Duzgınê Kemeri

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Cano cano, name Duzgýni gýrano Kes ni namê gýrani, we nêdano Duzgýn piyê feqýr u fýqarano Qýlawuzê jiar u diyrano Bêro comerdiye, marê çêverê pano

Caê to fýrfýrýki Ez þüne khe wanenê, gorgeçin u milçýki Mý hawarê xo kerd khe Xýzýro khe niseno re qýrê qiçkêki Vejiya re mêravê seri (1)

Caê to þiye, mý qayt kerd khe, Gurreana heliye Sultan Duzgýni vejiye (2) Duzgýn to daima marê bê comerdiye Caru mede keder u ilaiye

Duzgýni pêrs kena, lazê Khuresê Khurri Mal keno tever, beno, pi dýma sono Vano “no lazê mi se keno?” Sono khe, çüye dano vas ro, vas beno khewe, Dano dare rê, velg beno khewe

Hama zýmýstano, vora, çeleo Mal phýrr keno, Duzgýn vano khe, Khurêso khurr sýma de vejiya, sýma phýrr kenê Þêr keno khe, piyê xuyo pêy dero

Ae de sermayino, ferq beno Xatýr wazeno sono kemer Pi dýma sono, endi nino Pi vano khe, “sýrrê dêy mý ra zafê”