Frute bionde

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Frute bionde
by Arturo Zardini

Frute bionde buine biele,
biele come il vert di Avrîl,
sêstu fie di une stele,
cun chei voi colôr dal cîl.
O pûr sêstu tu chel agnul,
che 'l a fat il Rafaêl?
Plui sal ciale e sal contemple
Nus somee simpri plui biel.