Gespik gudik

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Man ämonitom su jevod vemo lunik ä vemo mägik. Beigolan älülogom onis, e fino äsäkom kofiko monitane: „Jevod at poselon-li seimüpo bai pauns u bai mets?“ Monitam älöpiotovom göbi jevoda ed äsagom: „Nüstepolös ini selidöp at! Us odagetol nüni pevipöl.“Se Volapükagased (Zänagased pro Volapükanef) 1958, Nüm: 5, Pad: 22.