Genç dostlarıma

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lüdmilla Kasap
Genç dostlarıma

Gagauzluunu sevmäzsän
Vatanını istemäzsän
Gagauzmusun?

Topraında işlemäzsän
Memleketä acımazsan
Gagauzmusun?

Geleceı düşünmäzsän
Derslerini çalışmazsan
Gagauzmusun?

Eşillii korumazsan
Suyu boşuna harcarsan
Gagauzmusun?

Yaşlıları azarlarsan
Küçüklera arka çıkmazsan
Gagauzmusun?

Babana saygı duymazsan
Ana elini öpmezsän
Gagauzmusun?

Gagauz Yeri için
Canını kurban etmäzsän
Gagauzmusun?

Gagauz-mu-s-u-u-u-m?