Engari Te Tītī

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Engari Te Tītī  (1870) 
Mihi-ki-te-kapua (1790-1872)
Hurae Puketapu Paitini Wi Tapeka Kino Hughes

Engari te titi e tangi haere ana-e!
Whai tokorua rawarawa-e!
Tenei ko au nei, E manu-e!
Kai te hua-kiwi
Mahue i te tawai
Ka toru te rakau kai runga.
Ka hoki mai ki te pao,
Ka whai uri ki ahau,

Noku ano ko te wareware,
Te whai ao, te tira haere
No Te Hirau. Whakangaro ana
nga hiwi-maunga Ki Huiarau.
Kia ringia ki te roimata-e!
Kei te rere au Ki Ohinemutu ra-e!

Ko au anake mahue iho-e!
He heteri kiritai ki te Matuahu,
Ki titiro noa atu ra ki waho,
He waka hera e rere atu ra.
Whakatika rawa ake ki runga ra,
Ka momotu ki tawhiti.
Ma wai ra e whai atu,
I—a!

Engari te titi e tangi haere ana e
Whai tokorua rawa raua;
Téna ko au nei, e manu é,
Kei te hua kiwi
i mahue i te tawai;
Ka toro te rakau kai runga, é,
Ka hoki mai ki te pao,
Ka whai uri ki ahau.

Noku koia ko te wareware ra,
Te whai au te tira haere
No Te Hirau, whakangaro ana
Nga hiwi maunga ki Huiarau.
Kia ringia ki te roimata,
Ko te rere au ki Ngauemutu ra e.

Ko au anake ra i mahue nei, e
Hei héteri kiritai ki Te Matuahu;
Hai titiro noa atu ki waho ra, é,
He waka héra e rere atu ra.
Whakatika rawa ake ki runga ra, e
Ka momotu ki tawhiti,
Ma wai ia ra e whai atu?

Engari te tītī e tangi haere ana,
Whai tokorua rawa rāua.
Tēnā ko au nei, e manu,
Kai te hua kiwi
i mahue i te tawai;
Ka toro te rākau kai runga, ē,
Ka hoki mai ki te pao,
ka whai uri ki ahau ī.

Nōku koia ko te wareware ē,
Tē whai au te tira haere
Nō Te Hirau, whakangaro ana ē
Ngā hiwi maunga ki Huiarau.
Kia ringia ki te roimata ē,
Ko te rere au ki Ngāuemutu rā.

Ko au anake rā i mahue nei ē,
Hai hēteri kiritahi ki Te Mātuāhu,
Hai titiro noa atu ki waho rā ē,
He waka hēra e rere atu rā ē.
Whakatika rawa ake ki runga rā ē,
Ka momotu ki tawhiti,
mā wai iara e whai atu ī?


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.