Festivalê Dersimi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Waxtê reisenia Hesen Korkmaẓi de, 3.8.2003 ine de, salonê belediya de Zazaki de zu panel bi. Dr. Zılfi Selcan, Cemal Taş, İmdat Yıldız, Memed Gülmez uab. bi. Nu Zazaki de panelo vırên u peên vi. Çıke belediya se ke kote ra Ḳuṙciu dest, panelê Zazaki bi yasax. Qesê esto vanê “Çımê tu kam vet? Tu ho ve ho vet cokaro hondê xori vet!” Ae ra tepiya panelu de propaẋanda Ḳuṙun u ḉepçiunê Tırku biyêne. Cokaro ez teyna zu rae şiune festival, ae ra tepiya ez deyme neşiyo festival. Stadyumi rê van tavi, çıke festival uza beno. Festivalê çondine vi nêzon, fekê ḉemi de, lewê pırdê ḳewi de domonunê qızu ve taê sanatçiu ra Zazaki de lawıki vati vi, a rae şiune uza. Vatêne ‘Mıleto ke a rae amo uza, yê stadyumi ra daina sılxet viyo’. i ,

Na festivalo nianeno ke Kurdê Diyarbekiri u yê zovina cau amêne tey propaẋanda ho kerdêne, dêma ke teyna mı rê nê, zovina keşi rê ki wes nêamo ke, rozê sıreo ke mılet çarşi ra nistêne ro dolmusu, şiyêne festival, ez ki nisto ro cı ke, şêrine çê. Mı niada ke, dı teni haê zêṙê aravi de qesey kenê. Zu vano: “Tı festival nêşiya?” Ao bin ki vano: “Ma ṭoa festivalê mao ke ez şêrine, festivalê Ḳuṙuno, Ḳuṙi ho rê yenê sonê.” Par nê pêrar, yanê 2008 de reê şiune panelê zoni, mı merax kerd, vake ‘ala çı qesey beno’. Prof. Dr. Ali Rıza Aslani (eve ho Zazao, beno ke unvanê ho Prof. nê, teyna Dr. ki beno, tam mı viri de niyo), verê coy Zazaki qesey kerd, dıma vake “Eke wazenê Tırki qesey bıkeri.” Qeseykerdena ho de zonê Kurdu goyna. Cı ra çiyo ke aqılê mı de mendo, hem ki mı rê tamase ame, vati vi “Mektevê Kurdu ke bıviyêne, sıma ke bışiyêne mektevunê Kurdu, nıka sıma ki ẓê Kurdu Kurdi qesey kerdêne.” Na qese ra gore, tı vana zonê Kurdu zono de ẓiargeo, Prof. Ali Rızao Zaza zof kuno ra ver ke, Zazaê Mamekiye na zon nêmısê, hêfê! Zazaki şindorê vindibiyaene dero, hêfê na profesorê Zazay ro zonê ho Zazaki nino, şiyo derdê zonê Kurdu rê berveno. Amo Dêrsım de propaẋanda zonê Kurdu keno. İsonê maê Mamekiye, isonê zonaaẋi, vatêne “Zonê isoni namusê isonio. İsono ke zonê ho nêzoneno, nas nêkeno maa ho ki nas nêkeno, çıke mordem zonê ho maa ho ra mıseno.” Vırênunê maê zonaaẋu, verva propaẋanda Kurdu de zonê ho mudafa kerdêne, bınê qeşi de nêmendêne. Ẓü ke wertê i mıleti de nêsermaêne, bıvatêne “Vırênê ma nia ẓê to zonê ho Zazaki ra nêsermaê, inu domonunê ho rê nae sero sanıki vatê.” Vanê: “Pêxamberu na zonê ma Zazaki do ve heri, heri nêgureto. Sero çapê cew do ve cı, heri oncia nêgureto. Vato ‘Hasa, nu zonê isonio, zonê pêxamberuno, mınasıv niyo ke ez bıẓêrine. Ez Heṙe-Weṙe1 cên.’ Heri ke heni vato, eke kamıẓi pêxamber viyo vato ‘Hero, caê to sola cenet vo.’” Eke bıvatêne “Nıka cokaro vanê Here cenet ra ama, tı şiya ser profesor beg! Kurdi nêṭorê ke, verva zonaaẋunê ma de heqa zonê ma Zazaki de qolae vazê, desınde cüavê ho gureto. Tı niamede meyda nıka nia ṭol mendo, tı ki cı rê nia xısmekarêni kena.” Nia ke bıvatêne belkia rınd biyêne, hama famê profesori ke çinevi, eke vazê ki çı faydê?! Mı rê heni yeno ke, çiyo ke ma rê xamo, faydê de ho ma rê çino, ma ra tainê rê daina wes yeno. Niadê misalêna bıdine: Dire seṙi ra avê, seveta reklami kaẋıti nay vi dêsu ra, piyesê de Kurdu bi. Nêzon çık Zıwanê Kurdi vatêne. Cêncunê ma bileti rotênê. Ẓü arde ke bilete mı


roso, mı vake: “Ez Kurdi nêzon, mı ke ṭoa cı ra fam nêkerd biêrine çı?”