Hêrsê Munzuri

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Çhemê Munzuri jê verecoy nêzıngêne. Çhemê Munzuri ve koê Munzuri ra, wa u bıraê jubiniyê khani bi. Taa se-serru ra nat pia huyiyêne u pia bervêne. Kamo ke remêne, amêne cı, bertengê dine de sevekiyêne. İne na weşiya xuya derge de coru qe bêbextiye nêkerdvi. Sahadê xo Duzgın Bava bi, Çewres Aspor bi.

Jiargeyê ke na kou derê, têde sahadê xo bi. Na koê xuyê ke, sero coru vore kêm nêbiyêne, nêzon ke se bi cırê! Veng era cı nêkotêne.. Çhemê Munzuri tıvanê hêrêdiay vi bıraê xora?

Hey koê Munzuri! Hey Bıra! Bıraê mınê khal u belay! Na bêvengêni çıka? Malê tuyo pheskiyo ke koy´ve koy sera çıngdano, kuyo? Zarancê tuyê rındekê ke her roz wanenê, kuyê? Kuyê, mılçıkê tuyê ke serê na dina de zobina caê diayene ninê? Vorekê tuyê ke qırrenê, miyê tuyê ke çerenê kotiyê? Bırrê tuyo morjen ki hao endi khêwe nêbeno!

Kuyê, çênekê tuyê beznebari, vêyvikê tuyê sermoniki, xortê tuyê semt u çhêri? Kuyo qomê to? Kuyo, vengê tuyê dawul u zurna. 

Kuyo, vengê çhekê tuyo ke veyve de zıngeno? Kotiyê, apê maê ke phoncsey metro düri ra haki de nanê pıra. Kuyê, i dewızê tuyê saf u pakê delali? Çaê endi nêhesnen vengê dewızunê tuyê derdepırru, lawık u şüarunê dine?

Ez ke sodır fêjir ra hêsarbiyêne, her roz eve vengê şüarunê tuyê Zazaki/kırmancki ustêne ra. Jê mae gos nêne´ro na domanunê xuyê gılê koy ser. İne ke çığa zerre ra vatêne, ez ki honde nalêne, jivêne. İne ke çığa lawıkê çêfi vatêne, ez ki honde biyêne sa, cêriyêne de. Nıka na merdena bêvenge çıka?

Ma, bırr u gerisunê ma sero ke isonê ma nêbi sa, maneno ke qedrê thaway? Hukmê ma çınayrê lazımo ke o waxt! İson ke şi, o zon, i lawıki, o kultur, i mirçiki, o malo phesk u i zarancê neqeşiayi ke bi vindi, şi; çıtur yêno zonayene qedrê to? To sero ke thamıri nêcıniyay, kam serva to kılamu nusneno? Kam lawıku vezeno to ser?