenamı çina ke tı bere? Mı fam kerde nıka? Xalik Dete naere gariya: -Şanse nanen, her daym deste kes nıkuno. Eke junaebinvo vurzono kaykeno, oncak tı zonena, çowrez roze veyve kene! -Ala geseyde şerke, ” Çewres roze veyve kene!” Xalik Dete, vengexo kerdberz zırça: -Galik ala mı gosde! -Fekemı xıravre rameke! Galik: -Ala fekequye bumbareke rake, vaze, ala se vana... Sata bine, hire serde rınd gayite çeneke kerdne, nae tı fekeqora vake. Ez, sewta merese maw-piye çenekera gayite dae nıken, eyra feyde nıken, zonena. Na sewtra, vazenke leemıde bımano! Xalik Dete: -Heidi kutve heşt serre, ju mordeme veren ser kowunde fetelina. Çı rusnena mektev, çık rusnena Kilise. Jur van ala vaze? Eke ez xalika Heidi’ne, tik galike Heidi’ya nızonenake çeneke gerek şero mektev? Na gese Xalik Dete galik zaf garna, herediya: -Hao Heidi, hao tı!... -Bije bere çeneke, je xo rut bımısne, raera bıveze. Defveşere naskara, reynak çımemı sımara megıno. Karexo caverda, teverra vejiya şi. Heidi, nae ser zaf biye mırozın, xalikaxora: -Galikemı tı herdena vake Dete: -Daa nıbeno. Tı kıncunexo topke şerme Heidi: -Çefemı naskade rındo, ez naskara nıson! Nıvaştene ke şero. Xalik Dete, ame lewe, dômda: -Tı se vana? Fırsate nane reyna to dest nıkuno... De hayde, de hayde topve... -Ez nıson! Ez lee galikexode manen. Dete, gayitkerdke heredayisra besenıkena biyaro rae, gesexo bınera guret, venge itikatra: -Ala bi cigeram, hemgenam, vilikam... Destexora kınce Heidi mıxra guret, kert ju torvey, kınce reseik da çeneke. -De hade some. -Ez nıson -No inad to galike xora mısa? De hayde, hayde. Tık venena ke galiketo, ma teyna caverda şi, nıvazeno. Naskade tenena besenıkeme bıvınderme, yeno heredino, hayde hayde... Dest kerdve pore çeneke: -Tıke, ree suke bıvene zaf haskena, reyna nıvazena ke biyere naska.. Heidi xapiya: -Keyke vaştne onca beseken yen naska? -Kamo ko to nıverdano? Keyke vaşt yana! Xalik Dete, Poxçaye kıncu guret bıne hermexo, kutve rae... Tenenera tipa Peter raşte cı bi. Peskerd: -Heidi sona kot? vake. Heidi: -Son suke. Serne lee dakıle aerak xatır bıvajne... Xalıkaxo: -Peyde trenera veşer maneme, dakıle makılere nısome. Peter ke nae esna, voştenera şi çe, dakılaxora: -Hao Heidi bene vake Dakıle: -Kamo beno? Maaxo: -Bene kot? vake. -Xalıkaxuya, lewede ju cenıke esta. Dakıl u maaxo fam kerdiv. Hiremına piya vejay vere çever. Heidi ra xalıkaxo rewra amevy verdivra. Kutiv nejdiye dewe. Xalik Dete, nıvaşteneke ju daka herey kuye, deste çeneke guretiv verra ontene. -Eke kutmeke herey, trenera veşer maneme.. vatene vınıtene Akle fikre Heidi, dakılede biye: -Sukera dakılere acep çî biyarne. None sıpey u puxtekera an. Dızone dakıle çine, nona puxteka sukera zaf haskena. Dewere verdra, kutve rae stasyone trene bi vin şi.

HEİDİ SUKERA HASNIKERDE, KÜLTÜRE SUKE NIZONITENE U XELET SER XELET KERDENE![edit]

Heidira xalıkaxo Dete, xeyle raera tipa reşt suka Frankfurte Alamaniya. Heidi, çe Sesemann Efendi’de mendene. Vayire çeyi Sesemann, zaf maldar ju mordemek bi. Xora ju çeneka kudera gedır domonoxok çinebi. Naera, je çımexo gayite dae kerdene. Mae na çeneke merdiv. Piye çeneke Seseman Efendi’k maldaranra zaf karexo bi, zaf gureene. Na sewtera heftede roze, dıroz onca besekerdene amiyene çeyi ser, rozune binu, sukune binunde mendene. Sere şane çeyi Rottenmeler’e, pöre kare çeyi vıraştene. Karoke vırazena, çeneka kuderak vana u vaştiya ae serek kar vıraştene... Rıye Klara herdaym sipe bi, derg, çeneka bariye biye. Sere sandaliye tekerleginde nıtevetiye: -Vona namey? -Key yene? Vatene vınıtene. Perse aera çenıka şane: -Wona namey vayir... -Oxtoko bere... vatene. Sereşane çeyi, Rottenmeler; cenıka derg, bari, çıme xorinbiye. Zare kınceke, sewta dae deşte hen tamase asiyene. Ahçi, ameley, şaney u xızmetkareni; vırvıre, dırdıre fekra, kare vaştena dôle na cenıkera bezarbiyv. Xızmetkare voşt ame, xevere da Klara: -Amey, amey! vake. Xızmetkare voşte şiye cer, tenenera tipayik Xalik Dete’ra Heidi gurete arde... Cenıka Sereşaney Rottenmeler, serra bın gayite Heidi kerde. Rıyexo kerd tırs, lewexo çarna. Gayite ravede Heidi gayilnibiye. Sere Heidi de, je domone dewuzu; entari, sare serik ju sapka hasıre bi. Cenıke xızmetkare perskerde: -Name to çıko ke? -Heidi. -Nıbeno vake, no nıbeno. Ez hata nıka, ge name nıeştneke Heidi vo. Heidi, name rındeke niyo, gosre rınd nino. Hemik name Hırıstiyani niyo... Niya name nıbeno! Hen gayite rıye Heidi kerd ke, ju ke bıveno vatene nıko wona: -Yak junaebin nameto esto? Heidi: -Neyra bin namemı çino, pöre mıre vane “Heidi” vake. Şaneye çeyi cenıke cere va Xalik Dete perskerd: -Na sına çeneka niya? vake -Xex vajne yak arsıze vajne. Xalik Dete destexo kerd sere herme Heidi: -Heidi; çı boma, çık xexa, bakıla je mılaketa. Devera newe ame, gesexo fekexode besenıkena pebijero, çutırke yeno hen vana. -Çımemıre tene gışkek ame, çond seredera? -Heşt -Klara kute desdı seri. Heşt serde ju çeneka domone besekena Klare’re olvozon kena ke? -Çae mekero. Cenıka xızmetkare Rottenmeler, gayite rıye Heidi kerdenera perskerd: -Tı ge kıtav vond? -Nıvondne. -Çae? -Nusneen u vondeni nızonen çokır.. Eke bızonitene je aqoe vondene.. Cenıka xızmetkare herediye Xalik Dete’re: -Çeneke Kalara’ra gışkeka, hemin vondisexo çino. Tı çae arde naska? Vake Xalik Dete: -Sıma Heidi nızonene, zaf çeneka rında. Mıre hen yeno ke sıma çıra zaf raji manene. Zaf karemı esto. Ez indi şerne. Xatırve sıma. Vejiya şiye. Eke kut vere merdivene ceravera: -Ez onca yen, gayite Heidi ken vake. Şane çeyi, cenıka xızmetkarek odara vejiya, Klara ra Heidi teyna mendiv. Klara serve meraxexora perskerde: -Name to Heidi’yo? -Heidi -Çıka rındek name to ezto. Key ama naska? -Ewru. Heide aera, Frankfurtera gerexo vake. -Meşte peyser cerenra vake Klara: -Çae ama naska zonena? -Kotra bızonine. Xalik Dete mı arde!. -Tı arde naska ke, mıre olvozve. Ma piya mısnaena voneen keme, derse gureeme. Heidi: -Hete madek mektev bi ke, zaf dürbi. Na sewtera ,galikemi mı nırusna. -Naskade gureeme, mıseme. Malimemakik honde mordeme rındo ke... Sereşane çeyi Rottermeler kut zare. Buri peserde, surata xo hersra pırbi. Şane Sebastianik aera tipa kutve zare, sandele tekerleğine Klara ramıt ae berd oda bine. Heidi, çımexo şane Sebastian serra nıguretene. Şane Sebastian: -Hen bom bom çae gayite rıyemı kena? vake. Heidi, gayite rıye cenıka çıme şa u surete hersıne kerde: -No mordemek sonora kam zonena? -Sonoro kam? -Dowa made şanemal Peter esto ya, sonoro ey. Çenıka xızmetkara çeyi: -Şaneye mal Peter ha! -Hiya! Çıkake vengevo vejino hen zırça: -Hakooo, tı akl, sabır bıdem! Na çeneke mı kena bom. Tı çutır şane çeyi ra şane bızu ju cena? Na sıne arsızena, na sına beriyena! Waxte sama sond ameyv. Ascı, Heidi ber masa nu, cada cı. Çeneka gışkeke, wona newe sere masa serde nu vordene. Galikexora koy de ju paç eştene hard, katıxe husk, nerm çıke esto nanero, sıfre hardde vordene. Ascı pörünere tavexe binunde sam ardene. Tavaxura tipayik nu ard, navero. Heide, nonake ard verde navero, gayite dinu kerde vınıte. Ascı ke sam kerdene tavaxe, Heidi perskerde: -Na nura tene bijerne? Ascı sas bi: -A nu cena sekena? vake -Dakılere ben... Dızone dakıle çine, niya none nerm u sıpıyunra zaf haskena. Cenıka xızmetkare, na gesey nıesna. Ascı hûya. Heidi nonu guret kerd zare peskıraxo. İyeke sıfredere sas biv, oncak aere hûyene. Cenıka xızmetkare xora hersinbiye, zırca: -A nu biveze,bıveze, bıveze! vake -Na sına arsızena, sıfrede gesey nıbeno. Gayite rıye binu kerde: -Suz mıdero vake. Gereke na çeneka kowure; sıfrede ronişen, nu vordene bıvatene. Kutve cı aera juveju vake. Rave, venga vayire çeyi bıdene mısna. -Xatuna Gışkek Klara’ra çı vana nızonen vake Klara: -Çutır venga mı dana?.. Kalara vana! Olvoz nime ke? Heidi re kanune gesey vatene. Sere samde, gesey de, çılede, fetelayisde “Niya bıvıraze, niya vıraze” vatene. Heidi, zaf raa dürra ameyv, gefelayv. Çımunexo daveca kut hewn, hen şiye. Cenıka şane çeyi vona vatene. Gesexo ke gediya: -Gesemı esna hen niyo ke Heidi, vake. Klara hûya: -Tı ninu kamre vana? -Heidi’re van -Heidi kotiya? -Naskadera, kotdera ke? Destexora çeneka ke heyndera mısna: -Ala ree gayitke Cenıka xızmetkare onca zaf gariya, dest lıng lerza. Çenıka xızmetkara odaera: -Oda dae bıvıraze, nara tipa oskade rakuyo ravurzo Cenıka xızmetkara oda, çıl vıraşt. Çeneka ke hewndera, guret vırare xo, berd caexode kerd cıle. Heidi hata sodır kutera. Oroşiyavy. Je çiye hewn bi iye dörmu. Hen gayite boneke tedera kerde, sas biye bende. Zare bonde; zaf oday biv ke, kutiv te zare. Mutvage, tuvalete, lavabo, her ju caede bi. Came her oda, honde gırsbi ke, tij her daym kutene zare, pöre pençerundekik perdey bi. Xaliye nermu kerdiv bıne pöre çeyi. Koltuğu, söfu, masay, dolabu çıme ae guretene. Çılake kutara nerm u piru pak bi. Her çenge odayde, ju masa u sandali nayv roke, serde bıguriye. Eke ninu diye zaf sabiye. Xısmetkara oday sowta ara xevera dave cı. Piya şi mutvağe, araxo kerde. Tenenera tipa malime Klara’k ame. Şane malim onte ju het: -Sarema tengedero malim efendi vake. -Çae? -Sewta olvozen Klara’re ju çeneke ardme... -Eeee! -Çeneke honde arsızake, ma pöre kena bom. Sasbime mendme. Wonake na gese nıkediv, oda Klara’ra zırcayis ame. Pöre zuk bi mend. Voştene biye. Xızmetkar Rottenmeler voşte, reşt. Çiyoke diye, hersra vesayise daera mende. Heidi vaştivke tever voştenera bıvejiye tever. Eke voştiv hermexo gınora cı, masa demda, mürekkebe şae, sur u gewe gınowe hard şikiyo, iye ke zaredere verdiye sere xali. Zare çeyi, sere hali, desu pöre worte mürekkepte mendiv. Cenıka xızmetkare ke nae diye, famexo kerde vin: -Ez sebkerne nıka. Ni nivejineke vatenera zırcayisra dave sarexo... Heidi’yera heredina, çıke yeno fek çıre vatene. Kalara Heidire boşt vejiya: -Çıke biyo, biyo ree vake, Çae bırena gorena? Heidi maxsuna nıkerdke. Malim ke na hale oda ke di: -Na halde naskade derse nıvırajino vake u vejiya şi. Xızmetkar Rottenmeler zaf gariyayiv. Je mırçıka bome, oskara şiyene oska, vınıtene. Eke di ke malimik vejiya şi: -Na çeneke saremare dez ame, se keme nızonen sarexo çarna gayite Heidi kerde, nidiye. -Na çeneke şiye kot? Yak rama? Vejiya cor, ameve bın vere çeverde Heidi diye. Çeneke çever kerdera, gayite mıleta rae kerdene.Daera perskerd: -Heidi se kena naskade! -Ala vaze se kena? -Daa nıken? Bojira guret ont: -Eke heno çı kare to esto naskade? Çever daveca: -Ala bi naska ke, oda kerd çı hal bıvene.. Piya vejay kate ser. Heidi gayitkerd: -Belkamik eke vejine bojiyemı kutoracı. Cenıka xısmetkare: -Reynake çiye nanen vıraşte, çı yeno sare to, evexo mexelke? Rıye Heidi bi sung sur, sermaa, adır gınacı, sarexo ardve verexo u je vızenna mese niya vake: -Reyna nıvırazen vayirem vake, maxsuna nıvıraştne. Şane Rottenmeler, perskerd: -Klara ez kun hewno puroz. Tı ranukuna? -Ezik kunra Klara: -Heidi, tı çutırke vazena xore hen kayke, ez son hewn... -Hiya! Kalara u cenıka xısmetkare şi oda rakuteena xo.. Gona Heidi gireene, caexode besenıkerdene ke bıvındera. Sewta kay, woştene ameyv sere hardi. Zare çeyide mendene, kâre dae nibi. Dörmexode çı esto, çı çino eke nidiye, zarexo ret nıkerdiyene. Na sewtera voşt vere pencere ke, kılm mende besenıkerde rakero. Nae şane çeyi Sebastian di, perskerd: -Vazenake çı bıvıraze? vake -Waştneke pencere rakerne, gayite tever bıkerne. Xeyle gureeneke besenıkerdne rakerne. Şane hûya: -Tı kılmeka vona, ez rakerne? -Rake ya! Kerdra, ju sandalek ard kerd bıne lıngune çeneke vete ser: -Nıka ret venena... Şane vejiya tever, kutve karexo. Tenenera tipayik Heidi kınce mordemek ont, mordemekik cereva cı gayite dae kerde: -Naskara kemerra gedır çiye nıaseno. Ez vazen ke kowu, bızo bivenine.. -Vatena to oskara besenıkena bivene vake. -Kotra venen? Destra peguret kula Kilise mısna: -Eke a kula vejiye anca venena.. Heidi kula Kilise guret verva çımexo, vejiye, şiye tever. Hete kula Kilise ser çip kutve rae. Suke gırsede biye. Raye gırs- pil tevertede bi. Tene yene, teney sone, ju vurzenero, junaebin nısenero... Kesrak: -Kula Kilise kotidera? -Kotra son kula Kilise? Nıvake. Lıngexoke ae berde kot, şiye oska. Ververexode ju laek vınıtene. Reşte lewe: -Tı kula Kilise zonena? vake -Zonen vake laek -Mı bena oska? Laek nazkerd: -Eke pereke dana mı to ben! Heidi: -Peremı çino, oncak pere Klara esta. Aera cen dan to vake. Laek dest guret: -Mıde bi... Heidi gurete berde lee kula Kilise. Şaneye kula ju mordeme kokım bi. Eke domonu di: -Ewru nıgureeme, meşte bere. Kula vejiyen ewru qedexo (yasaxo) meşte bere vake. Heidi çerave ver: -Ez reyna besenıken berne naska, pere Klara da na laek,hen mı ardi. Reyna kotra peru biyarne. Şane cerayise Heidi ser: -Şere oncakik zaf memane vake izne davecı. -Nıvındeme. Heidi, vejiya kula, gayite dörme kerd. Çı kowu, çı bızu, çıkik bır asiyene. Kulera dengize gewera gedır çiye nıasene. Saekerdena xo oskade çinebiye. Zaf nımende, hervi ame war. Reyna, ju venge bari esna. “Miyav, miyav, miyaaav!” Na veng, wenge hire leyre pısınge bi. Ni pısınge şane Kilisebiye, leyirk kerdiv ju kutiye. Maaxo serde kutera, leyrik vorte gorra, bınera, serra sarexo vetiv. Hen rındek pısıng bi ke...Heidi nıvaştke leyre pısıngura dürkuyo. Destexo kerd derg, kutiyera ju leyre gurete , haskerde, destkerdpıra cereva mordemek ver: -Apo se beno, ni dıteney bıdemı... -Name to çıko çenakem? -Heidi. -Nade çenakam, nade Heidi, gayite na leyru kerdene honde ret niyo. Bena besenıkena gayitkere mırene, tı kuna guna. Hemik ju ni, dı teney piya vazena. Dı leyr sekena ke? Heidi: -Ju mıre, juk Klara’re... Gese Klara’ra şane çiye fam nıkerd,vat belkamik vaaxuya. -De hade çeneka rındeke, hatıre to meşiknine dave to şi. Rınd gayit kere mekise nıbeno? Heidi: -Çımeto peyserde memano, rınd kayitkeme apo Dı leyre pısınge kerdve cevunexo, laek ae ardve çeyi. Laek ke nebiyene, besenıkerdene raa biyara çeyi. Vere çeverde şane zık biv vınıtene, herediya: -Waxte sam ame, hata na sate kotdebiye hatune? Laakeko çeneka kışkeke ardiv, vaşt ke çive bıvazo, şane ke çever daca, besenıkerd ke bıvazo, hen teverde mend. Sıfre xeylere nayvro u pörüne çaexo guretiv. Pöre Heidi sowta Heidi nu nuvordiv. Xısmetkar Rottenmeler onca zaf gariyav u suratera hers verdiyenera. Hersın bi u buriyexo ard teser: -Na karo ke tu vıraşt arsızena. Hata na wakt kottebiya. Bexevere ma çutır vejina tever! Hersra tesd u lıngexo lerziyene ke, na wakt te: “Miyav, miyav, miyaaav!” Ju veng ame. Cenıka xısmetkare ke, na veng esna sas bi, tersexora lerza, vatke belkami ju aera laxkeno zırca: -Honde gırsenaxora reek mıra lax kena, “miyav miyav” vana henimake! Çena arsıza dewuze. -Na çeneka dewuze ame, dirliğe na çe rıjiye.Vatenara sıfrera vuştra, şive odaxo u kut hewne xori şiye. Samra tipe Heidi şi gose Klara: -Mıde bi, pısıngune ma mısnen to Klara perskerde: -Çı pısın? -Ala bi, bi Ame lee kutiyake pısıngu zaredere. Heidi sere kutiye kerdra dı pısınge rındek -Miyav, miyav, miyaaavv!va. Rıye Klara huyene, sabiyenere lıngexo hardra bıriyayv. -Heidi çıka rındek pısınge ni! Vatenara dest kerd pısıngu, inura haskerde.Heidi: -Juye tuya, juk iye mına -İye mına? -Ya iye tüya! Naera dayna sa biye. Pısungu vortexode bare kerd. Kalar zonıtene ke xısmetkare tersune xore pısungu zare çeyi nıverdana. Venga şane da: -Pısıngu cea henke ke, cenıka xısmetkare meveno. Nu u aqoe dinuk xovirra meke cıde vake. -Hiya xatuna gışkeke! Şane pısıngu guret berde. Sankimik çede sowta cenıka xısmetkare garnayis her çi peser amene. Çevere tever cınıt. Şane voştenera şi çever: -Kamo? -Ezne ez -Tı kama? Çever kerdra, ju laek bi: -Çı vazena? -Denemı esto de, amune perunexo cen.. Şane sasbiv mendiv: -Kamde dene to esto? Laek vake: -Hatue gışkeka na çeyide, vejer berdne kula Kilise, gereke vijer bidiyene nede.. Vırare laekde ju kesa biye. Desttek ju damır bi. Destke kerd tele domır venge henen vetene ke her cayde eşiyene. Şane: -Ala bi, kamde dene to esto bivenime. Vatenera laek guret zare. Peverde vejay kate ser. Eke kut oda kare Heidi, laek Kula caverda u domıre ke desttero cınıt. Zare çiyede her çi kutiv te zare. Venge domır, sere xalide kula, miyave pısıngu, heredayiz, zırcayis, gorayis... Çe, çera vejayv, biv je bostane heywani... Hewne xorira cenıka xısmetkare ameve xo, vuştra. Vengi ser şi oda Heidi. Çiyoki di zaf ae garna, heredna, çımunexo cayexora vejiya, damare çare mosa herediya: -Sıma se kene naskade, no çı halo? Gayite laak kerd: -No kamo? Naskade se keno? -Bıvejiye, tever, tever Vonake tene nışiv lıngaxo kutera kula: -Biyereee, bıne lınge mıne çiye esta! Gınave hard, xoraverde. Xısmetkare oday, şaney vejay amey. Kolonya kerdve rı, aqoe dave cı. Pere laek dave cı rusnay. Laekke perexo guret kulaxo kerd kutiye vejiya şi. Cenıka xısmetkarek ardve xo. Wona ke dı metrey nişiv naraak: -Miyav, miyav, miyaav! Pısıng ameyv bıne lınge. -Onca bıne lınge mıdere, beresee!. Zırca. Waştk ke hete masay ser bıvozo, na raak pay dara lınga pısınge, na raak pısınge dezin dezin mılovuya: -Bıreseee ezo nao mıren!.. Rıye cenıka xısmetkare bi çeker, her caexo lerziyene. Xısmetkare bin, xısmetkaraçeyi ae peguret ardvexo. Karoke ame sare, sowta Heide’ra amo ke zonıte: -Tı çeneka dewuza arsıza vake. Cezae dı roz merekede vınıtaen dan to. Oskade tore katığik çino. Taride vesan bımane ke, akleto bero sareto. Klara kut vorte, nıverda ceza cıde.

HEİDİ VOŞİYA SUKERA GEFELİYA LEE GALİKEO ŞİYENERE KARARE ARD[edit]

Cenıka serexısmetkaru Rottenmeler ”Heidi ame na çe, dôm’e na çe nımend” vatene oncak raştide voşiya Heidi kutiv te zare. Rozune lee galikexo besenıkerdeneke xovirrakero. Koy, dare, jile gırsu, mırçıku, vergu, avresu ...Şanee mal Peter, deka deyik ge aklexora nıvetene. Kararaxo arde: -Naskara ramen, son lee galikexo. None sıpey u nermoke çond roze dardivro, vet ard. Çıkexuyoke esto kert boxça, dızdene, be veng, sere becıke lıngunexo sere çever ser, kut rae.. Raşt şiyene lee galikexo, Kowe Alp’i, reynakik name suke fekexo nıguretiyene. Vonake dı metre nişiv şane vejiya ver: -Sona kot? Boxçaye dest guret kerdra... Zare boxçade tene çiye vordene, none sıpeyra gedır çiye çinebi. -Na nu sekena? Heide sermaa, sarexo ard hard ser: -Ben dakıle, dızone dakıle çine. Nona sıpeyra haskena. Cenıka xısmetkare hüye. Çefexo çinebi ke, oncak hûye. Peguret zorra kert zare. -Hade zarekuye! Retene lınga xora domdana. Mordeme je to re “nu nızonenu” vane. Hade çe kuye! Heidi peyser kutve çe. Besenıkerdivke bıramo. Vayire çeyi Sesemann Efendi verva sonde feteleyise karra peyse ame çe. Voşiye kutiv çeyi. Zare areve Seseman, çimura pırbi. Şaney pörüne berd zare. Seseman Efendi ke ame, rave şi kut oda Heidi ra Klara. Vırare fişte Klara. Piye Klara Sesemann Efendi destexo Heidi’re kerd derg: -Hevale Klara, Heidi tiya henniyoke? vake Heidi’k: -Hiya vayirem vake Hete çever ser şi: -Sımare zaf çimi ardne. Samaxo burme oratipa dan sıma vake Klara ke perskerd: -Çı guret? va -Badena venena vake piyexo. Na vatenera şi kut mutvage. Cenıka serexısmetkaru u şanu çımunexo tikmise cae kerdiv, hen vınıtene. Derdexo bi, nae asiyene. Vayire çeyi Sesemann Efendi reşt lee cenıka xısmetkare: -Roza rınd Xatun Rottenmeler vake -Roza rınd vayirem Tenena kut nejdi: -Mırozın asena. Derte to çıko? Klarak na amenaxode ravera rınd dine. Derte to çıko ala vaze. Herse cıneka xısmetkare vona serdebi: -Sıma rınd zonıt vayirem. Ge rınd nine. Canem pırnıkunamıra ame vake -Çae? Vake: -Ma vake Klara re ju hevale bivenime ke, çefexo biyero vatme. Ju cenıke esta Dete, lee nejdiyune sımade gureena ae: ”Ju çena vaamı esta Heidi, Klara’re rınde bena heval “ vake. Şiye, Heidi gurete arde. Heidi ke ame çe ma, çı dirligema, mend çık kanune çeyi mend. Sıfrade nu kena cevunexo, teverra pısungu ana çeyi, mürekebu verdena sere xali, indu gefelayme na çenekera, Heidi’ra. Gayitkere nameqok je temaseo. Heidi ala gayitkere çıka ret vajino, çıka rınd yeno gos... Efendi Sesemann sas bi: -Ez ae dine. Ez vanke Heidi çeneka bakıl u çımeroşta. Sowta “çeneka dewuzen karexo nıontıenik” nıvazen Cenıka xısmetkare gayitkerd ke vayire çeyi gesexo nana: -Kare Heidi naerak nıkodino vayirem, vake. Heidi, waqte binunde kare henenu vırazenake, tersen, Klara’rak ninu bımuse sekeme? -Ala vaze çı biyo ni kar? Na waqtte malim vejiya ame. Vayire çeyi Sesemann Efendi: -Malim Efendi tore çiye persken -Perske -Sıma hale Heidi çutır venene? Çeneke de hale normalra gedır dae esto? Malim hûya: -Heide, çıme roş, bakıl çeneka vake. Nae serik qatun Rotterman pısungu ardena Heidi zaf kerd derg . Çeneka domona kowuna. Voşiyaxo vorte; bızo, mesınu, pısungu kutkunde verdora. Na çede ke ge heywen çino, nıtevetina. Pısıngu ana çeyi. Nae normalo. Na çeneke are geseyik nıgureta. Kanune geseykerdenek nızonena. Oncak tenena ke bımano inuk mısena. Vatena na malimi, cenıka qızmetkare ge hasnıkerde, tülü tamase gayite rı kerd. Vayire çeyi Seseman Efendi: -Reek Klara’yde geseybıkerne Vatenera şi kut oda Klara. -Çenekam, tora je pi u çeneke raşti geseybıkerme vake Klara: -Geseybıkerme bao. -Mıre raşt vaze, Heidi çutiriya? Tı çı vazena, ae şero, yak bımano? -Bao vake, Heidi ke naskade bi, eke leemıde bi, nızonenke çutır biyo sonde. Mıre kowu, kemeru, bıru, vergu vana. Şanee mal Peter’ra çutır şiye mal inuk vake. Heidi ke şero ez naskade vosnımanen. -Honde zaf haskena ha Heidi’ra? -Ya bao zaf hasken! -Hiya çenekam famkerdne.. Sesemann Efendi şi lee cenıka xısmetkare: -Xatun Rottenmeler vake, mı rınd gosbıde -Gosdan vayirem. -Heidi naskade manena, çenekamıre hevalen kena. Reyna Heidi’yera “Sere çıme tode bıriyeto esto” mevaze, famkerde? -Famkerdne vayirem! -Xora nejdide maamı yena. Ae gayite domonu kena.. Vayire çeyi, piye Klara çede hire- çor roz mend, oratipa sewta kar diyene şi Paris...

MALİM XEVERA XERE DAVEÇI:“HEİDİ VONDEN U NUSNAEN MISA” VAKE:[edit]

Roza çorinake Sesemann Efendi şiv Paris, deka Klara’ra ju mektuve ame. Cenıka kokıme: “Dı roza tipa oskaderne” vatene. Klara Heidi’yere dekaxo vake vınıte. Heidik aera mısa cenıka kokımera “deke” vake. Cenıka Xısmetkare, Heidi oncena ju çenke: -Deke vatene, haka Klara’o. Tore se benoke vana deke. To daera Hatuni vaze, vatene. Je nusnaena mektuve dı roza tipa kokıme ame. Mordeme zare şeyi hürmetede kusurnıkerdene. Cenıka xısmetkerek dekera zaf terşiyene. Heidi’ere: -Hen her daym vere deke mevejiye, eke geseykerdik gesexo rınd vaze. Rındek temeykerde. Deke ke kut oda Klare pörine: -Xer ama!vat. Heidi’ke nidiye perskerde: -Heidi kotiyake? Xısmetkar Tinette’re: -Eke kotdera so venga cıde bi. -Sere çımemı vayir Xısmetkare voşte şiye -Heidi qatune pile venga to dana! Heidi “Qatuni van, qatuni van, qatuni va” vatenera gese cenıka xısmetkare ardenexo vir. Eke çeverera kut zare, deke: -Çıka şirena, çenamına Heidi hen zonen ke nawa. Ala bi nejdi, bi nejdi ke rıyeto nejdira bıvenine, bi, bi.. Heidi kut nejdi: -Qatuni sıma qer ame! vake. -Xermendime! Pöre hûyây. Deke: -Hete sımade dekere Qatuni vane vake? -Nıvane vayirem. -Yak çı vane? -Deke vane, deke? Ge qatuni, qatune pil nıvane. Ez je Klara sımare deke vatne ke... Gayite cenıka xısmetkare Rottenmeler kerd: -Vatena dae ser Qatuni vatne. Sımare deke vatene ju haka Klara biyo. Cenıka Xısmetkara kut tenge, arakda, sermae. -Ez hemi deka Klara’yne, hemik deka toyne çenekam tı meterse! -Famkerne vayirem Deke Heidi’ra zaf haskerde. -Name to çık bi? Vake -Namemı Heidi’yo ke, qatun Rottenmeler namemı rındeke niyo vana. Nara tipa namemı beno “Adelheid” napıra. Sımak mıre Adelheid vaze. Cenıka kokıme: -Çiye henon nıbeno, name kamke çıko eyo. Name to ke Heidi’yo, Heidi maneno. Famkerd? -Famkerne vayirem. Fasle naskerdenke gediya pori şi kareqo. Pısove ke Klara hewne qoride bi, deke vejiya oda cenıka xısmetkare. Cenıka xısmetkare, na mana amene dae fam nıkerde -Heidi odaxoke hewndera, niya ala gayitke? Şane voşt gayitkerd cerara ame: -Wona hewna nişeya vayirem -Ae burusne odamı. -Se kene ke? -Kıtaveke newe ardne, dan dae. Cenıka xısmetkare hûye: -Ae kıtavu sebıkero, vondisexo çinoke. -Tı vatena mı bıke, eke nızonena mısena Tenenera tipa Heidi reşte oda deke: -Mı vaşte vayirem! Kıtaveke newe arde davecı. Heidi, zaf sa biye. Besenıkerdene ke bıwano oncak gayite resmu kerdene, je wonden çef guretene.. Dı hire asmera tipa deke ke kut oda, Heidi zare bervayiste diye. Haskerdanera hesire cîm guret, dest kerd por, aera haskerde, venge wosra perskerd: -Heidi çenakamına rındeke çae bervena? -Naskade ret niyake? -Retne vayirem -Vesana yak kınceto çine? -Ni vayirem -Eke heno çae bervenake? Çeneke tene ameve xo: -Xesrete gıran yeno vayirem, ez vazen ke şerne lee galikexo... -Ez to rusnon lee galiketo. Ala ree vonden u nusnaen bımıse Heidi zaf sa bi: -Raşt vana? -Raşt ya.. -Dekere nona sıpey u nermerak ben.. Hale çeneke, zaf şi zore cenıka kokıme. Dayna zaf Heidi’ra haskerd, dayna şi ser ke, vondise rew bımıso. Roze Heidi: -Ez nusnaen u vonden nımısen veke movet bırna eşte -Çae çenekam? -Zoro, şane mal Peter’ik sewta zorenra besenıkerd bımıso. Deke venge rındekera: -Sere na dinade çıkake domon este, pöre vonden mısene, çımexo metersne, waxte rewra tık mısena. Eke mısa, kıtave sanıkura, resmunra, şaneyra bızu çı geseykene mısena Eke nae vake: -Mısen vayirem... -Ved dana? -Ved vo.. A rozera tipa, reyna zorene vondenra geseynıkerde. Beveng beveng Klara’ra piya guraey.. Ju roze, sare çeyi nonoxo vordiv, sıfrara vuştenera ke, malim vejiya ame. Vere pörünede: -Sımara vondena Heidi ser çiye van vake Deke: -Ala vaze tı gosteme.. Cenıka xısmetkare: -“Ez zonıteneke na Heidi nıvazena ke vondis bımıso. Ala sae malim çı de gere keno” va xovexo. Malim: -Müjdanamı sımara esta! Vake. Hamik müjdana xere esta.. Besavır ey gosdiyene -Vaze, vaze Malip gayite rıye pörüne kerd: -Heidi nusnaen u vondeni mısa Sas bi mend. Cenıka xısmetkare perskerd: -No çutır beno? vake. Malim: -Kamji kıtav ane biyare wonena. Çı ke vazene bıvaze sımare nusnaena. Xısmetkare voşt, zarera tülü kıtav ard. Cayune binunra da vondine, çeneke vonde. Pöre sas bi. Deke: -Mı sımare nıvake ke. Mı nıvake ke, na çeneke zaf bakıla, rew vonden u nusnaen mısa. Naera kıtaveke arde lete da Klara, yeteyik da Heidi

KINCU DAPIRA,PUİŞT U TENEYİK PERE DA DEST HEİDİ RUSNA KOY, LEE GALİK[edit]

Wondise Heidi’re Klara zaf sabiye. Heidi her roza kıtave newey wonena sankimik a vondisra piya dina feteliyene. Kıtave ke deke ardiv dave dinu, nara tipayik kıtav bivdeyra.. Honde rınd biv ke, her roze dekere duvaykerdene. Deke ke şiye, onca kare tülü tamase bi. Sondenera çever pencerey daneca, sodır ke biyek pöre rakerdae diyene. -Çeveru, pençeru kam kenora? -Ju dızd esto ke? Vatenera ters kut zare pörüne. Oncak pencerey çewer benora çeyrak çiye nıteriyene. Ascı, xızmetkaru, cenıka xısmetkare, pöre naera sas bi mend. Roze peye çever u pencerunde kemere gırsura, dare gırsu navero. Pöre karik dôl vejiya. Dae faide nıkerd. Sondane venge fetelayis esnitene. Sodırke biyenek reça lıngu diyene. Zare sukede pöre sar xovexo: Çe Sessemannde eke bi sonde mılakete xıravın yene peser, bene wos zare çeyide fetelino vatene. Sare çeyi sondane veng esnene, eke sodır ke bik reça lıngu venene, oncak inu besenıkerdeke bivene” vatiyene. Teneyik: -Hortlax biyo! vatene Sare çeyi ters guretiv. Pöre tersra lerzene, pısove tuvaletek nişiyene. Nae ser niştro vayire çeyi Sesemann’ra mektuve nusnae.”Çede mılaket este, pısove terseme, besenıkeme tevervejime, vaxte ravera bi” vat. Sesemann Efendi ke mektuve gurete karexo caverda vejiya ame. Çıke beno pörüne gosta mısa. Ju roze olvozoqo doxtor guret leexo ame cae çeyide xo dardvo. Be ven horlax beklekerd. Tenenera tipa, sofra venge fetelayis ame. Sere becıke lıngura o het ser şi, hortlax peguret. Çılak ke vesna, pöre vorte sasbiyenede Heidi diye. Sesemann Efendi perskerd: -Çenekam tı naskade sekena? Heidi hen bom bom gayite rı kerd: -Ez çılaxodebine, çutır vuştnera amune naska mı vir nino. Doxtor: -De hade tı so çılaxo çenekam. Na vatenera tipa, kutve herme Seseman berd ju oda: -Epapem Sesemann, vake na çeneke hewnexode fetelina Sesemann sas bi: -Hende feteline! -Ya -Nae çutir keme vos ae mıre vaze? Doxtor vake: -Çeneke sukera ge hasnıkerde. Her dayme, galik kute vir. Ju raa voskerdene esta Sesemann: -Çıko? Doxtor: -Bırusne lee galik! -Oratipa? -Oratipa newoşiye çino Piye Kalara Sesemann Efendi, vaxte rewra kut kar. Dı kat kınce newey guret Heidi’re. Lıngure newe lekan da vıraştene. -Ala ree xevere xalıka çeneke Dete’dere, biyero vake. Dete ke ame: -Çenekam na çeneka wona zaf gışkeka. Besenıkana xesreta galikago ver bıvendero. Peyser bere galik. Reyna ame akle Dete ke Ape Alp “Defvere şere naskara, reynak lıngasıma naska mekuyo” vativ. Nae ser: -Reyna besenıken şerne çe o mordemek vake, movet bırna eşte.. -Heidik besenıken berne... Sesemann Efendi: -Heno e! vake -Heno vayirem. -Ez junae binra piya rusnen. Tı so karexo.. Venga şanexo da perskerd: -Tı dewo Dörfli esna lazem? -Esnine vayirem se bi ke? -Heidi sona lee galikexo. Rae çe galike Heidi’k a devera vereno. Şane: -Ez oskau rınd zonen vayirem vake, çeneke ez berne.. -Rınd beno, tı bere... Çıke Heidi ke esto kerd törve. Oncakik Klara berviyene: -Se beno Heidi mebere! -Heidike mewo ez besenıken! -Ezve daera rınd hevalbime. Piyexo Klara guret berd oda bine: -Çenakam Heidi newesa, sowta vosbiyenik gereke şero lee galikeqo. Ae hen serva çefexo nırusnon ke. Klara gayitkerdke besenıkena Heidi peyser racero, zaf çiye kay, kıtav kınç davecı. Sewta deka Peterik şu gutiye; seker, nona sıiye, nonasekerınra kerdpır. Pöre barkerd. Heidi, sere asmende feteliyene. -Xatırve sıma!vake, inuk: -Oğurvo! -Raato raştvo -Gayitexokere! Şane vuşire dapure, mayinera: -Deeeh!vake. Arave hete stasyone tiren ser ramıt. Eke ame stasiyon, arevera amey var niştve trene. Rae derge şi, Stasiyone dewa Dörfli de ameyvar. Treneke şiye, şane Sebastiyan çımune dôlura gayite kowune Alp kerdi. Kow zaf dürdebi. Dewa Dörfliye asiyene ke oskara döt nıasiyene. -Nıka çeneke hata oska berdene xeyle eza danomı ke, naera gedırik devamı çina... vake fekexode. Niya gayite dörmexo kerd ke, ju mordemek di. Çaleke trenera ardiv var inu bar kerdene. Vuştra şi lee: -Arebeci roza rınde to servo vake -Roza rınde ma pörüne servo vayirem -Naskare çutır some dewa Dörfli? Arevaci çaleke destero barkerd: -Dewede kare sıma esto? Şane, Heidi mısna: -Na çeneke ben galik Aravaci ke gayite kınce ser kerd, nasnıkerd... -Tı çena kama ke? Heidi: -İye galikexone. -Galike to kamo? -Ape Alp vane galikemıre vake. Naskerd. Cerave şaneyre: -Sewta na çeneke sona deve? -Ya na sewtra son, gedır karemı çino. -Ez erzen areve tey ben, tı xo mexefelne.. Naera... naera... Ez dewa Dörfli de manen. Oskara döt kam beno ke, bone galik xeyle düro? Heidi: -Ez teyna son vake, ree dewereşne oradöt reto. Araveci: -Çımemına tı Şane: -Çeneka zaf bakıl u çımeroşta Araveci şaneyre: -Tı xo mexefelne, ez çeneke ben. Tı gayite karexoke vake. Bavule ke kınce Heidi zaredero eşt sere areve. Şane Heidi ont ju het ju mektuvera ju çante davecı: -Ninu vin meke, galikexode, Sesemann Efendi sewta galike to rusna vake... Araveci ra Heidi niştve areve: -Xatırve to! -Oğurvo! Areve çımra kutdür bi vin şi. Şane Sebastiyanik cerera, ame stasiyon ke peyser trene niso şero.Na daymde aravecik Heidi’ra geseykerdene: -Tı çenaka ke waxte lee Ape Alp te biya henima ke? -Heno vayirem. -Sukera çae rew ama, tora hasnıkerd yak..? -Ni, mıra zaf haskerd vayirem -Eke tora rajiye çae rew peyser yena? -Galikemı zaf şi viremı, Sesemann Efendik mı rusna. -No mordemoke to vana Sesemann kamo ke? -Ez lee dinunde mendne, zaf maldare. Piye Klarao... Hen geseykerdenera amey reşt dewe. Heidi, arevecira: -Hak tora rajivo vayirem vake, çantemı tode bımano galikemı yeno ceno vake Araveci: -Hiya bımano. Tenenera tipa, sere sare araveci bi je cae mahşeri. -Heidi newe yena? -Çae oskada zaf nımenda? -Galike to, to ceno leexoke? -Onca peyser sona? Je ninu pers perskerdene. Heidi: -Galikemi zaf şi mi vir! vake, cave binu nida u çante gışkeke guret destexo hete Kowe Alp ser kutve rae, şiye. Dewuz peye daera geseykerdene. Heidi, çante destra ame vere çevere çe Peter’de vınıte. Çevere tever kerdra, kutve zare.. Tık tık, tık.. dave çever: -Kamo? -Ezne, ez! Neyra gedır çiye vatenere vaxt nımend, deka Peter venge çeneke naskerdiv. Sabiyayisra: -Heidi, çenekamına rındeke, tı niya kotra vejiya, ala bi . Bi lee mı! Heidi şiye lewe. Deke, deste ae guret zare destunexo, destu berd sarexo. -Hakre sıkırvoke to ard resna ma. Ma vake, belkamik reyna peyser nina. Hen mızorjınbimeke sewta peyser niyena tora. Çıme dekera je bulxur hers amiyene. Zaf sabiv amena çenekera. -Oskade çefe to rındbi? Tene vındena onca sona? Çae ama niya? Peser peser ninu perskerde. -Galikemı, Peter u sıma zaf kutmıvir, çokır amune. Sesemann Efendik mı rusna.. -No Sesemann Efendi komoke? -Piye Klarao, ez çe dinunde mendne. Heidi çante kerdra: -Gayite tore çı ardne deke? -Çı arda çenakan? Nono nerm u sıpe da deke. Deke destnapıra: -Bure ree bure.. Ala ree bure... Ju lokme kurfna eş fekexo: -Oh çıka nermo! Hak tora rajivo! Tenınera tipa, Peter ra maaxo piya amey. Maa Peter derg derg, gayite Heidi kerde: -Çutirik biya pil... Peter: -Kınceto şiyere to... vatenera xo besenıkerd pebijere... Heidi vuştera.. -Ez indi şerne lee galikexo. Xatırve sema.. -Oğurvo. Onca bi, ma xovirra meke... vake peye daera Heidi, voştenera hete boni ser şiyene. Koye gırs, vae pak dare bır reten diyene. Tenenera tipa bone Ape Alp vejiya. Heidi çever kerdra kut zare.Galik niştivro çimi vıraştene. Xo eşt şi destkerd vıle: -Tı zaf kuta mı vir. Çımunra, rıyera lewkerde. Galikexokik zaf sabiyv, eyik bervene. Heidi’ra dıstene hesire çımexo kerdpak perskerd: -Çae ama çenakan? -Je Xalıkaxo Dete, cenıke sukunra nibiya, tora hasnıkerd se kerd? -Mıra zaf haskerd galik, çıke vaştne vıraşti, oncak xesreta naskay mı ont ard.Ni koy, dar, bonema, Peter, bızema amene vere çımemı ke, bine newesena hende fetelayisu. Ap doxtor Sesemann Efendi’re:” Eke na çeneke ke lee galikre bırusne bena vos” vato Gese dey serik mı rusna naska. Vet mektuve davecı: -Torek na mektuve rusna Galik, mektuve vond u kerd cevexo: -Ala bi piya nu burme. Tı nıka biya vesan! Galik ke sam vıraştene, merdivenura vejiya cor, gayitkerd ke çılaxuye vasen caexode çino perskerde: -Galik çılemı kotiye? vake -Naskade cılemı çine Galikexo: -Mı vake indi peyser nina, a sewtra eştne. Nıka onca tore vırazen... Galik sıt gireno, pendir, most vetiv. Vaştiyera vorde. Samra tipa galik onca daera çıle vıraşt. -Tı nıka gefeliya. Ewru rakuye, meşte onca geseykeme vake. Heidi kutve çıle, çımoxo daca, hen şi hewna.

ÇENEKA NEWESE BERVA VAKE:”YA HEİDİ BERO NASKA, YAK MI BERE LEE DAE”[edit]

Heidi ameyv reştiv galikexo, bone koye Alpi, bızekunra, olvozoxo Peter’ra, dekılera.. Suretera gon, aerek can ameyv. Vorta sabiyayiste, bederd biye. Vozena, kaykena, zıpbena vınıtene. Naera; Klara, Heidi’ra tipa, vordenera bıriya, tari guret dörme, sodır sonde: -Heidi şiye kot? Onca nina? Ya Heidi peyser bero, yak mı bere lee dae!... vatene bervene, nejdiyexo: -Tene waxtke vecero(geçmek) kena xovir vatene. Vat ke, niya nibi. Rozbe roz hüzne, hesreta Klara bi zaf, kılm nibi. Gayitkerd ke Klara bervayisra mırena sona. Besenıkena ke Heidi xovirra kero... Doxtor: -Na çeneka kuda, na asmune wusare verende Kowe Alp serdo. Oskade mırena manena vatene. Nae ser dayna sas bi mend. Hen vake nibi, niya vake nibi. Reyna akle vayire çeyi Sesemann re fikre rındeke ame: -Doxtor epapem vake -Vaze Sesemann Efendi! -İye tok cenıkatora çeneka to merde, zare derdu tasaydera. -Raşt henne. Morezınen, xo serra besenıkerdne biejine -Eke vazena na asmune wusar de so lee Heidi. Hemik caexo vırnena. Eke amnon ke ame ezik Klare bırusnine. Tı se vana ala vaze? Doxtor deste Seseman Efendi guret: -Tı rınd vake epap Sesemann vake, key şerne? -Karexo bıgedene meşte raekuye... Doxtor dı-hire rozra tipa beveng şi, reşt bone Ape Alp. Ameyena Doxtorra Heidi ra galikexo zaf sa bi, haskerdenera şi ver. Ape Alp vase kow u bır howtaysey neweşenra rınd yeno vatene, derman vıraşten mısneene. Doxtor, xora zonıtene ke, vase teneen neweşenre rınd yene. Doxtorra galik, juminra zaf haskerd, vase derman saekerdenere vejay kowu, mısaen vıraşti. Tene rozundek Heidi’ra Peter, Doxtor berdene ware bızo.İ, bız ramıtene Doxtorik vase derman çinitene. Peniya wusarde Doxtor rusna suke... Ju roza nıgureende galik çılra rew wuştra. Çane Kilisa dewe cınıtene. Heidi’re: -Kıncunequye rındu pırace, piya some cae. Ezik kıncunexuye rındeku cenpıra. Heidi xo kıncune rındekura pişt ame var. Gayetkerdke galikik kınce newey kerde pıra, perskerde: -Some kot? -Some Kilise çenakam! Galik verde, Heidi peyde gına rae, worte dewera verd şi kut Kilise. Dewuzu vorte çever u pencerunra sarexo vetene gayitkerdene: -Ape Alp sono Kilise! -Lewedek Heidi esta! Cematede galik u Heidi caexo guret. Haskerdena Ape Alp u Heidire pöre saskerdene. Onca honde gesura tiba xeletaxo mısay. Araveciyoke Heidi stasiyonra ardiv: -Mı sımara vake va, eke çeneke galikexoke honde has mekero, ge, çe maldarunra vejina yena ke? Cematra tipa Ape Alp şi lee Papaz. Papaz: -Xerama, tı Kilisemade venitenra çıka sa bime nızanena vake.. Ape Alp’ik: -A roze, bonde eke to herednine, gusuremıde şer meke. Je vatenato na zımuston dewede vernon. Naere Papaz zaf sa bi. Vedexokik peguret. Ame dewe, bonexuyoke nıjiye vıraşt, kerdnewe, şaqkerd. Naera bız dewe amenera wona nımısayiv: -Me, me, meee! Vatenera ceray şi bone kowu. Her roze şiyenerak, galik şi, inu ard mısna dewe. Roze momkar(Postaci) dewe Heidire ju mektuve arde. Heidi zarfe kerdra, mektuve wond, Klara niya vatene: ”Heidi! Ravera sılamken xesretera destunetora peçen. Tı ke naskara şiya naskade rozemı ge rınd nıverd. Eke tı naskadebiya rozama çıka rınd verdene. Na amnon vazen ke berne leeto. Belkamik dekamık yena lee to. Eke amune dakılere nona nermera kahvek an. Mektuve gedinayisra rave tore, galike tore, şane mal Peter’re, dekadeyre, maedeyra zaf sılam ken.. Klara”

HEİDİRE JUNA MEKTUVE AME, KLARA” DEKAMIRA PİYA YEME” VATENE[edit]

Wusarke verdra wora kowe vıloşiye, dareke zımuston je koliye ameyve xo bi voy rave pelge oratipayik vilday. Mor, mılavunoke zımuston bıne hardde kutora, vejay sere hard her cade fetelay. Vilika bıra, sere lezge darunde mırcuku rekay. Heidi’ra galikexo amnon ke ame, kıltna çevere çeyi, vejay şi bone koye Alp. Rozune amnone rındekunde; Heidi, Klara’ra juna mektuve gurete. Klara niya nusnaiyene:” Olwozem Heidi. Ma dengexo vıraşt Dekaxora piya yeme. Olwozeto Klara. Mektuveke gurete, Heidi zaf sabiye, Peterik mırojiya. Ey tersene ke: -İ maldar onca yene Heidi peyser bene.. Nisanera tipa gulane, oratipayik hazirane ame. Asma haziranede herca dayna bi germ. Nejdibi ke Klara ra dekaxo bere. Heidi ra galikexo çımexo rae meymanu feteliyene Ju sodır Peter ame ke bızu bijero bero vare. Ape Alp: -Peter esmer rınd siliye vore, vas hata mâne yeno nıka. Şaneen zor beno vake. Peter: -Ez vere dinura yen. Bızoke rınd vordo dayna zaf sıt dano, goştexok dayna beno zaf.. Heidi voşt ame lee galikexo: -Galik şerke, şerke -Çımemı rınd nıvenene çı esto? Peter, gayite o het kerd: -Ju cemaat yeno na hetser! Heidi: -Klara’ra dekaxuye! Yene! Vake zırca sabiyayise xora. Peter: -Ez son xatırve sıma -Oğurvo... Bız kerdve ware. Çıkake kut nejdi, tene tene asiyene. Ju çeneke sandelede dı mordemek berdene. Peyrak, ju cenıka kokıme amene sere astorde. Junaebinik sandeleye tekerleğin ardene. Heidi: -Klara ra dekaxuya vake Galik: -Ya iye yene... Eke kutve vere bonu vırare kerdve jumin. Deka Klara cenıka kamilebiye. Vengexuya wosra cerave Ape Alp: -Çutiriya Efendi? vake. -Rında? Galik: -Sıma dime dayna bime rınd vake. Deke sabiyayisra gayite dörmexokerd. Kowe bumbareku, dar, mırçık çiçeğu zaf şiv sae ceneke. Destkerd pore Heidi, can ameyv, rıyexok gon rezekiyene: -Heidi tı zaf biya rındeke... vatenera besenıker xo bijero. -Nevoşiya tôk nımenda. Gayite rıye Klara kerde: -Naskay rındeke henima Klara? -Zaf rındeko deke! Ezik je Heidi’ke naskade bımanine çıka rınd beno. Heidi sandele tekerleğin ard. Klara da roniştene, domda berd vere ju jil de vındarne: -Naskara dörne dayna rındek venena . Klara gayite kowe seru, daru bıru çemu kerd... hen mexelkende... Peyde amevexo: -Heidi, naska çıka rındeko, je vatena to biyo. Na gesunexora sasbiyenexo arde zu. Heidi: -Tı reek caoke Peter’ra bızo bemo, oskake bıvene zonexo vona -Oska düro ke? Peye kowu mısna: -Hao oskadero Vıle koyde bıne dare azgulere, mojin u vâlunde vilike sur, sipey bi. Heidi voşt inura vırarevıraşte, dave Klara. Klara: -Çıka vilike rındeke ni vake. Heidi: -Caoke Peter’ra bızu beme oskade dayna rındeku este.. Ax reeke besebıkerme şerme oska! Klara: -Dekamı verdana, nızonen Heidi: -Ez sandale to domdan... Verva sonde biye. Tene roşta asmen biyv. Ape Alp vengda: -Domonene biyere samaxo burme vake. Vere bonunde, bıne dare azgulere de masayra sandaley naro. Sıfre tever naro. Galik pendir, sıt u most ard, kerd veredinu. Pöre wastişra samaxo word. Pendir wordena Klara tene tamaseen bi. Çede dı lokme cena: -Ez bine mırd! -Nıvazen burne- -Perç bine, vatene.Naskadek pendirra lokme gırsu cena reede vordene. Tenenera tipa pendire verexo gedena: -Ez vona mırdnibine. Tenena dane mı? vake Dekaxo mânâ: -Çenekam tı sekena? De ke gayite rı kerde -Honde wosoke... İsan mırd nıbeno vake. Ape Alp gayite rıye deke kerde: -Naska sere kowuno, cae dewa cenık. Kes, kes ayv nıkeno, kes kesre nıheredino. Verva dengizra hazarmetreu serderme, a sewtra tene serde naskay. Cae nanenunde isan rew bene vesan, sama rındudek besenıkeno mırdvo. Ala aqoe make ke ree bısmo pizedaede çiye nımaneno. Samra tipa, galikra dakıle gınave gese, nızonıtke seat çutır verdora. Deke: -Heidi ala kotde kunara ree gayitkerne vake Galik, Klara guret vırara xo, merdivenura vejay ser, cae Heidi fetelay. Ape Alp kokım bi, oncak caexo pak guretene. Deke venitenaxo ser sas bi mende. -Hak sımara raji vo. Cae sıma zaf pak u rındeko vake -İndi xatır bıvajme, ez Klara bijerne şerne vake. Ape Alp’ra Heidi sasbi. -Sıma naskade tene nımanıteneke? Deke: -Ni, ma va şerme ree bivenime, hal çef perskerme vatme Klara’ra Heidi kutiv bervayis. Vonake i fekexo ranıket çiye nıvake Ape Alp: -Eke izne danama çiye van vake Deke: -Ya -Eke tı gereke bışere, Klara naskade lee çenamı Heidi de bımano Deke: -Nıbeno! Vake -Çae nıbenoke? Lıngune kudene Klara u sandale tekerleğin mısna: -Besenıkena şero cae, besenıkena rakuyo, besenıkena ravurzo, tever besenıkera bişero. Vatenamı naoke, eke ju karexo destexora ke besenıkerd, sımare zaf zemet beno. Na halde çeneke sımare besenıken caverdine. Ape Alp: -Vıle mare manena vana yane? -Hen beno, bare gran, hemik sıma karexore veşer verdana. Naera hakemı çino. Ape Alp: -Ma haskerdenera gayite çenamı Klara keme.Mare bar nıbena, naera voşiye dana ma, ma zaf sabeme.Veneneke havae kowu Klarere zaf rınd yeno, çeneke neweşenra xeleşima. Heidi: -Deke se bono bımano? Klara: -Deke tıve hak kena bımanine... Hire tene cereniyene ver. Deke na vercereniye ser: -Rınd bımanoke, çond roze manena naskade? Heidi: -Hire asme bımano.. Klara: -Dı asme bımanine. Ape Alp venge wos u itimatenra geseykerd: -Asme hezirenederme. Asma temmuze asma en rında naskao. Desbonce asma Tebaxe(Ağustos) ra tipa, naska gıra gıra beno serd. Serd Klarara rınd nino. Eke mıra perskena asme leemade bıvındero. Se vane? Deke: -Hete mırak ju asme rında. Eke heno; Klara, lee sımade asme bımano, asmeke gediya yeme çeme. Nıbeno? -Beno! Domon zırçay na gese ser: -Heyyo ju asmera piyarme! Ape Alp deke gurete berde dewe: -Ez arevera hata stasiyone trene son. Sıma şere lee domonu, vatenera juminra xatır vaşt. Galik, lee cıla Heidi’de, Klara’rak cıle vıraşt. Pencere naskara asmen u ju hete Koye Alp’ik asiyene. Dı olwoz hata lete pısowe geseykerd. Peyde şi hewn mendi.

DI DOMON BIZOKE BERD ÇARNAEN ÇİYE TÜLÜ TAMASEY AME SARESER[edit]

Klara, bone oroje Alp’unde roze rındeku vernene. Sıt, most, pendiroke galik sıte bızura vırazeno nu wordena Klara kerdiv zaf, çeneke je verge vesani kutiv vordene sımetene: -Çede sowta goşt gureteni, rone mosın diyene mı. Rone mosın sımıtenra tipa ge nıvaşteneke çiye fekexokerne. Her çi mıre, je rone mosı amiyene vatene. Rew rew dekaxore mektuvi nusnaiyene, inurek mektuvi guretene.Ape Alp o wengexuye rındekera satda ju: -Klara, çenakamına rındeke vatene. İndi, gıra gıra na sandale caverde, sere payexode bıvınde vatene, Klarak mısaena payde vınıten kerdene. Peter sodırane yeno mal berdene ware. Eke çeneka kude kediyene zarexo niceno mırozın vejiyene şiyene. Heidi’ra Peter wareoke mal bene çernene vatenera besenıkerdene bıgedene. Roze galikexora: -Klara ra ezik Peter’ra şerme se beno! vake Galik: -Meşte sodır şere... vake. Heidi nae Klara’re vake. -Meşte some ware Peter, vake. Klara, a sonde ge hewna nişiye. Çıke, Heidi ware şiyene cıre vativ, aek mexelkerde vınıte. A sodır, pısowora galik vuştra. Sandale tekerleğine Klara guret, vet tever. Şi sewta geseykerdene lee Heidi’ra Klara. Tenenera tipayik, Peter ame oska. Sewta bızune galik guretene ameyv. Teverde, lee jil, sandale tekerleğine Klara diye. Xovexo: “Na çeneka newoşiyena suke ame Heidi indi made zaf geseynıkena. Wareyik ge nina. Na çeneke ke bişero çe xo Heidi’ra piya some ware” vake. Beveng ame, reşt lee sandale, davacerde gırkerde. Sandale tekerleğin şi jile hirehazar metrera gına bıne çem, gınave kemeru pırtlebi. Herçiyexo şikiya, pırtlebi. Dörmere vılebi, ge hale gurenayis nımende. Peter, onca beveng oskara kut dür, şi lee bızexo. Galik ke karexo gedena, vejiya tever sandale tekerine Klara nidiye: -Heidi bi naska, ala bi Heidi, voşte ame -Mı sandale Klara ardiv naska. Nıka nıvenen... -Va mevo? -Nızonen ke... Gayite dörme kerd -Galik gayitke! Galik hete mısnaena Heidi kerde, dike sandale indi buyo xezal. -Nae kam vıraştke? -Va berdo Klara ke, hale sandalexo diye sasbiye mende: -Nıka ez sebıkerne. Waxte peyser şiyen ame Galik ceraver: -Daa nıbeno, xo mırozın meke -Ewruk ma şiyene ware, ala nade... -Sıma onca ez ben, mırozın mevındere hen Ju paçe resın eşt hardser. Piya nonaxo vord. Bızu vet, sama pıroz guret, Klara guret vıraraxo: -De hade şerme ware. Tenenera tipa waredebi. Ju şima darede Klara’ra Heidi da ronişten. -Sama sımao pıroz naskadero. Verva sonde yen sıma cen Peter worte maldebi. Bızo caverdiv ameyv. Galik: -Peter tore çiye persken Peter na cav da: -Mı sekerd ke? Galik: -Çıke vıraşta, tı dayna rınd zonena. Sodır ama lee bonema. Fısa tora sandale gındır bi şi henimake? Peter inkarkerd: -Sandale ez domnidine -Zonen, zonen Hete boni ser şi.. Heidi’ra Klara şiya daredebi. Peter dür, vorte maldebi. Cae raştte vınıtene. Verde ju jila gırsebiye. Verdek aqoe vejiyene. Dörme aqoe darra pırbi. Heidi oska rınd zonıtene. Caoke aqoe davacerde şiyene, oskada zaf vilike rındeke estiv. Gewr, sur, zer... Heidi: -Klara, tene to teyna caverdine beno? vake -Se kenake? Aqeo vere jilra mısna: -Son oskade viluku kentop -Ya, so topke bi Heidi voşte şiye. Eke reşt sere aqoe, sasbiye mende. Lerzra dı-hire cem vıraşt peyser cerevera. Viluku berd Klara. Klara ke viluku diye: -Heidi, çıka vilike rındeke ni. Kotra arde tı? vake -Lee aqoera vake Heidi. Vona oskade zaf este. Klara: -Raşt vana? -Raşt van ya! -Eke sandalemıne tekerleğin ke bibiyene, ezik amene oska Heidi: -Ez to onca ben oska -Tı gışkeka besenıkena bere Heidi destra guret fit have. Klara onca peyser niştero. Heidi: -Peter ala bi naska, bi naska -Nin... -Eke nina, reyna tode geseynıken Peter ame. Klara fit have, kut bınehermi. Peter’ra: -Herme binrak tı pebije Kut dı hete çeneka newese. -Klara rave lıngaxuya raşte bıerze. Eşte... -Nıkayik lıngaxuye chepe bıerze... Eşte. Gıra gıra mısaena lınge eştene vıraşti. -Raşt... -Chep.. Klara zare sasbiyendebiye: -Ez beseken fetelin.. İndi fetelin!Zırca. Heidi: -Fetelina ya... Hata aqoe lıngura şi. Aqoe serdınera dest-rıyexo şüt. Hatake perçbik, sımıte. Onca, gıra gıra lıgura amey şiya dare. Waxte sama pıroz ke ame; peskıre vete, çıke zarede esto niştro pörine vordi. Verva sonde ke Ape Alp ame Heidi müjdane napıra. -Galik Klara indi besekena fetelina A rozera tipa, her roza hak Peter’ra piya şi ware, amey. Klara indi rındek feteliyene. Gorine xode dez nımendiv. Heidi: -Dekatore mektuve burisnime, müjdana fetelayise to bijerme vake Kalara: -Mektuve burisnime ke, gale fetelayise mı mekerme. Dekamı eke ame naska mı payra bıveno vake Galikik: -Niya dayna rındo vatenera ame gesedinu ser.

ÇENEKA NEWESE BİYE WOS; PEYDE ZAF MORDEME RIND CAVERDA CERA, ŞİYE ÇE XO[edit]

Frankfurt’te çexode biyv. Mae xora Seseman Efendi niştivro kava sımıtene. Seseman Efendi, vona newe fetelayise karra ameyv. Çe eve be ceneke zaf serdın amene mordemeki. Maaxok kowe Alp’ra newe ama, çeneke oskade caverdiv. Sesemann maaxora perskerd: -Dae hale oskay çutiriyo? va. Maaxokik: -Çutır beno ke, metrunra dengizunra berzo. A sewtera aqoe u havaexo rındo. Kowo, bıro, herca. Heidi ke bivene, nasnıkena. Gon ama ri. tôk di naskade, je sere telide vınıtene. Oskade honde biyarınd ke.. Reek Klara tı bidiyene ke.. Naskade, ju lokma nu nuwordene, oskade ju, nu vordisaxo biye ke to bidiyene. Rozake ez amune, galike Heidi; Pendir, sıt u most navero. Henvord gedenake, ez binesermaen. Mırdnibiye: -‘Ez mırdnibine, tenena vazen’ mevazo reek. Sesemann Efendi, becıkaxuya vırenra lewexo daveca: -Ora tipa? -Ora tipa; ’Klara çenakam tı biya bom se biya’ vatne. ‘Tı se kena!’ Galike Heidi’ra bime sermaen. Klara: -Sekerne deke, mırdnıbine vake. Hak ömre derg cıdo, galike Heidi esto ke, dewus oskay vane Ape Alp, gayile gayitkere. Mordeme kamilo. Sere Heidi’de lerzeno. Satedeju -Heidi çenakam, Heidi çenakam... vano gedır çiye nıvano. Şine gayite cae rakutene kerdne. Pır u pak bi. Gayite, Klara asmera lee inundera, mektuvunde, “inde bezarbine mı bijere bere vana ke”, nıvana. Nıvana, çıke vorte inunde vınıtenra haskena, evexok zaf reta. Tersena, “Mı cene, bene suke” vana. Mordeme kardâre gırs Seseman Efendi, gese maaxo gosexo kerdra gosta: -Vazenke, oska ree bivenine dae, vake. Hen rındek vana ke... Tıke vat fekema hen rakerdae maneno. Deke: -Wakte Klarak bipır, eke vazena piya şerme, Klara bijerme biyarme. Tik oskau venena. Sesemann Efendi: -Hen bıkerme, zaf rınd beno vake.. Sesemann rew ju tel ont, roza şiyene xo vat cıre. Roza binek, maaxora piya vejay rae. Ju roza payize germe biye. Ape Alp, tele ke Farankfurt’ra onta “Meşte maaxora piya oskaderme” guretiv. Kuno zare, vejino tever de vındeno, serva meymanu sıfre vıraştene. Klara’ra Heidik na xevere da civ: -Meşte dekatora piye to reşine naska. Domonik, na xevere ser, besenıkerdene ke caexode bıvindere. Sonde ge hewna nişi, a sonde juminre sanık, yareney vatenera gedenayiv. Rozke vejiya teverde sere qıle ser niştvero, çımexo çarna rae. Çeney, caexode nıtevetiyene raa meymanu de gayitkerdene.. Werva sonde, meyman dürra asey. Sesemann verde, maaxokik peyde vejay amey çe. Heidi, kutve bojiye Klara, gıra gıra sere lıngunexora amey: -Xerama deke, xerama bao vake. Piye Klara mordeme kardare pil Sesemann Efendi, je hewn, çımunexore iman nıkerdene. Sabiyayisra: -Klara tı fetelina, fetelina tı Klara! vake zırca. Dekaxokik berve, heterak hakre duvaykerde: -Hakemıre sıkırvo ke, na rozek mare mısna, vatene. Sesemann Efendi, çımexo çarna, gayite rıye Klara kerde. Domonekere voşiye ameyv, asmede xeylek biv pile. Je veren rıyexo sıpe nibiye. Rıra gon reçene. Deke: -Na ju keremeta, kerameta Hak’a na, vake Gayite rıye Ape Alp kerd: -Nae sımare dendarme Pöre zaf sabiyene. Maa Sesemann Efendi: -Ape Alp vake, na rındena sıma çutır kemexovir, vatene gedır çiye nıvatene Ape Alp a hale gıranena xora: -Ma daa nıkerdme ke, Daa nıbeno, vatenara tevetiyene. Deste Peter de, ju desta vilike kowu bi. Waxt feteliyeneke dekera, piye Klara do, nejdiye dini kuyenere tersiyene. Sewta na ters biye! Hale na doman çıme Ape Alp’ra nişiye. Ame lee Peter, dest eşt herme: -Ala hade vilikeke topkerde cıde vake. Peter, tersa peyser peyser şi. Ape Alp: -E hade, cıde! Domonek onca cınıda. Deke: -Çıke no laek esto. Çae niya worte tersdero, vatenera Ape Alp’re perskerde. Venge Peter tersra biv bâri: -Mı sımare xırave kerdne. Deke: -Sına xırave kerde? -Sandale tekerleğin jilra ez eştne Deke: -Ez to efkerdne hade, vat u vırare fişte Peter -Nıka ved bıde, reyna kesre xıraviye nıken vaze. -Ved voke naratipa xırave nıken, va Nae ser, pere henen da Peter ke, eke sere şaneen bıkero anca honde guretene. -Nae bije voşiyera xore bure.. Ape Alp’rak perey caverda ke, hata merdena dey cıre bes bi: -Nik hata merdena to töre beso Ape Alp: -Nıvazen, ez perey sebıkerneke. Naera nıvaştke bıjero, oncakik zorra davecı. Doxtore kokımik Heidi kerd çenaxo. Kaxıte resmi vıraşt. Dewedek ju bona rındeke vıraşt. Deka Klara Heidi’yere: -Mara ninura gedır ju vatenato, vaştenato esta? Heidi tene mexelkerde: -Esto vake, sımara zaf möhim waştenamı esta. Pöre cera, gayite rıye Heidi kerd: -Waştenato çıko çenakam, ala vaze, bivırajme! Heidi: -Ez ke Frunkfurt’ede bine, ju cılamı biye. Deke: -Hiya biye. Nıka onca hurendaxodera -Çıl, orga, başna.. -Hiya, pöre hurenddere Heidi çımexo ard hard: -Sebeno, inu onca bıdemı, burusne naska. Piye Klara Sesemann Efendi, maaxora piya perskerde: -A cıle sekena çenakam? Heidi: -Dan deka Peter. Çıla deke huska, sarexo desneno, hercae dezneno, vake. -Hiya, nejdide cılo ame dame to. Vatenaxokik kerde. Dı roza tipa, cılu ard davecı. Ape Alp’ra, Peter’ra, Heidi’ra perskerd: -Mara ninura gedır vatena sıma esta? -Çino! Cavexo guret, peye xode zaf mılet, vorte sabiyayiste caverda.”Rındena sımara Hak hazarrae raji vo” vake bonra vejay.

Çımey[edit]

NAME: HEİDİ, ÇENA KOWU

NUSNAEN: JOHANNA SPYRI

KIRMANCİKEYE(ZAZAKİ,DİMİLKİ):

CANER CANERİK [[1]]