Göster şeremetlik hem gerçeklik

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Göster şeremetlik hem gerçeklik

Aşaadakı nasaat neyä üüreder? Onu yazıp, fikirlerin içindeliini annadın, onnarın tekliflerinä örnek bulun insannarın yaşamasından.

Bil üürenmää, işlemää hem oynamaa başkalarınnan.

Göster şeremetlik hem gerçeklik

Üürenmektä, işlemektä dooru gerçekli payet işi yada üürenmeyi herbirinä onnarın kuvedinä görä, birtakım olsun daadılmış ii hem kötü, ilin hem zor, meraklı hem diil meraklı işlär. İlin iş sade kendinä ayırma!

İşini yap çabuk, hızlı, islää, verilmiş vakıda görä, çekettirilmiş işini brakma yarım, onu başarıp, yardım et başkasına da. Unutma, ani işlemää, üürenmää lääzım günün boyuna, ama dinnenmää olur sade bir saat.

Hatırla grupanın kararlarını savaş gerçekli tamannamaa onnarı. Kendin üüren görmää, neredä senin yardımın lääzımdır, savaş, gücendirmeyip, başkasına yardım etmää.

Eer görärseydin, ani sendä dooruluk var, inandır onun için başkasını, koru kendi gerçekliini. tamannamaa yardım. Eer dostun yannışlık yapmaa çekettiysä, durgut onu. Herbir iştä yardım et, üüret, akıl ver te onnara, kimin işi yada üürenmesi ii gitmeer, üüren kullanmaa dostların da nasaatlarını.

 • Gerçeklik: dooruluk, aslılık
 • Şeremetlik: çalışkannık
 • Aşaadakı soruşları yazın. Düşünüp, aazdan onnara cuvap verin, ne bilersiniz siz dostluk, kafadarlık için
 • Neçin hem uşaklar, hem büüklär beenerlär dostluu, kafadarlıı?
 • Kimä ii dost var nicä demää?
 • Angı sevinmeliklär yada kahırlar dostların arasında var nicä olsun?
 • Nasıl lääzım dostluu, kafadarlıı korumaa?
 • Siz dostunuzun zorunda vardır mı bulunduunuz, ona yardım ettiyniz?
 • Neçin?
 • Ne lääzım yapmaa, açan senin dostun istämeer, ki sän taa bir başka dost edinäsin?
 • Dostluk unudulmaz.Ama unuduldusaydı, o dostluk mu?
 • Dostluk için angı söleyişleri bilersiniz?
 • Annadın.