Elqajiye

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Elqajîye, Elqajîye Wîy lemine Elqajîye Ererê mawa to zalima Pîyê ta ra ez rajîyo Wîy lemine derdo derdo Derdê to zerê mi werdo

Derd persena derdê sarî To se kena persê sarî Ererê mî vake bê şîme To çaye dîna ma re kerde tarî Wiy lemine derdo derdo Derde to zerê mi werdo

Çımey[edit]

https://lyricstranslate.com/tr/elqajiye-elgaji.html