Estanıka Hebhenari

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ca ki beno, ca ki nê beno. Ju cinêk û jew mêrdek beno. Qeçê ci çinî benê. Na cinêk jew dendikê henarî erddo vînena wena. Bahdê coy ci rê ju keynek bena. Nameyê ci Hebhenar nana pa. Waxt bi waxt Hebhenar bena gird. Rojê Hebhenar şina keyê embiryanda xo, cinêka destanê keynandê xo henna kena.
-Hebhenar vana: “Mi dest saw jî.”
-Cinêk vana: “Wa pîyê to mi bigero hewna.”
-Hebhenar şina perdê xorê vana: “Embiryana ma bigî wa henna mi dest kero”.
-Pîyê ci vano: “Maya to esta ez senî bigera?”
-Hebhenar şina cinêker rê vana: “Pîyê mi wuna vano.”
-A cinêk ji vana: “Şo mara xo bikiş pîyê to mi bigero.”
-Hebhenar vana: “Senî bikişa?”
-Cinêk vana: “Şo marda xorê vaj, o dendo girdî ra mi rê rib dek, wa rib dekero ti dest pe dek u den ro guno, bifatsîyo. Pîyê to waxta mi bigero.”
-Hebhenar şina wuni kena mara xo kişena.
-Perdê xorê vana: “Maya mi merd, embiryana ma bigî.”
-Pîyê ci jî vano: “Maya to newke merda çinayê ciyo keye di.”
-Hebhenar şina cinêr rê vana: “Pîyê mi wuna vano.”
-Cinêk ji vana: “Çinayî ber înî ver di bişu konik konik bihelsin û bê vaj helsîyayo pîyê xorê.”
-Hebhenar şina helisnena yena perdê xo rê vana: “Çinayî ci helsîya embiryana ma bigî.”
-Pîyê ci jî geno.
-Hebhenar cinêr rê vana: “Perê mi ti girota destanê mi hennak.”
-A cirê zulum kena, destanê ci henna nê kena, Hebhenar kena xizmikar.

-Jew lajê padîşah zewjeno, veyndanê înan, vanê bêrê veyve. Damêrî keynanê xo xemilnena û Hebhenar rê jî dinyayî kar verdana şina. Hebhenar bermena karî mîyan di.
-Ju pîre yena ci rê vana: ”Tiya çi bermena?”
-Hebhenar jî vana: “Hal û medeyê mi wunayo.”
-Pîre 2 muwî dana ci vana: “Nînan pê saw, çiçî ti biwaza beno.”
-Hebhenar jî înan sawena pê, karê ci pêro qedeno, xo xemilîyayena şina veyve. Veyve di herkes wêneno ay ra. Pêro pers kenî cira, ti kotiraya. A vana ez xerîba. Veyve keno biqedîyo, a terk kena şina. Lêz şina postalê ci koşedê dere di kewno.
-Lajê padîşah jî şino geyrayiş postalî vîneno, vano: “Nê postalî ê kîyê, e do ay bigera.”
-Postalî geno hame cay geyreno, şino keyê Hebhenarî. Keynayê damêrerda ci kenê xo pay, ci rê nê beno.
-Vano: “Zewmbî kes çinîyo?”
-Ê vanê: “Ju xizmikar esta.”
-Vano: “A jî bêro.”
-Hebhenar yena kena xo pay postalê ay o. Lajê padîşah Hebhenar geno pa zewjeno. Ey ra tepîya heta mergî şa benê...


Çımey[edit]