Embazê, olvozê mi...

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Jü Embaz, Olvoj mirê nama rusna, vano: -Xeylê waxto ke jumini ra xevere nêceme (nêgeme), ça? Ez cavê na nama eve di meselu dan.

Di ison, di camerd, di cuanik ça zuminrê bênê Embazi yaki Olvoji? Ça zuminrê namu rusnenê? Mesela çütir di isan jüminrê bene nejdi, di olaxê xo estê.

Zu (Jü): Ison Zuminrê mordemi ê dewera sukera zumini nas-kenê, hortê de akrabên esta, baxê gon esto coka; Tika welatê xeribande zuminrê motajiyê coka yêrxatiye danê zumin, zumin rê bene alaqadar, tenga jü ke bive o wo bin vozeno yardi-miyê. Yêne çêunnê zumin. Baxê Asirên hona nêvisiyo. Na di mordem, ison, camerd, cuanik na seveve corra gore zuminra nejdiyê.

Di: Isoni hetê fikir ra zuminrê benê nejdi; Vajime jü ison Dêrsim ra o, isono bin Piran ra o. Na di ison reverra zumin nasnêkenê (nêsil-asnenê). Hortede mordemên yaki baxe gon hemseren çina. Tika Alamanya de serva mesela Zazau-Dimiliu peser-equde (perlodu de) fikrê xo vanê. Eve pêseroqu zumin naskenê. Hurdemena ki fikrê xo zelal nusnenê. Eke fikrê xo zuminrê nejdi bi! Na ison yenê tê lewe piya seveta jü nisangey mucadele kenê (zumin-rê benê nejdi). Xelesiya milete Zazay, serbestiya Zon u Kulture Zazay sero bene jü fikir, post sanênê zumin, na di ison her waxt zuminra nejdiyê, zuminrê namu rusnenê, têll danê. Zumin ra xeverdar benê. Her waxt zumin vinênê. Çike, Seveta xelesiya miletê u hardê Zazawu. Verva dismeni, kolonialistu vindenê. Sevevo ke na di osanu ano tê are, pêser miletê Zazayo, Fikir aveberdena, Fikir Zêlaleniya. Na Albazê, Embaze nianeni Awrupade zafiyê.

Bine bonê "Ware" i de, "Kormiskan" de "Rastiye" de yenê pêser, piyarê. Xeylê rae ki gureta. Na isani jê jü lesê, je sare u vile ê. Pêro Piya Birayê.

Taê ki estê, Vergude ddans kenê; Na isoni Dêrsim ra ê, Çermug ra ê, Erzingan ra ê ferq nêkeno. Na isani nianên jü serê vanê: "Zazayi jü mileto, Zazaki xo sero jü Zono" "Ware" de gureayi, "Piya" de gureayi. Olvaze hewl rind bhi. Sera bine ki vanê: " kurmanci, zazaki, gorani, sorani pero zonê Kürtiye. Geytan jü fek(lehçe xo sero kürtçe niyo). Heq adirê to wedaro, to par sêvetanê, emser sê vana? To ke zone ma Zazaki berd kerd fekê "kürtçe" Miletê Zazay ki kena mileto Kurd. Na fikirê to ra gore qeytan kes ( Kurmanc, zazay, goran, soran) xo serro teyna kurd niyo. Pero piya ke amey pêser bênê kurd. Leyê made zazayê, Eke mara bi dür Kurdiyê. Na isoni nianên jê kêngeriyê, qeytan jü daym bêsenêkene verva vayi vindê. Ez çütir na isonê nianên de jü raê ra serine? Isono ke serê(sarê) xo Zêlal niyo, isono ke çi wazeno belli niyo, i isonde, ison çütir piya biguro, isonoke seveta jü pelga roznamai milete xo roseno, na oson embazê mi niyo. Ison besenêkeno na isonude jü rayê ra sero? Isonê ke na fikrê corde re mira xevere nêcenê, nama nêcenê, ça bicerê? Na isoni, nê hetê mordemên ra mira nejdiyê, nêki hetê fikir ra mira nejdiye. Raya ma zuminra birina ra. Her rostberd virende seveta miletê xo, ura tepiya seveta miletê dina Mucadela keno. Rostberdo ke miletê xo rê xêrê xo nêbi! Kesre xêrê xo nêbeno.

Iye ke fikre xo zuminra nejdiyo, iye ke sarê xo zêlalo bine namê jü peserokte yene tê lewe, piya gureyênê, zaf senik honde xo kar kenê. Kamo ke seveta Zonê zazai, Harde zazayi, Xelesiya miletê zazayi gureyêno biraê, olvozê (embazê) mino. Kamo ke, milete mi inkar keno, zonê mi keno lehçe(fek), hardê Zazai keno "Kürdistan" yaki "Türkiye", Kulture zazai tireno, na sevevura gureêno dismênê mino. Dismênê miletê mi Zazai o.