Harakter terbietmää

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Harakter terbietmää

Aklına getir: kaç kerä sän vardır kararladın yaarınki vakıttan eni yaşamayı çekettirmää. Ama geçer bir-iki gün da bişeycik diişilmeer... San kimär kerä utanersın bu kararlardan bu emin etmeklerdän da büük kahırlan düşünersin:

Yok bendä çetin harakter... Sana nasaat te buydur: gününü başka türlü diiştirmää deyni ilkin üüren onu. Al saatlarını elinä da yalnızça belli et neyä sän vakıdını harceersın. Bu aylaklık için serbest vakıdını da kullan onu.

Ama yapma türlü zor plannar angılarını yok nicä tamannamaa. İi harakter edinmää deyni lääzım ii düşünmää çok sayıklamaa ne zorluklar olur bulunsun ileri dooru önündä da nicä olur onnarın altından üstünä çıkmaa.