Görüm görülmegen ýerde

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Görüm görülmegen ýerde
by Magtymguly Pyragy


GÖRÜM GÖRÜLMEGEN ÝERDE


Yzzat, hormat, syn etmegin,
Görüm görülmegen ýerde;
Akyl bolsaň, söz aýtmagyn
Nobat berilmegen ýerde!

Akly ýagşylar unutmaz,
Gury agaja ýaprak bitmez,
Akylly är mesgen tutmaz
Hulky söýülmegen ýerde.

Batyl galan aryk akmaz,
Her naşydan kerem çykmaz,
İt gözlemez, pişik bakmaz
Supra ýaýylmagan ýerde.

Haj eýleseň, jara döner,
Gül açylsa, ha:ra döner,
Hyzmat etmek ha:ra döner,
Gadryň bilinmegen ýerde.

Namart goş üstünde harlar,
Orta-aş üstünde gürlär,
Söweş gurup, gylyç parlar
Duşman görülmegen ýerde.

Öý içinde hyra döner,
Muhannes bir nere döner,
Tilki, şagal şire döner
Söweş gurulmagan ýerde.

Parasat kyl, bakyp akla,
Goç ýigidiň sözün hakla,
Magtymguly, diliň sakla,
Habar soralmagan ýerde!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.