Ere Xıme

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Xıme şiya serê bani Lecega mı miyane bari Nata be lewe pirani Mendero cema soni

Xıme şiye derero Domen şi dormero Paskul day hermero Xıme day derero

Xıme meso çe sari Xorte şari biye hari Copul danê toro Şiknenê miyanê bari


Nere Xımê Xımê Xımê Ez naya tora vana To rındeka hora tora vana.