Gulbang dano

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Veciyo serê koyê munzurî Mineti nekanî deme duna gewrî rî Esqe tüyo zere mi di gulbang dano

Gulbang dano, gulbang dano, gulbang dano Esq zerê mi di gulbang dano Esqê ti yo zerê mi di gulbang dano

Heserê ti yo mi keno eskera el alemî re Kam se vano vaco, eyne mi di niyo Ezo xo re budalau dornagê to dero Ezo xo re şanowû dornagê to dero

Gulbang dano, gulbang dano, gulbang dano Esq zerê mi di gulbang dano Esqê ti yo zerê mi di gulbang dano