He Aloha Nō ʻO Honolulu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
He Aloha Nō ʻO Honolulu
Lot Kauwē (1876-1922)

He aloha nō ʻo Honolulu
I ka ua Kūkalahale
Ka nuku aʻo Māmala
ʻAu aʻe nei mahope
Kau mai ana mamua
Ka malu ʻulu aʻo Lele
Kukui ʻaʻā mau
Pio ʻole i ke Kauaʻula

ʻAu aku i ke kai loa
Oni mai ana ʻo ʻUpolu
Hoʻokomo iā Mahukona
Ka makani ʻĀpaʻapaʻa
E wiki ʻoe ʻapa nei
Eia aʻe ʻo Kawaihae
Hoʻohaehae Nāulu
Ka makani Kuʻehu ʻale

Ka hao a ka Mūmuku
Poho pono nā peʻa heke
ʻO ka heke aʻo nā Kona
I ke kai māʻokiʻoki
Kiʻina ke koiʻi koi
I ka piko o Hualālai
A lʻ`i wale ke kaunu
ʻAʻole pahuna hala
Hala ʻole nō ka ua
I ke kole maka onaona
E haupā ʻoe a kena
I ka piko ʻoe lihaliha
Hāliʻaliʻa mai ana
Kou aloha kâkia iwi
Hoʻokomo iā Honuʻapo
I ke kai kauhaʻa

Haʻalele ka Maunaloa
I ka pohu laʻi aʻo Kona
Hoʻokomo iā Hoʻokena
I ka pewa aʻo ka manini
Haʻina mai ka puana
ʻO ka heke nō nā Kona
No Kona ke kai malino
Kaulana i ka lehulehu


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.