Esame di coscienza riguardo alla propria opera

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Esame di coscienza riguardo alla propria opera
by Carlo Bonadei

Carlo Bonadei (1822–1901)

Esame di coscienza riguardo alla propria opera

CORONA DI SONETTI

I.

Ier in del fa l'esam de coscïenza
ho minga ditt, se sott l'aspett moral
cont i me vers abbia fatt ben o mal.
Mi, come mi, de pecaa gross vess senza

me paar; ma ben prevedi la sentenza
che me darà i masson: - L'è un clerical.
E quella di fautor del temporal:
Te non absolvo, per impenitenza.

El partii moderna l'è gram, l'è vec;
el taas e 'l lassa fa; quii pochi avanz,
che gh'è, pur trop anca d'istaa i g'ha frec.

Donca coss'hoi de fa in sti circostanz?
Fidand in Quel, che sta de sora ai tec,
aspetà 'l so giudizi e tirà inanz.

II.

L'altréer ho fatt l'esam segret, e poeu
jer me so sinceràt in l'apendiis
disend: di intransigent no so 'l caroeu,
e men che meno di masson l'amiis.

Quaidun per quest a criticà i me toeu,
perché 'l ben publich el richied, i diis,
de prend partii per quist o quii decis,
minga de stà lì cocc a vardà foeu.

Vist, che i voeul tuta l'acqua sti egoist
sul so molin, e lassam nun al succ,
no s'ha da favorì né quii, né quist.

S'ha de piantàs in mez a fà de giudes,
e intimà: - Vaga in giò l'acqua per tucc!
L'è ciara come 'l sol, nè val illudes.

III.

L'è ciara; e pur, pòor mi! veg paas no poss
fina i mee amiis i m'ha ciepat el nucc:
perché mi ho dit - Acqua per tuti - adoss
me so tirat d'osservazion un mucc.

- S'ha donca de dag l'acqua ai ner e ai ross?
L'erba cativa ch'el la brusi 'l succ -
Caar i me sciori, disi amò quaicoss
e poeu fo cito, e ve saludi tucc:

patì la seet s'ha minga de lassai,
a risc che idrofob no i deventi; ma
de toeui con la reson e guadagnai,

se l'è possibel, con la carità:
giustizia semper, prepotenzamai;
l'è quest el sugo de la libertà.