Geografio da Strabon

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

I. Unesma introdukto: geografio e filozofio

1. Geografio kom filozofala aktiveso Se ula aktiveso existas qua esez propra di filozofo, precises esas geografio, diciplino qua elektabas nun por studiar. E pro multa kauzi esas obvia ke ni ne pensas nejuste. Nam l'unesma ke animis kontaktar kun ol esis filozofi: Homeros, Anaximandros la Milesia e Hekateos, samcivitani da il, segun afirmas Eratstenes; e Demokritos, Eudoxos, Dicearkos, Eforos e ula plu; e, ultre ti qui sucedis a li, kom Erastostenes, Polybios e Posidonios, omni filozofi. Por lo demás, la multopleso di konoci, unika voyo per qua esas posibla acesar ad ita formo di laboro, no existas en atra homo ma en qua atenxigas divina e homal aferi, di qua konocado dicesas konstitucar precize filozofio. e asimismo lua utileso, esanta kom esas tre polifacética (unlatere en qua koncernas politkal aferi e guverno-praktiki, altralatere qua koncernas konocado di korpi e cielala fenomeni e qua esas en tero e maro, animali, planti, fruti e omno quo irgaloke posiblesas vidar), preskriptas implicitly la sama tipo di homo, qua okupas ilua pensi en l'arto di vivar ed en feliceso.

2. Homeros, fondanto di geografio Ma, rikomencanta de la komenco, atencigez ni kun plu delato ankore en singla recedant afirmo. E, avan omno, en to quo tanta ni kam nia ancestri, inter qui esas Hiparkos, esas korekta supozanta ke la fondinto di empirikala studio di geografio ess Homeros, qua ne nur esas tre hiper qui precedis il e qui sucedis il pri poetikala ecelo, ma preske ni dicus anke ke lua relativa experienco kun politkala vivo, de qua esforcis ne nun en studio di grand acioni -por konocar kuanta plu esez posibla transmitar a qui vivez pose-, ma anke en to relativa al loki di irga regiono e totaleso di habitata cirklo, tero e maro. Kontree, fakte, ne arivabus til la lasta konfini, volvanta de parto a parto en lua deskripto.