Gokajō no Goseimon

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Gokajō no Goseimon (Sumpah Lima Perkara)

Oleh Maharaja Meiji

Dengan sumpah ini, kami menetapkan matlamat kami untuk membangunkan kekayaan negara di atas asas yang luas dan rangka perlembagaan dan undang-undang.

  1. Perhimpunan perundingan akan ditubuhkan secara meluas dan semua perkara diputuskan oleh perbincangan terbuka.
  2. Semua kasta, tinggi dan rendah, akan bersatu menjalankan pentadbiran urusan negara dengan penuh semangat.
  3. Orang biasa, tidak kurang daripada pegawai awam dan tentera, akan dibenarkan untuk mengejar panggilan mereka sendiri supaya tiada ketidakpuasan hati.
  4. Adat buruk pada zaman lalu akan dihentikan dan semua perkara yang berdasarkan undang-undang fitrah yang adil.
  5. Ilmu akan diajar ke serata negara untuk menguatkan asas pemerintahan empayar.