Giaccan Meltger

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Giaccan Meltger
by Schamun Mani
Fontàna: Heimatbuch Schams = Cudasch da Schons

Giaccan MeltgerIgl Giaccan Meltger franc a ver
dad amaduas Fareras
ear'el igl migliar catschadur,
fageva poc caneras.

5El nava sei a suravei
a giou ancùntar Schmorras,
cantschava muntanealas là
a betga las ple poras.

Qua vezz'el egna poc davent
10digl staval sut sut las Crestas:
el mir'a tira, tratga bagn:
tè tè quell'ea mi restas.

Mo sen igl plùnt ampo plenvei
o povara svantira
15qua dat egn piartg digls pes ansei
amiaz quella planira.

Igl Giaccan fui uss tànt sco'l po,
el trembla sco la figlia.
Dad ir tgatscha ve Sursés
20â'l pears dantànt la viglia.

Suainter eandas turn'el pér
cun la cunianztga greava
dumonda igl pastur, scha bagn
ligiou tut sàn el veva.

25A sco'gl pastur gli gi caschei
el digl plascher targlischa
clamànt: «Dieus se ampo ludo»
va'l giou ancùntar tigia.

Da spira temma vev'igl piartg
30fatg egna tal'cumpetga.
Mo ussa nav'el sàn a frestg
gnurgnànt or par la tschetga.


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.