Don Quijote

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Don Quijote de la Mancha
by Miguel de Cervantes

Ula vilajon en la Mancha, di qua nomon me preferas ne memorigar, ne tre multa tempo ante nun habitis hidalgo, qua havis sen-uza lanco, anciena shildo, tenua kavalo e kurema levriero. Tri quarimi di lua proprietaji esis marmito por koquar plu freque bovino-karno kam mutonulo, koquita mixuro di manjajo-peceti kom dineo plurafoye, dueli e dolori saturdie, lensi venerdie ed ula kolombo sundie. La altra quarimo esis nepermeebla kamizolo, piloza kalzi por la festo-dii, pantofli tam piloza kam la kalzi, e de lundio til venerdio delikata muton-felo. Plu kam quaradek yari evanta domo-guvernistino esis che lu, ed anke min kam duadek yari evanta nevino, e servantulo apta por irga laboro, ulafoye por selizar kavalo, altrafoye por brancho-taliar. Nia hidalgo evis cirkum kinadek yari, lu aspektis vigoroza e sengrasa, lua vizajo esis tre tenua, lu prizis levar su tre frue e la chaso. Segun uli ilua surnomo esis “Quijada”, ma altri opinionis ke ol esis “Quesada”. On konjektas ke lua vera nomo esis maxim probable “Quejana”. Ma to ne esas tro importanta por nia naracado, suficas ke ol montrez irgakaze la vereso.