Drama yaratması

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Drama yaratması


Ölä bir literatura soyu, neredä çözüntü ölümnän biter yada bir büük belaylan. Drama yaratmaları taa sık yazılı pyesa gibi, ama var nicä olsun düz yazı da.Drama yaratmaları gagauz literaturasında pek azdır.


Kullanılmış kiyatlar[edit]

  • İ.İ.Baboglu
  • N.İ.Baboglu
  • K.K.Vasilioglu
  • Gagauz dili hem literatura
  • 8 klas
  • Stiința
  • 2003
  • Ministerul Educatiel Al Republıcıı
  • Moldova
  • s.157