Ecel oyunnarı

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Todur Zanet
Ecel oyunnarı

Kızgın çeliklän çoyunu
Zor vakıtta zeetlärdilär:
Ecel oynardı oyunu
Açan zeetlär bitärdilär

Ölä olardı, ki çoyu
Zeetäpek dayanardılar.
Olardı-cellatlar koyu
Kannar içerdilär

Esirlerin aucuna
Kakıp enser gerärdilär
Pak lisusu İnsannarı
Staurozlara asardılar

Saklıydı bu titsi işlär
İnsannardan, davalardan
Aslıları basmaz taşlar
Gökädän çımkırdıynan kan