F.A.K.-Volksangbundel/Inhoud volgens die groepe en die titels

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Hoe vir 'n sekere geleentheid 'n gepaste lied te vind F.A.K.-Volksangbundel
Inhoud volgens die groepe en die titels te wy
deur Redaksiekomitee van die F.A.K.
Register volgens eerste reël


INHOUD

Volgens die Groepe en die Titels van die Liedere

I. EEUFEES[edit]

NOM-
MER
TITEL VAN LIED HOEVEEL
STEMMIG
DIGTER KOMPONIS BLS.
1. Komaan! 1 st. Jan F. E. Celliers J. Kromhout 3
2. Saam met die wa 1 st. J. C. Eyssen S. H. Eyssen 5
3. Die Ossewa 2 st. Jan F. E. Celliers J. Kromhout 6
4. O, my Volk. 1 st. M. Keet-De Villiers M. Keet-De Villiers   8
5. Vergewe en Vergeet 2 st. Totius J. Kromhout 10
6. Ter gedagtenis aan die Voortrekkers   meerst.   P. H. Langenhoven Jos. Schumacher 11
7. Trekliedjie 2 st. A. E. Carinus-Holzhausen   Walter Kittredge 12
8. Ek groet jul ossewaens meerst. H. Gutsche Jos. Schumacher 13
9. Nimmer of Nou! 4 st. A. G. Visser J. Kromhout 14
10. Groot Suid-Afrika. meerst. A. D. Keet Edmund Saltin 15
11. Die Ossewa 2 st. Jan F. E. Celliers J. P. J. Wierts 16
12. Vaarwel aan die Vierkleur. 1 st. F. W. Reitz J. P. J. Wierts 20
13. By die Mylpaal 2 st. Theo Wassenaar A. Schumacher 21
14. Hul Boodskap: 1838-1938 4 st. G. B. A. Gerdener P. K. de Villiers 22