Flueara

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Flueara

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 90


Pri mâyulâ, câtrâ searâ,
Bati dulţi ʼnâ fluearâ;
Bati-agalea şi jiloasâ
Când da luna scântil’ioasâ.

Cari-Armânu îşi plânḑi dorlu
Când l’ea oili ciorlu-ciorlu
Tra sâ s-ducâ la sârińi
Pri tu marḑinea di-ayińi?

Bair-bairu oili-azghearâ
Pri mâyulâ, câtrâ searâ.
Şi flueara jilosu bati
Di-ńi mi tal’i tu hicati!