Duz hem bolmasa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Duz hem bolmasa
by Magtymguly Pyragy


DUZ HEM BOLMASA


Togsan dürli tagam bolsa gaşyňda,
Ne lezzet içinde duz hem bolmaza.
Ne biler sen ne iş bardyr başyňda,
Müşgil işdir başda göz hem bolmasa.

Aýak bar ýörmäge, el bar almaga,
Kany bende, saglyk şükrün kylmaga,
Gulak bardyr eşitgenin bilmäge,
Kim düzeder tilde söz hem bolmasa.

Ýok ýerden jan berip, ýetirdi nany,
Köňül bostanyňda biter imany,
Adyň bende bolsa, eýäňi tany,
Gelip, saňa ýüzbe-ýüz hem bolmasa.

Kysmatyn hak bilen ryzkyn azlamaz,
Söz bilenler bilen sözün gizlemez,
Köňül joşa gelmez, til hem sözlemez,
Her ýürekde yşkdan köz hem bolmasa.

Ýyldan-ýyla pisat artar eýýama,
Hakyň özi getirmese enjama,
Dünýä sözü meňzär duzsuz tagama,
Söz içinde gelin-gyz hem bolmasa.

Ýum gözüňni, gysyp gezgin dişiňni,
Ýaza ýetseň, unutmagyn gyşyňny,
Töwekgel et, taňra tabşyr işiňni,
Sabyr bilen biter tiz hem bolmasa!

Magtymguly, hyýal düşüp özüme,
Köp tomaşa geler, geçer gözüme,
Eşidenler, aýp eýlemän sözüme,
İller kimin sözüm uz hem bolmasa!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.