Goffredo, cant 1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Goffredo, cant 1  (1660) 
by Carlo Assonega

Carlo Assonega (1626-1676)‎

Goffredo, cant 1

Argoment

L'Anzel manda à Tortosa ol nost Sior,
perchè Goffredo i prim congrèghi insem.
Redugg, ai dis d'accordi tra de lor:
Capitan General Goffredo fèm.
Fagg ch'a l'è, 'l dà la mostra, e d'un humor
tugg s'incamina vers Hierusalem.
In tat dal gran stremici al Rè Aladì
quel sernisi 'l gha fava pi pi pi.

Cant Prim

Canti la guera, e 'l General da bé
che de Christ liberè l'Arca Sagrada,
e chi fè (com'ass dis) de ma, e de pé,
per tula à quela razza renegada.
Contra lu tutt l'Inferen nol fu assé,
gne l'Asia insem, e l'Africa meschiada.
Che 'l Cel dè all'arma sec. In tat à Chà
'l chiamè i Compagn, ch'era de zà e de là.

Musa, tì, che in Montagna, ò zò à la piana,
tò sonest la Ribeba ai Bergamasch,
feitada sù à la moda paisana,
col Carnerul à dricchia, e à storta 'l fiasc,
tacav tanti de Sfranza grossolana
a sti Rimi da Lelio da Curnasc,
che, manc ch'ass pul, pari Goffredo strani
sù la Scena dol Mond vestit da Zani.

Chi sà, che tang no 'l veghì più vontera
senza recam, ixi conzat de straz;
e quac svoiat no 'g faghi bela chiera
col curios Saurimét de stò lenguaz
dol Sirop l'ampolina s'insucchéra
al schiet malat, s'al volta ilà 'l mostaz;
illhora 'l biv, e con quel dols despegg
guarit al sbalza alegher fò dol legg.

Zà 'l lest Avril cantava 'l Barbazan
da che fava i Frances furia in Orient:
zà per assalt Nicea, e zà d'ingan,
Antiochia hiva digg, tiré, ch'hi vent;
despò vegnì 'l Persià, per fà dol Zan,
ma in cambi 'l fè da Capitan Spavent.
Tortosa g'portè i chiav. Ij andè pò a tegg,
infina tant ch'al dè la vulta 'l fregg.

L'era lì quell'Inveren per finis,
che dal mal tep forbe 'l pezor no 'g fù,
quantà, di Tri che 'v so, ol Dio più gris,
ch'ha 'l post in Cel, ch'a no ghe post de più;
e quát dai Steli è sott a la rais
dol mond, tat ghe dai steli, sù, la sù,
al vardè a bass, e vist d'un'uggiada
pianura, zet, e mar, e mont, e valada.

Ma pò 'l sa revoltè sura in Soria
ai sò prencip, ch'al mira par menut
e facchia de quei chur la notomia,
al vè chi è galantom, chi è pez parut.
De Goffredo 'l cognoss la fantasia,
da descazà da iluga ol Turc molzut,
e 'l n'ha xi voia, ch'al n'impessa al rest,
gne mai pensa, e stroléga noma quest.

L'ha scovert Balduì, chi è quel chi vul
sgonfiat d'Humor sgrandis, e fà Daner;
e coi Suspir d'Amor, pover fiul,
Tancredi chi farav Mantess ai Frer.
E Boemond sforzas, quat mai ch'al pul,
a dà al so Regn Putel forma, e mester,
ma per Lez principal l'ordena questa,
che tugg quag scolti Messa almac la Festa.

E de mud li tendis a Lambicà,
che de sta Guera no 'l n'ha Cruci miga.
Al vé Rinald, ch'al gha spiuriss i Ma,
e che per ij Armi semper al bisigha,
che 'l sò Botep l'è quanta 'l pul menà,
e fas honor in quac Barúfa, o Brigha,
e ch'al sent da sò Barba quel ch'ass fava,
fina dal Tep de Berta, che filava.

Ma despò ch'al vedì Domenedé
d'u Meschioss de sti Tai dol Chur zo in fond,
al chiamè Gabriel ilò ai sò pé,
quell'Anzel, che in di prim l'è Lu 'l Segond,
quel chi negozia coi Homegn da bé,
per baratà col Paradis stò Mond,
quell'insuma, ch'in Cel zira i Partidi
di personi devoti, e convertidi.

A quest diss ol Sior. "Gola da bass,
cata Goffredo e digha cosa 'l fà,
che de Tambor, e d'Armi al brav Frecass
Hierusalem à liberà no 'l va?
Senza 'l Consei di Prim no 'l faghi pass.
E i pigher ch'al ij à sbuti fò de Chà.
L'ho fagg Lu Capitani General,
gne sec neghú no sarà 'l Pass più ingual".

A 'sta Foza 'l gha parla, e l'Anzel prest
metì tutt quant all'orden per andà,
d'aer quel chi bisogna al tos imprest
e s'impastè la vita coi sò Mà;
al sa fè 'l Có coi spali e tutt ol rest,
che 'l più bel, e garbat no s'pul mirà;
d'etat dal Schiet, al Put con certe Riz,
chi sumelgava fò vergot d'Impiz.

[...]