Epistolo da Epikouros

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Epikouros a Menoikeos, saluto.

I. Nula yuno ajornez la studiado pri filozofio, e nula oldo tedesez da olu; nam nultempe esas la horo neoportuna sorgar pri la bona stando dil anmo. La homo qua dicas, ke la horo por komencar filozofiar ne ja venas o ja pasis, esas quale la homo qua dicas, ke la horo por feliceso ne ja venas o ja pasis. Do, e la yuni e la oldi studiez filozofio, l'unesma por ke lu oldeskanta ankore retenez la feliceso di yuneso per agreabla memoraji pri lo pasinta, la duesma por ke lu oldeskinta samtempe esez yuna per sentimeso pri lo futura. Ni do studiez la moyeni obtenar feliceso pro ke se ol asistus, on havus omno, ma se ol mankus, on facus omno por obtenar ol.