Etoso familial

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Etoso familial
by F. Iwasaki

Pos amaso de yari, la vivo retrovenabas aden la olda domego familial, ed omno semblas a me esar nova ed stranja: pikturi, vazaro, moblaro... Esas ulo teroriganta, quo impedas me rikonocer to quo cirkondas me, ma lo maxim mala esas la infantino, qua eniras dumnokte mea chambro por itere tormentar me per sua blua teroro an la okuli. El asertas, ke ico esas elua dormo-chambro, ma me ja esis hike multe plu frue kam el.