Hawaiʻi Ponoʻī

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Hawaiʻi Ponoʻī  (1874) 
by Kalākaua
Regional anthem of Hawaii
Hawaiian original IPA transcription

Hawaiʻi ponoʻī
Nānā i kou mōʻī
Ka lani aliʻi
Ke aliʻi.

Hui:
Makua lani ē,
Kamehameha ē,
Na kāua e pale
Me ka ihe.

Hawaiʻi ponoʻī
Nānā i nā aliʻi
Nā pua muli kou
Nā pōkiʻi.

Hui

Hawaiʻi ponoʻī
E ka lāhui ē
ʻO kāu hana nui
E ui ē.

Hui

[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]
[naː.ˈnaː i ˈkow moː.ˈʔiː]
[kə ˈlɐ.ni ə.ˈli.ʔi]
[ke ə.ˈli.ʔi]

[ˈhu.wi]
[mə.ˈku.wə ˈlɐ.ni eː]
[kə.me.hə.ˈmɛ.hə eː]
[nə ˈkaː.wə e ˈpɐ.le]
[me kə ˈi.he]

[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]
[naː.ˈnaː i naː ə.ˈli.ʔi]
[naː ˈpu.wə ˈmu.li ˈkow]
[naː poː.ˈti.ʔi]

[ˈhu.wi]

[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]
[e kə laː.ˈhu.wi eː]
[ʔo ˈkaː.wu ˈhɐ.nə ˈn(u.)wi]
[e ˈu.wi eː]

[ˈhu.wi]


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.