Falak kajrav, yo rab

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Falak kajrav, yo rab
by Abdulla Avloniy

Falak kajrav bizi ag‘fola aylandurdimu, yo rab,
Va yo xurshidi nuri ko‘zlari tindirdimu, yo rab,
Qamar qon og‘latib bizlarg‘a nuqson verdimu, yo rab,
Taajjub, yulduzi iqbolimiz g‘am erdimu, yo rab,
Tutub abri jaholat bizni pinhon qildimu, yo rab.

Tamoman bizg‘a berdi yo zamin, yo osmon g‘aflat,
Havo berdi biza onjaq nasimi dilkushon g‘aflat,
Zamona nahri su o‘rnig‘a berdi, oh, qon g‘aflat,
Zimistoni jahonda bormu bizdek titragon g‘aflat,
Bahori tarbiyat bizlarg‘a to‘fon erdimu, yo rab.

Zamona ahli derlar bizni fandan bexabar, hayhot,
Ziroatdan, sanoatdan xabarsiz besamar, hayhot,
Qilib tark amrini sharr ishlayurmiz, alhazar, hayhot,
Hunarda posibon hammoldurmiz darbadar, hayhot,
Bu hikmatlar biza ro‘zi azaldan erdimu, yo rab.

Ulum ahli bo‘lub bir-birg‘a zid nafsonai sarxush,
Muallimlar usul atrofida parvonai sarxush,
Jo‘juqlar tarbiyatsiz, ilmdan begonadur sarxush,
Avomun-nos g‘iybat hosili afsonadur sarxush,
Eshon, so‘fi tama’ jomig‘a xo‘landirdimu, yo rab.

G‘anilar himmati to‘yu tamoshog‘a ketar, Hijron,
Zamona bo‘stoni, fasli gul yeldek o‘tar, Hijron,
Faqir bechora bulbuldek vatan g‘amda yotar, Hijron,
Boqing ahli basirat g‘uncha dilni chok etar, Hijron,
Jaholat jismimizg‘a xor o‘rnashtirdimu, yo rab.


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.