Gerekmiyor

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Nikolay Baboglu
Gerekmiyor

Tamah kumi saadıcından
Göktä yolda çalmış saman
Alatlamış daatmış hırsız
Gök üzünü ekmiş yıldız

Erdä yollar çok iz dolu
Göktä yollar-yıldız dolu
Hepsi izlär belli kalar
Cendemäda cennetä da
Gitsa onnar