Geldim dünneyä

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dmitriy Kara-Çoban
Geldim dünneyä

Neçin geldim dünneyä
Dertli brakıp anamı?
Varsaydı tarafımda
Mezarlık unutmayım,
Sän düzärsän eni ev,
Annayım ki bana da
Kızımı verirseydin
Seveyim.

Azarlarsan yannışta-
Sesleyim,
Kaldırırsan erkendän
Kalkayım
Sän çiinärkän yolları-
Durmayım
Sän aararkan güneşi-
Bulayım.