Feqiri fuqari sero adırê top u tıfıngan vareno

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Xora feqîr-fuqarî ser o ya adir vareno ya kemer û kuç vareno ya zulm vareno yan kî adirê top û tifenganê dewleta zulmkare vareno. Zobîna feqîr-fuqarî ser o çi bivaro? Bi serran o ke halê miletê feqîrî bi no qeyde yo. Bi top, tifeng û tankanê xo ver çarno ra miletê sîvîlî, miletê sîvîlî kîşenê. Êndî mordem na dewlata zulmkare ra çi paj bikerone.

Merdimo ke xora nînan ra xeyrê biwazo, merhamet biwazo, ê merdimî de xora xeyr çin o. Hawo bî çand rey ke na ray bi top, bi tifeng û bi tankan ame cerebnayene. Her kes kî zano ke bi na raye çîyê çareser nêbeno. Oncîya kî qey na ray cerebnenê? Raştî kî merdim dek û dolabanê nînan ra çîyê fam nêkeno.

Verba nê zulmê dewleta AKP de ganî kes bêveng memano. Her kes bi vengêde berz vengê xo bido. Ewro herbêde zaf xedar û qilêrin çimanê ma ver de dewam keno. No herbo qilêrin psîkolojîyê her mordemî keno têser û têbin ra.

Tayyîp Erdogan vaşto ra talîmat dano uca û noca. Hela vace Recep Efendî, virêndîye qilêrê verê çêberê xo tafîye pak ke, hona talîmat bide uca û noca. Qilêrê verê çêberê to ra derbaz nêbeno, ti kî vaşta ra hukmdarîye kena. Na hukmdarîyênî û dîktatorîyênîya to kî rojê ney, rojê to rê zê Saddamî qida ana.

Ewro tirkî her hetê ra hêrişê kurdan kenê. Medyaya tirkan kî xo ver de nêvindena. Dişmenênî û nîjadperestênî kena werteyê mîletî. Medyaya tirkan no ceng de rolêde zaf girs kay kena. La çi heyf ke rolê xo kî zaf bêhemd xirabin kay kena. Adirî kena gur û hur dîmena heta verdana pê. Seke şima kî zanenê, nê vileçewtan qelema destê xo teslîmê hukmdaranê cengî kerda. Nê vileçewtan teyna qelema destê xo teslîm nêkerde. Nînan royê xo, canê xo, mezgê xo, fikrê xo kî teslîmê zulmkaran kerd. Yanî medyaya tirkana qilêrine Erdoganî gureta binê saltanatê xo. Se vaco hênî raye ra şonê. Resen eşto ra vileyê nê vileçewtan û xo dest ano beno.

Kar û gureye nê gonîweran gonîya canê feqîr-fuqarî werden a. Nê gonîwerî rojê ney, rojê na gonî de xeneqînê. La çi waxt?

Naye kî ganî her kes rind bizano ke seba na dawa xo kurdan kefenê xo gureto binê çengê xo. Na dawa de peysergameeştiş çin o. Merdim seba estbîyena xo û çinbîyena xo, seba kamîya xo û welatê xo gaman raver erzeno, peyser ney.

Na mana de ez kî roja aştîya cîhanî, 1. êlule fîraz û bimbarek kena.

Bîr û bawerîya ma pêroyîne a ya ke welatê ma rê û her çar parçeyanê cîhanî rê aştîye, biratîye, serbestîye û azadîye de bingeyî bêrone.

Cengê qilêrinî ra dûrî, aştîye û biratîye de bimanê…

Nuskar:Wusênê Gestemerde