Hail Mary

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

The Hail Mary in various languages.

Greek[edit]

Koiné[edit]

Χαῖρε Μαρία κεχαριτωμένη,
ὁ Κύριος μετά σοῦ,
Ἐυλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ,
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σοῦ Ἰησούς.
Ἁγία Μαρία, μῆτερ θεοῦ,
προσεύχου [πρέσβευε] ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν,
νῦν καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου ἡμῶν.

Modern[edit]

Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη
ο Κύριος είναι μαζί Σου,
ευλογημένη Εσύ μεταξύ των γυναικών,
και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ο Ιησούς.
Αγία Μαρία, Θεοτόκε,
παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς,
τώρα και στην ώρα του θανάτου μας.
Αμήν.

Latin[edit]

Ave María, grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus
et benedíctus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.


Afrikaans[edit]

Wees gegroet Maria, vol genade,
die Here is met u.
Gesëen is u onder die vroue,
en gesëen is Jesus, die vrug van u skoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid vir ons, sondaars,
nou en in die uur van ons dood.
Amen.

Albanian[edit]

Të falemi Mëri, hirplote,
Zoti me ty,
bekue je mbi gjithë grá e
i bekuem fryti i barkut t'yt, Jezus.
Shêjtja Mëri,
Nana e Tënzot,
lutu për né mëkatnorët,
tash e në fill të mordes sonë.
Ashtu kjoftë.

Arabic[edit]

السلام عليك يا مريم

يا ممتلئة نعمة الرب معك

مباركة انتِ في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح

يا قديسة مريم يا والدة الله

صلّي لاجلنا نحن الخطأة

الآن وفي ساعة موتنا .

آمين

Armenian[edit]

Ողջոյն քեզ Մարիամ, լի շնորհօք,
Տէր ընդ քեզ
Օրհնեալ ես դու ի կանայս,
եւ օրհնեալ է պտուղ որոկայնի քոյ, Յիսուս:
Սըրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծոյ,
բարեխօսեա վասն մեր մեղաւորացս,
այժըմ եւ ի ժամու մահուան մերոյ.
ամէն.

(Modern)
Բարեւ քեզի Մարիամ, լի շնորհքով,
Տէր քեզի հետ է։
Օրհնուած ես դու կիններու մէջ,
եւ օրհնուած է քու փորին պտուղ, Յիսուս։
Սուրբ Մարիամ, Աստուածածին,
մեզի մեղաւորներուն համար բարեխօսէ՛,
յիմա եւ մեր մահուն ժամը։
Ամէն։

Asturian[edit]

Allégrate María, enllena de gracia,
el Señor ta contigo.
Bendita yes tú ente les muyeres
y benditu ye'l frutu del to vientre, Xesús.
Santa María, Ma de Dios ruega por nós, pecadores,
agora y na hora en que morramos.
Amén.

Basque[edit]

Agur Maria, graziaz betea,
Jauna da zurekin.
Bedeinkatua zara zu andre guztien artean
eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus.
Santa Maria, Jainkoaren Ama
erregutu ezazu gu bekatarion alde
orain eta gure heriotzako orduan. Amen.

Lapurdi Basque[edit]

Agur Maria, graziaz betea,
Jauna da zurekin.
Benedikatua zira emazte guzien artean
eta benedikatua da zure sabeleko fruitua, Jesus.
Maria Saindua, Jainkoaren Ama
egizu otoitz gu bekatoronsenzat
orai eta gure heriotzeko orenean.
Amen.

Belarusian[edit]

Вітай, Марыя, поўная ласкі.
Пан з Табою.
благаслаўлёная Ты між жанчынамі
і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус.
Святая Марыя, Маці Божая,
маліся за нас, грэшных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай.
Амэн.

Bikol Naga[edit]

Tará, Kagurangnán María,
Panô ka nin grasya!
An Kagurangnán tang Diyós yaon saimo!
Pinauróg kang karaháy sa mga babai gabos,
Asín uróg pa karahay an saimong aking si Hesus
Santa María, Inâ nin Diyós:
Ipamibi mo kaming mga makasalan,
ngunyán asín sa paghinagdan niamo.
Amen.

Breton[edit]

Me ho salud, Mari, leun a c’hras,
An Aotroù Doue a zo ganeoc’h,
Benniget oc’h dreist an holl wragez,
Ha benniget frouezh ho korv, Jezuz.
Santez Mari, Mamm da Zoue,
Pedit evidomp pec’herien,
Bremañ ha da eur hor marv.
Amen

Chaldean[edit]

Shlama Illakh Maryam, Mlytha na’mi,
Maran ’immakh,
mburakhta b’inshi,
Mburkha’yli pera d-kasakh ’Ysho‘
Mart Maryam, Yimmid Alaha,
Msaleh mbadalan, akhny hattayi,
Daha wibshetha d-mothan,
Amen.

Chamorro[edit]

Si Yu’us un gineggue, Maria, bula hao gråsia,
si Yu’os gaige giya hågu,
matuna hao entre todu i famalao’an,
yan matuna i fiñanagu-mu as Jesus.
Santa Maria, nanan Yu’os,
tayuyute ham n manisao
på’go yan i oran finatai-måmi.
Åmen.

Catalan[edit]

Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones,
i beneït és el fruit del vostre sant ventre Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu;
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort.
Amén.

Cebuano[edit]

Maghimayà ka, María, Punô ka sa grasya,
Ang Ginoong Diós anaa kanimo!
Bulahan ikáw sa mga babaye nga tanán,
ug bulahan man usáb ang Bunga sa tiyán mo nga si Jesús!
Santa María, Inahán sa Diós,
iampò mo kamíng makasasalà,
karón ug sa oras sa among kamatayon.
Amen.

Chavacano[edit]

Caviteño[edit]

Ta saluda yo contigo, Maria, queda alegre tu!
Lleno tu de gracia!
El Señor t'alli contigo!
Bendito tu de todo el mga mujer,
y bendito rin el Fruta de tu barriga, si Jesus!
Santa Maria, Nana de Dios:
roga tu para niso, mga culpador,
ora y cuando di mori ya niso.
Amen.

Ternateño[edit]

Ta saludá yo con boh, María, alegrá boh!
Boh di mucho gracia!
El Diós Señor tallí con boh!
Nah todo mujer, solomente Diós ya bendicí,
y tamién, ya bendicí Diós Jesucristo, el Fruta di tu bahriga!
Santá María, Madre di Diós:
Rezá para mijotro, mga culpable,
agora y cuando di muri ya mijotro.
Amen.

Zamboangueño[edit]

Ta saludá yo con usté, María, man alegre usté!
Llena usté de gracia!
El Señor t’allí con usté!
Usté amo el mas bendita/bendecida entre todo el maga mujer,
y bendito/bendecido tamén el Fruta del di usté vientre, si Jesús!
Santa María, Nana del Diós:
Rogá para diamon, maga pecador,
ahora y na hora del diamon muerte.
Amen.

Chinese[edit]

Classical[edit]

萬福馬利亞,滿備聖寵者,
主與爾皆焉,女中爾爲讚美,
爾胎子耶穌,並爲讚美。
天主聖母馬利亞,爲我等罪人,
今祈天主,及我等死候。
亞孟。

Modern[edit]

萬福馬利亞,你充滿聖寵,
主與你同在,你在婦女中受讚頌,
你的親生子耶穌同受讚頌。
天主聖母馬利亞,
求你現在和我們臨終時,
爲我們罪人祈求天主。
亞孟。

Chinyanja[edit]

Tikuoneni Maria wa chaulere chodzaza
Ambuye ali nanu,
ndinu wodala kupambana akazi onse,
ndipo ngodala'nso Mwana wanu Yesu.
Maria Woyera, Amai a Mulungu,
mutipemperere ife ampulupulu,
tsopano ndipo'nso pa ntawi
ya kufa kwatu.
Amen.

Church Slavonic[edit]

Богоро́дице Дѣ́в҃о, ра́дуйсѧ, бл҃агода́тнаѧ Мар҃і́е, Гос҄по́дь съ Тобо́ю: бл҃агослове́на Ты́ въ жена́хъ, ᾿и бл҃агослове́нъ Пло́дъ чре́ва Твоегώ; ᾿я́кω Сп҃а́са родила́ ᾿єси́ ду́шъ на́шихъ.[1]

Corsican[edit]

Ave Maria piena di Grazia,
U Signore hè cun Voi,
Site benedetta à mezu à tutte le donne
Ed hè benedettu u fruttu
Di u Vostru senu, Ghjesù;
Santa Maria, Matre di Diu,
Precate per noi, poveri peccadori,
Avale è à l'ora di a nostra morte.
Amme è cusì sia.

Créole[edit]

Mari se pou kontan, Ou menm ki plen favè,
Granmèt la avèk ou.
Li beni ou pase tout fiy,
E li beni Jezi, pitit ou fè a.
Mari, ou sen, Ou se Manman Bondye, nou se pechè.
Lapriyè pou nou jodiya
Ak lè nou prèt pou nou mouri.
Amèn.

Croatian[edit]

Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom,
blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike
sada i na času smrti naše. Amen.

Czech[edit]

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s tebou.
Požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Danish[edit]

Hil dig Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen.

Dutch[edit]

Standard[edit]

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Flemish[edit]

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Dyula[edit]

M'b'i fo Maria, e fara grasia la,
tigi Ba b'i fε,
e barkalenbɩ muso be ye,
an 'e kono-Den Yezu barkalenbe.
Maria Senu, Alla Ba,
alla dali an hakε-kεlaw ye,
sisan n'an sa tuma.
Amina

Esperanto[edit]

Saluton, Maria, gracoplena.
La Eternulo o estas kun vi.
Benata estas vi inter la virinoj,
kaj benata estas la frukto de via sino, Jesuo.
Sankta Maria, Patrino de Dio,
preĝu por ni, pekuloj,
nun kaj en la horo de nia morto.
Amen.

Estonian[edit]

Ole tervitatud, Maarja, täis armu,
Issand on sinuga;
õnnistatud oled sa naiste seas
ja õnnistatud on sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest nüüd ja meie surma tunnil.
Aamen.

Ewe[edit]

Medo gbe na wo, Maria, eyo kple amenuvenu,
afeto la li kpakpli wo,
wokafua wo le nyonuwo dome,
eye wokafua wo domevi Yesu:
Maria kokoe, mawu fe no,
do gbe da mie nuvowolawo
ta fifia kple miafe kugbe. Amen.

Ewondo[edit]

Maria ovumâ, onë ndziean ai gratsia,
Nti an'ai wa,
wawum olode bininga besë,
ndò fë mòn y'abum doe Yesu nya awum.
A mfufub Maria, nnya Zamba
kogel' asu bi besem, etetëg nyò,
ai abog awu dan. Amen.

Fijian[edit]

Me vinaka na bula Maria, o ni sa lomani vakalevu;
Sa tiko vata kei kemuni o koya na Turaga.
Kemuni sa kalougata mai vei ira na yalewa kece;
Sa kalougata tale ga o Jisu na lewe ni ketemuni.
Maria tabu, na tina ni Kalou,
Ni masulaki keimami edaidai,
na tamata ivalavalaca.
Ni masulaki keimami tale ga
e na keimami vakarau mate. Ameni.

Finnish[edit]

Terve Maria, armoitettu
Herra sinun kanssasi
Siunattu sinä naisten joukossa
Ja siunattu kohtusi hedelmä, Jeesus.
Pyhä Maria, Jumalan äiti,
rukoile meidän syntisten puolesta,
nyt ja kuolemamme hetkellä.
Aamen.

French[edit]

Je vous salue, Marie pleine de grâces;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

German[edit]

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.

Goan Konkani[edit]

Noman Marie kurpen bhorlole,
Sorvespor Tuje thaim asa,
Ostoream modem tum sodoiv,
ani sodoiv tuzo Put, Jesu.
Bhagivonti Marie, Devache Maie,
amam papiam khatir vinoti kor,
atam ani amchea mornnachea vellar.
Amen.

Guarani[edit]

Evy'áke, María, nerenyhêva Tupâ Ñandejára remime'êgui;
ha'e oî ñendive.
Nde ha'e jehovasapyre kuñanguéra apytépe
ha jehovasapyre avei Hesu nde retepýgui oúva.
Tupâsy María marangatu,
eñembo'e ore iñangaipáva rehe
ko'ága ha pe romanóta jave.
Amen.

Hawaiian[edit]

Aloha ‘oe, e Malia, ua piha ‘oe i ka maika‘i
ua noho pū ka Haku me ‘oe;
Pomaika‘i ‘oe i waena o nā wahine;
pomaika‘i Iesu ka hua o kou ‘opu.
Malia Hemolele, Makuahine o ke Akua
e pule aku ‘oe i ka Haku no makou no
ka po‘e kina nui ‘ia i keia manawa a
i kou makou manawa e make ai.
‘Amene.

Hebrew[edit]

Typical Transcribed
שָלוֹם לָךְ, מִרְיָם,

מְלֵאַת הַחֶסֶד,
ה׳ עִמָּךְ,
בְּרוּכָה אַתְּ בַּנָשִׁים
וּבָרוּךְ פְּרִי בִטְנֵךְ יֵשׁוּעַ‎,
מִרְיָם הַקְּדוֹשָׁה,
אֵם הָאֱלֹהִים,
הִתְפַּלְּלִי בַּעֲדֵנוּ, הַחוֹטְאִים,
עַתָּה וּבִשְׁעַת מוֹתֵנוּ.

אָמֵן.
Shalom lakh, Miryam,

meleat hakhesed,
Adonai imakh,
bərukha at banashim
uvarukh pəri bitnekh, Yeshua.
Miryam hakədoshah,
Em haElohim,
hitpaləli baadenu, hakhotim,
attah uvishat motenu.

Amen.

Hiligaynon[edit]

Maghimayà ka, María, magkalipay ka!
Napunô ka sing grasya!
Ang Ginuo nga Diyós yarà sa imo!
Labí ikáw nga bulahan sa ngatanán nga mga babae,
kag bulahan man ang Bunga sang imo tiyán nga si Jesús!
Santa María, Ilóy sang Diyós:
Ig-ampò mo kamí nga makasasalà,
niyán kag sa tión sang amon kamatayon.
Matuman kuntà.

Hindi[edit]

प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण
प्रभु तेरे साथ है.
धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु
हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय.
आमेन

Hok Chia[edit]

Shin yi hok, Malia, mua pi sia tiung c’e,
Ciu I yi kai ian,
gi tio ng yi ui ts an-mi,
yi te’ tsu Ia-su’ pen ui tsan-mi.
Tien-Ciu sia Bo, Ma-lia
ui ngo-teng tsue gin kim kiu
T’ien-ciu K’ip ngo-teng szi-hao.
Amen.

Hungarian[edit]

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most
és halálunk óráján. Ámen.

Icelandic[edit]

Heil sért þú, María,
full náðar,
Drottin er með þér.
Blessuð ert þú meðal kvenna,
og blessaður er ávöxtur lífs þíns, Jesús.
Heilaga Maria, Guðsmóðir,
bið þú fyrir oss,
syndugum mönnum,
nú og á dauðastundu vorri.
Amen.

Iloko[edit]

Ave, Maria, napnoka ti grasia!
Ni Apo Dios ti adda kenka!
Sika ti naingasatan iti amin a babbai,
ket naingasatan met ti Bunga ti tianmo a ni Jesus.
Santa Maria, Ina ti Dios:
Ikakaasi nakami a managbasol,
ita ken inton oras ti ipapataymi.
Amen.

Indonesian[edit]

Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati.
Amin.

Irish[edit]

'Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mhná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainne peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis.
Amen.

Italian[edit]

Traditional[edit]

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.

New[edit]

Rallegrati Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.

Japanese[edit]

Classical[edit]

慶たし聖寵満充てるマリア、主爾と共に在す、
爾は女の中にて祝せらる、
又、御胎の御子耶蘇祝せられ給ふ。
天主の御母聖マリア、
罪人なる我等の為に
今も臨終の時も祈り給へ。
アーメン。

New[edit]

恵みあふれる聖マリア、主はあなたとともにおられます。
主はあなたを選び、祝福し、あなたの子イエスも祝福されました。
神の母聖マリア、罪深いわたしたちのために、
今も、死を迎える時も祈ってください。 アーメン。


New[edit]

アヴェ、マリア、恵みに満ちた方、
主はあなたとともにおられます。
あなたは女のうちで祝福され、
ご胎内の御子イエスも祝福されています。
神の母聖マリア、
わたしたち罪びとのために、
今も、死を迎える時も、お祈りください。
アーメン。

Furigana

アヴェ、マリア、 恵(めぐ)みに満(み)ちた方(かた)、 主(しゅ)はあなたとともにおられます. あなたは女(おんな)のうちで祝福(しゅくふく)され、 ご胎(たい)内(ない)の御(おん)子(こ)イエスも祝福(しゅくふく)されています。

神(かみ)の母(はは)聖(せい)マリア、 わたしたち罪(つみ)びとのために, 今(いま)も、死(し)を迎(むか)える時(とき)も、 お祈(いの)りください。 アーメン。

Javanese[edit]

Sembah bekti kawula Dèwi Maria, kekasihing Allah.
Pangéran nunggil ing panjenengan dalem.
Sami-sami wanita Sang Dèwi pinuji piyambak,
saha pinuji ugi wohing salira Dalem, Sri Yesus.
Dèwi Maria, ibuning Allah,
Kawula tiyang dosa, sami nyuwun pangestu dalem,
Samangke tuwin mbéjing dumugining pejah.
Amin.

Kachin[edit]

Awe Maria, gam chyeju mahkra hte hpring nga ai,
nang hte Hpara Madu nga ai,
num mahkra hte hpung kaba grau ai,
na a krawng kata de rwang nga ai Hpara Yesu mung hpung kaba rai sa.
Chyoi pra ai Maria, Hpara a kanu,
ya mung, ganoisha si na nhtoi mung,
ahpyit rwang nga ai anhte a matu akyu ara hpyi ya rit.
Amen.

Kadazan[edit]

Ave Maria,
Nopunu' do Graasia,
Miampai diau O Kinoingan,
Obitua Ko do id saviavi' Tondu,
Om obitua o tuva' tinan nu Jesus.
Sangti Maria, tina' do Kinoingan,
pokiinsianai zikoh tu' tuhun do mominiduso,
baino om ontok jaam do kapatazon za.
Amen.

Kannada[edit]

Namo Marie varaprasada poorne,
Kartharu nimmodene ithare.
Sthreeyaralli neevu danyaru.
Mathu nimma udaratha phalavada Yesu danyaru.
Sanda Maria deva mathaye,
papikalagiruva namagagi eegalu
namma maranatha samayadalliyu prarthisiri.
Amen.

Kapampangan[edit]

Bapu Maria, mipnu ca king gracia,
ing Ginung Diyos atiu keca.
Nuan ca caring sablang babai,
at nuan ya pa naman ing bunga ning atian mu, i Yesus.
Santa Maria, Indu ning Diyos:
ipanalangin mu caming macasalanan,
ngeni, ampon king oras ning camatayan mi.
Yanasa.

Kashubian[edit]

Zdrowas Marijo, łasczi pełnô,
Pón z Tobą.
Błogòsławionô jes midzë niastama
i błogòsławiony je brzôd żëwòta Twòjégò, Jezës.
Swiãtô Marijo, Matkò Bòżô,
mòdlë sã za nama grzésznyma
terô i w gòdzënie smiercë naszi. Amen.

Khasi[edit]

Khublei, ko Maria, kaba dap da ka jingaiei,
u Trai u don bad Pha,
ba Kyrkhu ia Pha na pdeng ki kynthei,
badla kyrkhu ia u soh ka kpoh jong Pha u Jesu.
Ko Maria Bakhuid, ko Kmie jong u Blei,
to duwai na ka bynta jong ngi ki nongpop,
mynta bad ha ka por ka jingiap jang ngi.
Amen.

Khmer[edit]

បពិត្រព្រះនាងម៉ារី!
ជាទីគាប់ព្រះហឬទ័យព្រះជាអម្ចាស់
សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយ ព្រះអង្គគង់ជាមួយនាង
ព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើសស្រ្តីទាំងឡាយ
ហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់បុត្រព្រះនាងដែរ។
ឱ! សន្តីម៉ារី ជាមាតាព្រះអម្ចាស់!
សូមជួយអង្វរព្រះអង្គ អោយយើងខ្ញុំជាអ្នកបាប
នៅពេលឥឡូវនេះ ហើយនៅពេលស្លាប់ផង ។
ឤម៉ែន

Kinyarwanda[edit]

Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana
Wahebuje abagore bose umugisha
Na Yezu umwana wabyaye arasingizwa,
Mariya mutagatifu Mubyeyi w'Imana
Urajye udusabira twe abanyabyaha Kuri ubu, n'igihe tuzapfira.
Amina.

Kirundi[edit]

Mwaramutse, Mariya, wuzuye inema,
Umukama muri kumwe,
wiaherzagiwe mu bomdi bagore bose,
n'Umwana w'Umwana w'inda yawe Yezu alahezagiwe.
Maria Mutakatifu, hyina wa Mungu,
tusabire twebwe bononyi ubu
n'umusi tuzofa. Amina.

Korean[edit]

Classical[edit]

성총을 가득히 입으신 마리아여, 네게 하례하나이다.
주 너와 한가지로 계시니, 여인 중에 너 총복을 받으시며,
네 복중에 나신 예수 또한 총복을 받아 계시도소이다.
천주의 성모 마리아는
이제와 우리 죽을 때에
우리 죄인을 위하여 빌으소서.
아멘.

Modern[edit]

은총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서.
주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며
태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
천주의 성모 마리아님,
이제와 저희 죽을 때에
저희 죄인을 위하여 빌어주소서.
아멘.

Ladin[edit]

Ave Maria, plëina de grazia,
l Seniëur ie cun té,
tu ies benedida danter l’ëiles
y benedì ie l frut de ti grëm, Gejù.
Santa Maria, Oma de Die,
prëia per nëus piciadëures,
śën y en pont de nosta mort.
Amen.

Latvian[edit]

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar Tevi;
Tu esi svētīta starp sievietēm,
un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā.
Amen.

Lithuanian[edit]

Sveika, Marija, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi!
Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,
Melsk už mus, nusidėjėlius,
Dabar ir mūsų mirties valandą.
Amen.

Lingala[edit]

Maria losako, otondi ngrasya,
Mokonzi azali na yo,
abenisi yo yambo ya basi banso,
abenisi mpe Yezu mwana wa yo.
Santu Maria Mama wa Nzambe,
sambela mpo ya biso basumuki,
sikawa mpe o ntango ya liwa lya biso.
Amen.

Luganda[edit]

Mirembe Maria, ojjudde eneema,
Omukama ali nawe,
waweebwa omukisa mu Bakazi bonna;
ne Yezu Omwana w'endayo, nayye wa mukisa
Maria omutukirivu,
Nyina Katonda,
otusabire ffe abonoonyi,
kaakano, ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
Amiina.

Luxembourgish[edit]

Free dech, Maria, ganz an der Gnod,
den Här ass mat dir.
Du bass geseent ënnert de Fraen,
a geseent ass Jesus, d'Kand dat s du dréis.
Helleg Maria, Gottesmamm,
bied fir eis Sënner,
elo an an der Stonn vun eisem Doud.
Amen.

Lyélé[edit]

A nʼã ce ǹmyὲ Marε, ǹmyε sú ǹdə́ Yi pεnὲ,
Yi ŋwέnέ ǹdə́ ǹmyέ,
ǹmyὲ nɔ còrho du kan bέ gakó,
sə Yezu ǹ pũ Byĩ nɔ córho myε.
Marε náàcὲnέ Yi ná,
lwə̌l Yi nə́ myε yə̀-bə lwàálέ cìnə́ yilə èlãsε ǹdə́ nə́ cu dε.
Amεn

Malagasy[edit]

Arahaba ry Maria, feno hasoavana.
Ny Tompo ao aminao.
Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao,
ary nosoavina i Jesoa hateraky ny kibonao.
Masina Maria, Renin'Andriamanitra,
Mivavaha ho anay mpanota.
Ankehitriny ary amin'ny andro hahafatesanay.
Amen

Malayalam[edit]

നന്മനിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ,സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു,അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ,പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി,ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോടപേക്ഷികണമേ. ആമേൻ.

English (Tsansliteration) Nanma Niranja Mariyamme, Swasthi. Karthaavu Angayodu koode, Sthreekalil Angu Anugrahikka pettaval aakunu. Angayude Udharathin Bhalamaaya Eesho Anugrahakkipettavan aakunu.

Parishudha Mariyame, Thamburante Amme, Papikalaaya Njangalkku Vendi, Epozhum Njangalude Marana Samayathum Thamburanodu Apeshikaname. Amen

Maltese[edit]

Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija.
Il-Mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal- ġuf tiegħek, Ġesù
Qaddisa Marija, Omm Alla,
Itlob għalina midinbin,
issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna
Ammen.

Manouche[edit]

Latcho divès, Maria, pardo raïlépen.
Ou Dével hi touva
Hal haïligui marchal ou tchélé djouvia
Ou Jésus tour tikno, nénirémen.
Pétré mengué pour hi douk qué craa
Achkané oun i chtounda fun maro mépéren.
Amen

Maori[edit]

Awe, e Maria, e ki ana koe i te kereatia;
Kei a koe te Ariki.
E whakapaingia ana koe I roto i nga wahine,
a e whakapaingia ana hoki a Hehu, te hua o tou kopu.
E Hata Maria,
e te matua wahine o te Atua,
inoi koe mo matou,
mo te hunga hara aianei,
a, a te haroa o to matou matenga.
Amene.

Morisyen[edit]

Mo Salué Twa Marie, To comblé ar la grace,
le Seigner li avek Twa
Parmi tou fam, To béni
Et Zezi to Zenfan Li beni.
Sainte Marie, Mama Bondié
Priye pou nou, peser
Aster et dan ler nou la mor.
Amen.

Na'vi[edit]

Kaltxì, ma Maria, teya ta txoa,
Yawä lu ngengahu.
meuia ngengaru lu aysutékip,
ulte meuia lu rina'ur ngängä ngengeyä, Yeysu.
Swoka Maria, sa'nok Yawäyä.
tìng aylì'ut aswok ayoeru, alu tìkxeysiyu,
set sì krr a terkup ayoe.
Nìngay

Norwegian[edit]

Bokmål[edit]

Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinner,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Nynorsk[edit]

Ver helsa, Maria, du som har fått nåde,
Herren er med deg.
Velsigna er du mellom kvinner,
og velsigna er ditt livs frukt, Jesus.
Heilage Maria, Guds mor,
be for oss syndarar,
no og i vår dødstime,
Amen.

Occitan[edit]

Te saludi, Maria, plena de gràcia,
Lo Senhor es ambe tu,
Siás benesida entre las femnas
E benesit es lo fruch de ton ventre, Jèsus.
Santa Maria, maire de Dieu,
Prèga per nosautres, pecadors,
Ara e a l'ora de nòstra mòrt.
Amèn!

Pangasinan[edit]

Magayaga ka, María! Napnú kay grasya!
Say Katawáy walád siká!
Sankaliketán kad amín a bibií,
tan malikét met so Bongay egés mon si Jesús!
Santá Marían Ináy Diyós:
Pikasi mo kamín managkasalanan,
natan tan naani no igsay ipatéy mi.
Ontan pa komun.

Papiamento[edit]

Mi ta kumindá Bo, Maria, jen di grasia,
Señor ta ku Bo,
Bo ta bendishoná denter di muhenan.
I fruta di bo barika, Hesus, ta bendishoná.
Santa Maria, Mama di Dios,
pidi pa nos, pekador,
awor i na ora di nos morto.
Amen.

Persian[edit]

درود بر تو ای مریم پر از نعمت
خدا با توست
میان همه زنان تو مبارک هستی
و عیسی میوه درون تو مبارک است
ای مریم مقدس ، مادر خدا
برای ما گنهکاران
اکنون و در هنگام مرگ دعا کن
آمین

Phuthi[edit]

Ahe Marîya, latele ikarasîya,
Murena una lhawe.
ùlihlohonolo khatshi kwebafati,
lhaJhesu, mutfwana whepupelo yhakho, ulihlohonolo.
Marîya lahalalelako, MmaMulîmu,
ùsirabhelle ebayetatibi,
göjhë lhagenako yhekufa kwetfu.
Amen.

Polish[edit]

Traditional[edit]

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna,
Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Modern[edit]

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą.
Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Portuguese[edit]

Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres;
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte.
Amém.

Quechwa[edit]

Muchchaycusccaiqui Maria, Diospa gracian huan hunttasccan canqui,
apunchis Diosmi ccan huan,
huarmicun amanta ccollalanmi canqui,
huicsaiquimanta paccarimucc Jesus huahuaiquiri ccollanantaccmi.
Santa Maria, virgen Diospa maman,
noccaicu huchasapacunapacc manapuhuaycu, cunan
huanuinicu pachapipas
Hinatacc cachun.

Romanian[edit]

Bucură-te Marie, cea plină de har.
Domnul este cu tine.
Binecuvântata eşti tu intre femei,
şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
Sfântă Marie, maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi păcătoşii,
acum şi în ora morţii noastre.
Amin.

Romansch[edit]

Salidada seis ti, Maria, pleina di grazia
il Segner ei cun tei
Ti eis benedida enten las dunauns
E benedius ei il fretg da tiu best, Jesus.
Sontga Maria, muma da Diu
Roga per nus pucconts uss
e sin l'ura da nossa mort. Amen.

Rotuman[edit]

Noa'ia Maria, hoi 'e karasia,
'e 'äea Gagaj.
'Äe alalum 'e tene haian
ma te alalum Iesu, hue ne ou ar.
Sagta Maria, o'hön 'on 'Atua,
faksor'äk ạmis agraksa',
‘e terän te, ma terän ne otom alag.
EMEN

Russian[edit]

Радуйся, Мария, благодати полная!
Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами,
и благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных,
ныне и в час смерти нашей. Аминь.

Rusyn[edit]

Богородице Дѣво, радуй ся,
благодатна Марие, Господь з тобов.
Благословенна ты в женах,
и благословенный плод чрева твого,
яко Спаса родила есь душ нашых.
Свята Марие, Матерь Божа,
моли ся за нас, грѣшных, нынѣ
и в смертну годину нашу. Аминь.

Sāmoan[edit]

Si o'u alofa Māria, ua tumu oe i le kalasia
ua ia te oe le Ali'i,
ua manuia oe i fafine uma,
ua manuia oe Iēsū le fua, o lou alo.
Sagata Māria e ['Māria Pa'ia e'],
tinā o le Atua,
ia e talosia i mātou tagata agasala
i ona pō nei ma le itūaso o lo mātou oti.
‘Āmene.

Serbian[edit]

Latin[edit]

Zdravo Marijo, milosti puna!
Gospod s tobom;
Blagoslovena neka si među ženama,
i blagosloven neka je plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i u trenu smrti naše. Amin

Cirilic[edit]

Здраво Маријо, милости пуна!
Господ с тобом;
Благословена нека си међу женама,
и благословен нека jе плод утробе твоје, Исус.
Света Маријо, Мајко Божја, моли за нас грешнике,
сада и у трену смрти наше. Амин

Sotho[edit]

Sesotho sa Afrika Borwa[edit]

Ahe! Maria, ya tletseng grasia,
Morena o na le wena.
O lehlohonolo har'a basadi,
le Jesu ngwan'a popelo ya hao o lehlohonolo.
Maria ya halalelang
Mm'a Modimo,
o re rapelle baetsadibe
jwale, le ka nako ya ho shwa ha rona.
Amen.

Sesotho sa Lesotho[edit]

Ahe! Maria, ea tletseng grasia,
Morena o na le uena.
U lehlohonolo har'a basali,
le Jesu ngoan'a popelo ea hao o lehlohonolo.
Maria ea halalelang
Mm'a Molimo,
u re rapelle baetsalibe
joale, le ka nako ea ho shoa ha rona.
Amen.

Sinhala[edit]

ප්‍රීතිවන්න, ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි!
සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබ සමඟය;
ස්ත්‍රීන් අතුරින් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය,
ඔබගේ ශ්‍රී කුසයෙහි ඵලවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාහුමය.
සාන්ත ප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි, දේව මෑණියනි, පාපිවූ අප උදෙසා,
දැනුත් අපගේ මරණ වේලෙහිදීත් යාච්ඤා කල මැනව. ආමෙන්

Slovak[edit]

Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s Tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Slovenian[edit]

Zdrava Marija, milosti polna! 
Gospod je s teboj. 
Blagoslovljena si med ženami 
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. 
Sveta Marija, Mati Bozja, 
prosi za nas grešnike, 
zdaj in ob naši smrtni uri. 
Amen.

Spanish[edit]

Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.

Swahili[edit]

Salamu Maria, umejaa neema,
Bwana yu nawe,
umebarikiwa kuliko wanawake wote,
naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa.
Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu.
Amina.

Swedish[edit]

Hell dig, Maria, full av nåd
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen

Tagalog[edit]

Traditional[edit]

Abá, Ginoóng Maria! Napupunò ka ng grasya,
ang Panginoóng Diyós ay sumásaiyó,
Bukód kang pinagpalâ sa babaeng lahát,
at pinagpalâ namán ang iyóng Anák na si Hesús.
Santa Maria, Iná ng Diyós:
ipanalangin mo kamíng makasalanan,
ngayón at kung kamí'y mamamatáy.
Amen.

Literally translated[edit]

Pagbati kay María! Napupunò ng grasya!
ang Panginoón ay sumásaiyó!
Pinagpalâ ka sa mga babae,
at pinagpalâ ang bunga ng iyong sinapupunang si Hesús
Santa Maria, Iná ng Diyós:
ipanalangin mo kamíng makasalanan,
ngayón hanggang sa oras ng aming kamatáyan.
Siya nawa.

Tahitian[edit]

Ia ora na, e Maria e, ua I oe I te karatia,
te ia oe te Fatu,
o oe tei hau I te maitai I te mau vahine atoa,
e e maitai te huaai o to opu, o Jetu.
E Maria Peata e, te Metua vahine no te Atua,
a pure I te Atua no matou te feia hara I teienei,
e I te hora o to matou pohe raa.
Amene.

Tamil[edit]

அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க கர்த்தர்
உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே
உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே,
அர்ச்சியேஸ்ட மரியாயே சருவேசுரனுடைய மாதாவே
பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக
இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும்.
ஆமென்

Telugu[edit]

దేవ వరప్రసాదముచేత నిండిన మరియమ్మా! వందనము.
ఏలినవారు మీతో ఉన్నారు.
స్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే.
మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారు ఆగునే.
పరిశుద్ద మరియమ్మా! సర్వేశ్వరుని యొక్క మాతా,
పాపాత్ములమై యుండెడు మా కొరకు
ఇప్పుడును, మా మరణ సమయమందును ప్రార్ధించండి. ఆమెన్.

Tetum[edit]

Ave Maria, grasa barak liu iha Ita-Boot,
Maromak ho Ita-Boot.
Ita-Boot di'ak liu feto hothotu
Ita-Boot nia oan Jezús di'ak liu.
Santa Maria Maromak Nia Inan,
harohan ba Na'i Maromak tanba ami-nia sala,
oras ne'e no oras ne'ebé ami-ata besik atu mate.
Amen

Thai[edit]

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

Tok Pisin[edit]

Ave Maria, yu pulap long grasia.
Lord, i stap long yu.
Ol i onaim yu moa long ol meri,
na ol i onaim Jisas, Em Pikinini bilong bel bilong yu.
Santu Maria, Mama bilong God,
pre bilong helpim mipela manmeri bilong sin,
nau na long taim mipela i dai.
Amen.

Tongan[edit]

Sioto ofa, Malia, oku ke mohu kalasia,
oku iate koe ae Eiki,
oku ke monu'ia koe ihe fefine kotoape,
pea oku monu'ia a Sesu koe fua o ho alo.
Sagata Malia, koe Fa'e ae Otua,
ke ke hufia akimautolu agahala ihe ahoni
pea moe aho o emau mate.
Ameni.

Torajanese[edit]

Salama’ o Maria ponno rahmat
Narondong komi Puang Matua
Mala’bi’ komi diona mintu baine
Sia mala’bi’ duka tu buah kalemi, Yesu.
O Santa Maria, indo’na Puang Yesu’,
Passambayangan kanni te to kasalan
Totemo sia attu kamateangki.
Amin.

Tswana[edit]

Dumela Maria, Otletse grsia,
Morena o na le wena;
O tlhogonolo mo basading
mme go tlhogonolo loungo lwa sebopelo sa gago, Jesu.
Maria yo o boitshepo Mma Modimo,
O re rapelele, baleofi,
jaanong le ka nako ya loso lwa rona.
Amen.

Turkish[edit]

Archaic[edit]

selam sana ya lutf ile dolu Meryem,
Rab senin iledir.
kadınlar içinde sen ne mübareksin
ve ne mübarektir senin rahminin meyvesi Hisus
ya Mukaddes Meryem Validetullah
dua eyle biz günahkârlar için
şimdi ve ölüm saatimizde
Amin.

Modern[edit]

selam sana Allah'ın sevgili kulu Meryem,
tanrı seninledir
kadınların en mübareği sensin,
ve mübarektir senin evladın İsa
Aziz Meryem, Mesih'in annesi,
biz günahkarlar için şimdi ve
ölüm saatimizde dua et.
Amin.

Tzotzil[edit]

Zinacantán[edit]

Kuxetuk avo'on, María
nojemot ta ch'ul lekilal,
li Kajvatike te xchi'uk vo'ot
vo'ot ep ts'uiltasbilot ta skotol antsetik
xchi'uk ts'uiltasbil avol Jesus achi'uke.
Jch'ul me'tik María, sme' Riox
k'opojan ta jkuentakotik, li jmulavilonkotike
lavie xchi'uk k'alal mi chichamotik xae.

Ukrainian[edit]

Радуйся, Маріє, благодаті повна.
Господь з тобою.
Благословенна ти між жінками
і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Маріє, Мати Божа,
молись за нас, грішних,
нині і в годину смерті нашої.
Амінь.

Urdu[edit]

Salám ai Mariyam
Puṛ fazl Khudáwand tere sáth hai
Tú ‘auraton men mubárak hai
Aur mubárak hai tere peṭ ká phal Yisú‘
Ai muqaddasa Mariyam
Khúda kí mán
Ham gunahgáron ke wáste du‘á kar
Ab aur hamárí maut ke waqt.
Ámín

Vietnamese[edit]

Kính mừng Maria đầy ơn phúc,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử.
Amen

Wallisian[edit]

Alofa Malia, ekefonu ite kalasia,
eiate koe te 'Aliki.
Eke manuia koe ite fafine fuape,
pea e manuia ia Sesu, kote fua o tua 'alo.
Sagata Malia,
ko te Fae a te 'Atua,
ke ke hufia matou agahala,
i te 'aho nei,
pea mo te 'aho o tomatou mate.
'Ameni.

Waray-Waray[edit]

Maghimayà ka, María, magkalipay ka!
Punô ka hin grasya!
An Ginuo nga Diyós áadâ ha imo!
Ikáw an labí kabaraan ha ngatanán nga mga babaye,
ngan baraan man an Bunga han tiyán mo, nga hi Jesús!
Santa María, Iróy han Diyós:
Ig-ampò mo kamí an magpakasasalà,
niyán ug ha oras han amon kamatayon.
Matuman kuntà.

Welsh[edit]

Henffych well, Mair, llawn o ras;
yr Arglwydd sydd gyd â thi;
bendigedig wyt ti ym mhlith merched,
a bendigedig yw Ffrwyth dy groth di Iesu.
Sanctaidd Fair, Mam Duw,
gweddïa drosom ni pechaduriaid yr awr hon, ac
yn awr ein hangeu.
Amen.

Wolof[edit]

Nuyu naa la, Maryaama, fees nga ak yiw,
Borom baa ngi ak yow,
barkeel nga ci jigéen ñi yepp,
te Yéesu, sa doomu biir, barkeel na.
Maryaama mu sell mi, Ndeyu Yàlla,
ñaanal ñu, ñun bàkkaarkat yi,
léegi ak ci suñu waxtu dee.
Amiin.

Xhosa[edit]

Ah Mariya, ozele lufefe,
iNkosi inawe.
Usikelelwe wena phakathi kwabafazi,
sisikelelwe nesiqhamo sesizalo sakho, uYesu.
Mariya ongcwele,
Nina kaThixo,
sithandazele thina boni
ngoku nangexesha lokubhubha kwethu.
Amen.

Zulu[edit]

Yethi Maria, ogcwele igrasiya,
iNkosi inawe.
Ubusisiwe wena esifazaneni,
ibusisiwe nenzalo yesisu sakho, uJesu.
Maria ocwebileyo,
Nina kaNkulunkulu,
sikhulekele thina zoni,
kalokhu nasesikhathini sokufa kwethu.
(Kubenjalo).
Amen.