Hadis Riwayat Attirmidzi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Hadis Nabi Muhammad s.a.w.

Umarah bin Daskarah berkata; Nabi saw bersabda: Allah berfirman: "Sesungguhnya hamba-Ku yang sejati, ialah yang selalu ingat kepada-Ku, di saat ia menghadapi musuh setaranya". (Yakni di medan jihad).